Datum: 20-10-2020 - 07:34
   
15
Oct
'20

Omwonenden en CHG Duin-en Bollenstreek tegen ontwikkeling GOM-woning Zilkerbinnenweg 14. (update reactie op zienswijzen)

Op 14 juli vond de laatste digitale raadsvergadering plaats voor het zomerreces. De gemeenteraad debatteerde die avond o.a. over het raadsvoorstel van het niet vaststellen Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o in De Zilk, over de voorgenomen ontwikkeling van een greenportwoning (GOM-woning) op die locatie....

15
Jul
'20

Verslag raadsvergadering 14 juli met o.a. Bronsgeest (met motie van afkeuring), Zilkerbinnenweg 14, geen verbouwing ontvangsthal gemeentehuis.

Op 14 juli vond de laatste digitale raadsvergadering plaats voor het zomerreces. Burgemeester Wendy Verkleij zat de vergadering voor. Gestart werd met de debatraad. Vervolgens ging de raad over tot de besluitvormende raad, waarin een aantal benoemingen plaatsvond. De stemming gebeurde weer digitaal....

09
Jul
'20

Verslag gemeenteraadsvergadering met o.a. 13 moties en Perspectiefnota 2021-2024.

Woensdag 8 juli 2020 was er een digitale raadsvergadering. De raad debatteerde over verschillende stukken. Waaronder de Perspectiefnota 2021 – 2024. Alle partijen lieten goed zien wat zij belangrijk vinden voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Betere dienstverlening. Samenwerken met inwoners en ondernemers en bouwen aan een fijn Noordwijk stonden voorop....

01
Jul
'20

Verslag gemeenteraadsvergadering met o.a. installatie Theo Alkemade en Sebastiaan Duivenvoorde, Concept Woonvisie en RES.

Op dinsdag 30 juni was er een digitale raadsvergadering. Dit was een voortzetting van de raadsvergadering van 23 juni. De gemeenteraad besprak uitgebreid de concept woonvisie en stemde over de voorstellen die op 23 juni al besproken waren. De volgende onderwerpen werden er o.a. behandeld: installatie Theo Alkemade en Sebastiaan Duivenvoorde, Concept Woonvisie en Concept Regionale Energie Strategie...

30
Jun
'20

PUUR en PvdA dienen motie in tijdens raadsvergadering: Zij aan zij met de inwoners, instellen onafhankelijk adviesorgaan 'Omgevingssupport'.

De fracties van PUUR en PvdA dienen vanavond (dinsdagavond 30 juni) in de gemeenteraadsvergadering een motie in: Zij aan zij met de inwoners, instellen onafhankelijk adviesorgaan 'Omgevingssupport'. Aanleiding: In de woonvisie maakt het college van B&W van de gemeente Noordwijk de keuze om ten behoeve van woningbouw de kernen te verdichten...

29
Jun
'20

Sebastiaan Duivenvoorde benoemd als nieuw lid van de gemeenteraad.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft de heer Sebastiaan Duivenvoorde uit Noordwijkerhout op 29 juni 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad. Door het vertrek van Theo Alkemade (nieuwe wethouder gemeente Noordwijk) is er een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Om deze plaats op te vullen benoemt de voorzitter een nieuw lid...

26
Jun
'20

Verslag Raadsvergadering: RES met 16 amendementen en 2 moties, Waspeencentrum, nieuwe wethouder.

Op dinsdagavond 23 juni 2020 vond er digitaal een rondetafelgesprek plaats. De raad besprak verschillende onderwerpen waaronder de Regionale Energie Strategie (RES), Waspeencentrum Katwijk en de benoeming van Theo Alkemade als wethouder. Regionale Energie Strategie: Om te kunnen voldoen aan het Nationaal Klimaatakkoord is de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) op poten gezet....

24
Jun
'20

Beoogd wethouder Theo Alkemade gelijk al 'kritisch aan de tand gevoeld' en DOEN maakt bezwaar tegen kandidaat. (update: raad stemt in met benoeming)

in de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 23 juni werd de heer Theo Alkemade voorgesteld als de mogelijk nieuwe wethouder voor de gemeente Noordwijk, hij moet de opvolger gaan worden van Henri de Jong die op 20 april zijn functie als wethouder neerlegde. De gemeenteraad had ....

10
Jun
'20

CDA draagt Theo Alkemade voor als nieuwe wethouder Noordwijk.

Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk heeft Theo Alkemade naar voren geschoven als nieuwe wethouder voor de gemeente Noordwijk. Theo is woonachtig in Noordwijk en vanaf 1998 actief voor het CDA. Op dit moment is Theo nog de fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Noordwijk en eigenaar van het bedrijf Holta Value Recovery. Het CDA had voor deze functie een sollicitatiecommissie benoemd die de vacature...

07
Oct
'19

Kernbezoek wethouder Sjaak van den Berg in Noordwijkerhout, gezellig u te treffen in Café van der Geest.

Na de eerste ronde kernbezoeken, bereidt gemeente Noordwijk nu de tweede ronde voor. Wethouder Sjaak van den Berg bezoekt op vrijdag 11 oktober de kern Noordwijkerhout. Wethouder Sjaak van den Berg zit voor u klaar voor een goed gesprek over ons mooie Noordwijkerhout en wat u bezighoudt. In de straat. Op het dorp. Of bij één van de leuke verenigingen die ons dorp rijk is. Kom ook op vrijdag 11 oktober naar Café van der Geest. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom...

18
Sep
'19

Terugkoppeling kernbezoeken wethouders: Lees de rijke oogst aan tips en tops en wat het college hiermee doet.

In maart en april hebben de wethouders hun kern bezocht (Noordwijkerhout en De Zilk). Elk collegelid sprak zijn kern en hoorde wat er leefde. Betrokken inwoners hebben veel aangedragen. De oogst van deze eerste reeks kernbezoeken is verwerkt. De kernbezoeken zijn verankerd in de nieuwe manier van werken. De nieuwe gemeente zoekt de samenwerking met inwoners...

17
Sep
'19

De volgende ronde....wethouders bezoeken hun kern.

Na de eerste ronde bezoeken aan de kernen, bereidt gemeente Noordwijk nu een tweede ronde voor. Bij de invulling van de bezoeken is aansluiting gezocht bij het karakter van iedere kern. Het doel is zoveel mogelijk inwoners inspireren om te komen. Want de kernwethouders willen graag het contact met hun kern versterken. Om samen tot oplossingen te komen...

11
Apr
'19

Kernbezoek wethouder Roberto ter Hark: Veel ideeën en tips opgehaald in De Zilk.

Op 9 april 2019 vond het kernbezoek aan De Zilk plaats. De laatste in de reeks kernbezoeken die het nieuwe college heeft gebracht aan onze vier prachtige kernen: Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. Als kernwethouder en aanspreekpunt voor De Zilk ontving wethouder Roberto ter Hark de enthousiaste inwoners in De Duinpan...

01
Apr
'19

Flink aantal tips en tops voor wethouder Sjaak van den Berg bij kernbezoek Noordwijkerhout. (foto's)

Op maandag 1 april vond het kernbezoek aan Noordwijkerhout plaats. Kernwethouder Sjaak van den Berg ontving de inwoners in het hart van ons dorp de Witte Kerk. Bij de start van de avond gaf hij aan blij te zijn met de goede belangstelling van het aantal aanwezige dorpsgenoten op deze bijeenkomst. Ook de andere leden van het college van de gemeente Noordwijk....

18
Mar
'19

Wethouders nodigen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk uit voor een gesprek.

Elk collegelid, van de vier wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk, is aanspreekpunt voor een kern. In de komende weken zijn er kernbezoeken voor Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk Zee en Noordwijk-binnen, georganiseerd. Wethouder Sjaak van den Berg nodigt je uit voor een gesprek op maandag 1 april 2019 in Noordwijkerhout. Wethouder Roberto ter Hark...

29
Jan
'19

NLdoet 2019 zoekt klusaanbieders en vrijwilligers om deze klussen te klaren.

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2019, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Klusaanbieders en vrijwilligers, om deze klussen te klaren, kunnen zich daarvoor aanmelden. Doe je mee?....

27
Oct
'18

Burgemeester en wethouders vrijwilligers in de Wereldwinkel. (foto's)

De Fairtrade week is van start gegaan met het bezoek van burgemeester Goedhart en de wethouders De Jong, Bilars en Gotink aan de Wereldwinkel. Zaterdag 27 oktober hebben zij de vrijwilligers van de Wereldwinkel geholpen met het plaatsen van de nieuwe vlag, het bedienen van de kassa en het inpakken van cadeautjes. Voor de jubilerende Wereldwinkel het begin van een feestelijke week...

23
Oct
'18

Burgemeester en wethouders als vrijwilligers in de Wereldwinkel.

Het is een wat ongewone situatie. U gaat naar de Wereldwinkel voor een pak koffie en u treft burgemeester Goedhart aan achter de toonbank. Of uw Fairtrade cadeautje wordt ingepakt door een van de wethouders. Op zaterdag 27 oktober kan dit u zomaar overkomen, dan begint namelijk de Fairtrade Week. Vanaf 10.30 uur helpen de burgemeester en de wethouders een handje in de Wereldwinkel...

21
Mar
'18

Wethouders Bilars en Gotink en kinderen Prinsenhof planten 15 zuilplatanen op de Boomplantdag. (foto's)

Wethouders Martijn Bilars en Bert Gotink hebben woensdagmorgen met leerlingen van groep 6 van meester Leo van de Prinsenhofschool, 15 zuilplatanen geplant in de middenberm van de Victoriberg tijdens de Nationale Boomplantdag. Voordat de kinderen en de wethouders aan de slag gingen, was er eerst een...

10
Mar
'18

Weer vele klussen geklaard door vrijwilligers tijdens NLdoet. (foto's)

Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zette hiermee vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleerde iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken...

25
Jan
'18

Wethouder Bert Gotink leest voor uit versleten boek. (foto's)

Donderdag 25 januari kwam bij de peuters op Kinderopvang de Palmboom en bij de kleuters op Basisschool de Egelantier een wethouder langs. Hij kwam bij de kinderen voorlezen vanwege de nationale voorleesdagen. Die is afgelopen week is begonnen. De wethouder Bert Gotink had wel een heel speciaal boek meegenomen...

10
Nov
'17

Laatste begroting 'Gemeente Noordwijkerhout' goedgekeurd door bijna de gehele gemeenteraad.

De onlangs door het college van B&W gepresenteerde laatste begroting (zie foto) van de nu nog 'Gemeente Noordwijkerhout', werd behandeld in de gemeente- raadsvergadering van donderdag 9 november. Eigenlijk ging het grotendeels over de begroting van 2018, want per 1 januari 2019 mag de nieuwe gemeenteraad...

04
Oct
'17

Laatste begroting gepresenteerd van de 'Gemeente Noordwijkerhout'.

Het college van B&W heeft woensdagmorgen 4 oktober de begroting voor 2018 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd. Maar dit keer was de presentatie van de begroting wel een hele bijzondere, want het is namelijk de laatste begroting van een nu nog zelfstandig Noordwijkerhout. Op 1 januari 2019...

11
Mar
'17

Noordwijkerhout steekt de handen uit de mouwen bij NLdoet. (foto's)

Het Oranje Fonds organiseerde op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zette hiermee vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleerde iedereen om een dag(deel) de handen uit...

02
Nov
'16

Gemeente Noordwijkerhout investeert komende jaren extra in sociaal domein.

De gemeente Noordwijkerhout gaat de komende jaren extra in het sociaal domein investeren. Dat is een veel positiever beeld dan staatssecretaris Van Rijn schetst in zijn berichtgeving. Deze week gaf de staatssecretaris aan dat hij onderzoek wil laten doen naar de overschotten...

27
Sep
'16

Wethouder Gotink ontvangt rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken' aangeboden in autismecafé Leiden.

Wethouder Bert Gotink heeft donderdagavond 22 september het rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken - samen bouwen aan een kansrijke toekomst' in ontvangst genomen tijdens een thema-avond van het autismecafé Leiden. In dit rapport staan vele...

27
Sep
'16

Wethouder Knapp presenteert zijn laatste begroting 'Noordwijkerhout staat er financieel goed voor'.

Het college van B&W heeft dinsdag de begroting voor 2017 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp en de andere leden van het college gaven op deze morgen een toelichting aan de pers. Het bleek achteraf ook meteen 'het laatste kunstje' van wethouder Knapp....

24
Nov
'15

Gemeenteraad zal keuzes moeten maken bij toekomstplannen sportpark, zwembad en De Schelft.

Het college van B & W maakte afgelopen maandag de resultaten bekend van het onderzoek over de toekomst van sportpark De Boekhorst en De Schelft. Dit was in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd en de raad zal in de komende commissie- en gemeenteraadsvergadering...

25
Oct
'15

Gemeentebegroting 2016 pakt nog iets positiever uit.

29 september presenteerde het college van B&W de begroting voor 2016 van de gemeente Noordwijkerhout. Het college gaf aan in de meerjarenraming t/m 2019 een sluitende begroting te hebben. In 2016 laat de begroting een positief saldo zien van € 269.000,- waarvan...

29
Sep
'15

Kleine lastenverlichting voor de inwoners bij een sluitende begroting van 2016.

Het college van B&W heeft dinsdag de begroting voor 2016 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp en de andere leden van het college gaven op deze morgen een toelichting aan de pers. Het college verwacht ook in de meerjarenraming t/m 2019...

10
Apr
'15

Wethouder Gotink geeft startsein Sportweek Noordwijkerhout. (programma)

Op vrijdag 17 april geeft wethouder Bert Gotink het startsein voor de Sportweek in Noordwijkerhout. De wethouder doet dit door zijn conditie te laten testen met een fittest in praktijk De Ruiter in De Zilk. De hele week worden allerlei sportieve activiteiten georganiseerd voor jong en oud...

14
Nov
'14

Gemeente Noordwijkerhout: in memoriam Cor van der Klaauw.

Op 10 november kwam het bericht naar buiten van het overlijden van de heer C.M. van der Klaauw. In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 13 november herdacht burgemeester Goedhart met een toespraak, oud wethouder en ereburger Cornelis Marcelus van der Klaauw...

30
Oct
'14

De vlag in top bij het hoogste punt van de nieuwbouw kantines Van Nispen.

Donderdagmiddag 30 oktober is het hoogste punt van de nieuwbouw van de kantines van Tennisvereniging Van Nispen en Voetbalvereniging Van Nispen gevierd. Dat gebeurde volgens de traditie door middel van het hijsen van vlaggen door wethouder Knapp en voetbalvereniging...

16
Oct
'14

Wethouder De Jong verricht officiële opening Administratiekantoor Finance Anders.

Donderdagmiddag 16 oktober heeft wethouder Henri de Jong de officiële opening verricht van het Administratiekantoor Finance Anders van eigenaresse Isolde Goulooze. Het nieuwe kantoorpand is gehuisvest in de Havenstraat en in zijn toespraak gaf wethouder De Jong aan...

02
Oct
'14

Primeur bij 3e editie Beursvloer Bollenstreek.

De 3e editie Beursvloer Bollenstreek opent als eerste in Nederland een speciale Ondernemersvloer onder het motto: “Durf te ruilen”. Na de twee succesvolle beursvloeren in 2010 en 2012 wordt de door de Lionsclub Bollenstreek georganiseerde 3e editie dit jaar uitgebreid met een...

23
Sep
'14

College presenteert sluitende begroting t/m 2018, belasting stijgt minimaal (0,65%) door inflatiecorrectie.

Het college van B&W heeft dinsdag de begroting voor 2015 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp zette op deze middag het één en ander voor de pers uiteen. Het college verwacht ook in de meerjarenraming t/m 2018 een sluitende begroting te hebben...

17
Sep
'14

Politiek wil verenigingen aansporen tot aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wethouder Gotink gaat, na vragen van NZLokaal in de commissie Samenlevingszaken, onderzoeken wat de gemeente Noordwijkerhout kan doen om verenigingen aan te sporen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers die zich aanmelden. De wethouder heeft...

15
Sep
'14

Derde Beursvloer Bollenstreek komt eraan!

Inmiddels zijn de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Noordwijk samen met de Lions Club Bollenstreek volop bezig met de voorbereidingen voor de derde Beursvloer Bollenstreek. De Beursvloer vindt plaats op 12 november 2014 in het Teylingen College,...

27
May
'14

Persconferentie door het college in ere hersteld

In de vorige collegeperiode hielden de wekelijkse bijeenkomsten, op dinsdag voor de pers, op te bestaan. Het toenmalige college riep daarna de pers bijeen als het volgens hen echt nodig was. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was communicatie met...

16
May
'14

Beëdiging van 3 wethouders, 2 raadsleden en 11 burgerraadsleden. (foto's en namen)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft ook de beëdiging van 3 nieuwe wethouders (Hans Knapp VVD, Henri de Jong CDA, Bert Gotink D66), 2 raadsleden (Bouke Geerlings CDA, Micheal van Dormolen VVD) en 11 burgerraadsleden plaatsgevonden. 15 andere gemeenteraadsleden...

15
May
'14

Ex-wethouder Bas de Haas benoemd tot ereburger van Noordwijkerhout.

Donderdag is tijdens de gemeenteraadsvergadering afscheid genomen van de wethouders Bas de Haas en Marcel Vissers. Beide heren keren niet terug in het nieuw te vormen college. Bas de Haas had al eerder aangeven om na de verkiezingen te stoppen met zijn werkzaamheden als wethouder...

13
May
'14

Wethouders geven startsein voor Derde Beursvloer Bollenstreek.

Wethouders en vertegenwoordigers van de gemeente Noordwijkerhout (wethouder Bas de Haas), Lisse (wethouder Adri van Roon), Hillegom, Teylingen en Noordwijk hebben gezamenlijk op dinsdag 13 mei de website van de Beursvloer Bollenstreek 2014 gelanceerd. Daarmee gaven zij in het gemeentehuis van Noordwijkerhout...

15
Mar
'14

Skatebaan Noordwijkerhout officieel in gebruik genomen. (92 foto's)

Wethouder Marcel Vissers heeft op zaterdagmiddag 15 maart samen met de jongeren van X-out (Sydney, Jason, Joey, Lucas, Roy, Merel en Tianarch) de nieuwe skatebaan van Noordwijkerhout officieel in gebruik genomen. Er werden diverse workshops voor de jeugd gehouden. Levi van Rijn...

06
Feb
'14

Gemeente bereikt overeenstemming met de eigenaren over het Bavo-terrein.

Wethouder Knapp heeft tijdens de raadsvergadering van vanavond, aangegeven dat hij overeenstemming heeft bereikt met eigenaren (Parnassia-Bavo en Rivierduinen) over de invulling van het Bavo-terrein. Beide partijen hebben lange tijd over plannen onderhandeld, maar uiteindelijk...

10
Jan
'14

7 leegstaande winkelpanden vullen zich met (nieuwe) ondernemers!

Wethouder Knapp opende op 10 januari om 19.00 uur officieel de stoffenwinkel ‘Stoffig Stel’. Deze nieuwe stoffenwinkel is gevestigd aan de Dorpsstraat 48. Eigenaressen Rian Hoogenboom en Eva Willemse zijn gelukkig niet de enigen die in deze economisch wat moeilijke tijden...

08
Jan
'14

Marcel Wiebes lijsttrekker en Bert Gotink kandidaat wethouder voor D66 Noordwijkerhout

Bert Gotink, die met een korte onderbreking vijftien jaar het D66-geluid in de Noordwijkerhoutse politiek heeft vertegenwoordigd, geeft het stokje voor de komende verkiezingen over aan Marcel Wiebes. Wiebes is zeker geen onbekende in de Noordwijkerhoutse politiek: al drie...

16
Dec
'13

Verkeersregelaars Avondvierdaagse en Wil Stroombergen "Vrijwilligers van het jaar 2013".

In het Hart van het Hart van de Bollenstreek, de Witte Kerk, zijn maandagavond Wil Stroombergen (CV De Duinknijnen) en de verkeersregelaars van de Avondvierdaagse gekozen tot "Vrijwilligers van het jaar 2013". Wethouder Bas de Haas had de eer om uit de genomineerden de twee winnaars...

03
Dec
'13

Verkiezingen 2014: Leon Floor lijsttrekker PvdA. (update info)

Op 2 december is de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Noordwijkerhout bijeen geweest om het verkiezingsprogramma voor 2014-2018 vast te stellen en in te stemmen met de kandidatenlijst. Het verkiezingsprogramma krijgt de titel "Iedereen telt mee", omdat dat past...

28
Nov
'13

Astrid Warmerdam lijsttrekker CDA en Henri de Jong beschikbaar als wethouder.

Maandag jongstleden werd de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 voorgelegd aan de leden van het CDA. Bijna unaniem en met veel tevredenheid van zowel de leden als het bestuur, werd de lijst vastgesteld. Een enthousiaste groep mensen gaat u, na de...

27
Nov
'13

CDA pleit voor de komst van een buurthuis.

In de commissievergadering van SAM pleitte mevrouw Wijnands namens het CDA voor de realisering van een buurthuis in wellicht één van de lege panden in het centrum van het dorp. Uit onderzoek blijkt namelijk dat heel veel ouderen erg eenzaam zijn en in een buurthuis kan men...

24
Oct
'13

Verkiezingen 2014: Martijn Bilars lijsttrekker VVD en Hans Knapp beschikbaar als wethouder.

Martijn Bilars wordt in de ledenvergadering van 19 november a.s. door het bestuur van VVD Noordwijkerhout / De Zilk voordragen als lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van Noordwijkerhout / De Zilk in maart 2014. Hans Knapp stelt zich weer beschikbaar...

12
Sep
'13

Wethouder Knapp, we zijn er uit met de eigenaren over het Bavo-terrein.

Wethouder Knapp heeft tijdens de persbijeenkomst over de gemeentelijke begroting, aangegeven dat hij eindelijk op één lijn ligt met eigenaren (Parnassia-Bavo en Rivierduinen) over de invulling van het Bavo-terrein. Het plan wat beide partijen hebben opgesteld, moet...

12
Sep
'13

Sluitende gemeentebegroting t/m 2016, met uitschieter voor 2014 van + € 517.000,-.

Het college van B&W heeft donderdag de begroting voor 2014 t/m 2017 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp zette op deze middag het één en ander voor de pers uiteen. Het college verwacht t/m 2016 een positief resultaat op de begroting, maar 2017...

22
May
'13

Wethouder de Haas in gesprek over verhuur van ruimte in de Zeestroom.

Wethouder Bas De Haas gaf in de commissievergadering SAM aan dat hij de eerste gesprekken heeft gevoerd, over de invulling van het oude schoolgebouw de Zeestroom in de Hoogstraat. De wethouder is in gesprek met toneelvereniging ODI, Jeugdtheater Tikkie,...

04
Apr
'13

Noordwijkse wethouder fietst voor SamenLoop voor Hoop in NWH, hebben wij ook sportieve...

Na het indrukwekkende evenement SamenLoop voor Hoop Noordwijk in 2011, heeft de organisatie wederom besloten om zich in te zetten voor een nieuwe SamenLoop voor Hoop in 2013. Nieuw aan deze editie is dat het een SamenLoop voor Hoop wordt voor Noordwijkerhout en Noordwijk...

08
Mar
'13

Wethouder Marcel Vissers in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Nadat wethouder De Lange van Noordwijk vertrok naar Wassenaar, kwam er een vacature met de portefeuille Verkeer vrij in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Wethouder Vissers is hier nu voor voorgedragen en hij zal binnenkort benoemd worden. Doordat Marcel Vissers...

26
Feb
'13

Egelantierschool in optocht naar tijdelijke locatie. (foto's en filmpje)

Vanochtend om 8.30 uur hebben de leerlingen en onderwijzers van De Egelantierschool in De Zilk, afscheid genomen van hun oude schoolgebouw. De school verhuist naar een tijdelijk onderkomen op de voormalige zoutopslag aan de Zilkerduinweg 107. Nadat de wethouders De Haas en Knapp...

01
Feb
'13

Nationale voorleesdagen op peutercentrum Bikkels.

Wethouder Bas de Haas heeft afgelopen vrijdag voorgelezen op peuterspeelzaal Pinkeltje en Knabbeltje. Hij las het boek “Nog 100 nachtjes slapen” van Milja Praagman voor wat gaat over het meisje Dorus dat graag haar verjaardag wil vieren en hiervoor een slinger knipt uit allerlei kledingstukken...

14
Dec
'12

Meerlandenfonds bedeelt Noordwijkerhout en De Zilk goed. (update foto's)

Op vrijdag 14 december ontvingen ruim 100 goede doelen en verenigingen, waaronder uit Noordwijkerhout en De Zilk, een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Tijdens deze feestelijke uitreiking werden cheques met een totale waarde van € 50.000 overhandigd door het bestuur...

12
Dec
'12

Jorrit de Bruin van St. Jeanne D'arc en Toneel- vereniging ODI "Vrijwilligers van het jaar 2012"

In het Hart van het Hart van de Bollenstreek, de Witte Kerk, zijn Jorrit de Bruin van St. Jeanne D'arc en de Toneelvereniging ODI gekozen tot "Vrijwilligers van het jaar 2012". Wethouder Bas de Haas had de eer om uit de genomineerden de twee winnaars bekend te maken...

04
Oct
'12

Wethouder Vissers behoort niet tot de doelgroep rijvaardigheidscursus 50+.

Vandaag, donderdag 4 oktober, was het alweer de 2de rijvaardigheidscursus voor 50+ automobilisten van dit jaar in de Schelft. Ook dit keer zat de cursus van de ochtend en middag weer vol, in totaal waren er 68 deelnemers. In tegenstelling tot de burgemeester bij de vorige keer,...

27
Sep
'12

Sluitende begroting Gemeente t/m 2016.

Het college van B&W heeft donderdag de begroting van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp zette die ochtend het een en ander voor de pers uiteen. Zoals begin mei gemeld zullen de meeste afspraken, die al eerder met de gemeenteraad gemaakt zijn...

27
Sep
'12

Wethouder Knapp over het Bavo-terrein: we zijn er financieel nog niet uit.

Dinsdag 2 oktober gaat wethouder Knapp wederom rond de tafel zitten met de eigenaren (Parnassia-Bavo en Rivierduinen) van de grond op het Bavo-terrein. In de meerjarenbegroting van 2014 staat een passage dat Noordwijkerhout dan graag 50 huizen wil gaan bouwen op...

21
Sep
'12

Wethouder De Haas opent Wereld Alzheimer Dag bij woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij.

Wethouder de Haas opende vrijdag 21 september een evenement wat in het teken stond van Wereld Alzheimer Dag. In samenwerking met Alzheimer Nederland verzorgde woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij verschillende activiteiten. Het thema was  ‘Bewegen op muziek’...

17
Sep
'12

Groene voetstappen op de Regenboogschool.

Met het hijsen van de vlag gaf wethouder M Visser op de Regenboog in Noordwijkerhout het startsein voor de week van de Groene Voetstappen. Een week lang gaan de kinderen proberen zoveel mogelijk stickers te verzamelen. Voor iedere keer dat ze lopend,...

11
Sep
'12

Wethouder de Haas ontvangt programmakrant voor de "Week van de opvoeding".

Wethouder Bas de Haas heeft dinsdagmiddag 11 september de programmakrant voor de Week van de Opvoeding overhandigd gekregen van Fardo Haagsma-Barnouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tijdens de Week van de Opvoeding, van 1 tot 8 oktober, staat opvoeden en opgroeien centraal...

06
Sep
'12

Wethouder De Haas opent Wereld Alzheimer Dag bij woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij.

In samenwerking met Alzheimer Nederland verzorgt woonzorg- centrum Topaz Munnekeweij op 21 september a.s. activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer Dag. Wethouder B.J.M. de Haas opent het evenement. ‘Bewegen op muziek’ is het thema en vanaf 13:45 uur kunnen belangstellenden terecht...

11
Jul
'12

Noordwijkerhout kan de extra bezuinigingsronde van het Rijk opvangen.

In de raadsvergadering liet wethouder Knapp weten dat Noordwijkerhout weer te maken krijgt met een nieuwe bezuinigingsronde door het Rijk. In 2013 wordt de bijdrage € 290.000 minder, in 2014 is dat € 370.000, in 2015 € 160.000 en in 2016 91.000. En daar komt...

10
Jul
'12

Wethouder Knapp zegt dat het goed komt tussen TPN en Feestcommissie De Zilk.

De Feestcommissie De Zilk gaf onlangs aan dat men graag subsidie wilde ontvangen voor evenementen die ze organiseren en had daarom een verzoek ingediend bij de gemeente Noordwijkerhout. Het geld zou dan via het Toeristisch Platform Noordwijkerhout (TPN) moeten komen,...

10
Jul
'12

Nieuwe vervoerder Arriva gaat station Voorhout en Hillegom aandoen.

Wethouder Vissers gaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan dat Arriva definitief de nieuwe vervoerder voor de busconcessie Zuid-Holland Noord wordt. De huidige vervoerder, Connexxion, heeft een bezwaarschrift tegen dit besluit ingetrokken. De looptijd van de nieuwe...

03
Jun
'12

Lekker zingen in de zon met Bas en Bloom.

Het wordt wellicht een beetje saaie tekst maar "op de zonovergoten zaterdag" van 2 juni in het centrum van het dorp "De Steeg", zorgde Popkoor Bloom ervoor dat Noordwijkerhout lekker kon meezingen. Wethouder Bas De Haas gaf samen met Bloom het goede voorbeeld door...

27
May
'12

Is Noordwijkerhout wel rolstoelvriendelijk?

Deze proef op de som werd op initiatief van CDA-er Jan Meeuwenoord en enkele bewoners van de Munnekeweij genomen. Want is Noordwijkerhout wel rolstoel, scootmobiel en rollator vriendelijk? Verantwoordelijk wethouder Bas de Haas werd uitgenodigd om zelf te ondervinden hoe...

09
May
'12

Padua geeft met beleidsplan de koers aan voor de komende jaren.

Tijdens de bijeenkomst die onlangs voor belanghouders werd gehouden, is het eerste exemplaar van het nieuwe beleidsplan door Aad Verkade, directeur-bestuurder van de Woningstichting Sint Antonius van Padua, overhandigd aan wethouder Knapp. Het beleidsplan voor de jaren 2012-2016,...

18
Apr
'12

Wethouder Bas de Haas overhandigt eerste beweegboekje ‘Samen Fit’ aan dokter Böhm.

Wethouder Bas de Haas overhandigde op woensdag 18 april het eerste beweegboekje ‘Samen Fit’ aan dokter Böhm. De Gemeente en huisartsenpraktijk Celsius werken samen om ook de Noordwijkerhouters meer te laten bewegen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 49% van de Nederlandse bevolking...

13
Apr
'12

CDA wil dat wethouder Vissers in Noordwijkerhout komt wonen, de andere partijen niet.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bracht het CDA-raadslid Beugelsdijk naar voren waarom er nog steeds uitzondering wordt gemaakt, dat de in Delft wonende wethouder Marcel Vissers, niet in Noordwijkerhout hoeft te wonen. Volgens het CDA is de wet duidelijk...

06
Apr
'12

Wethouder Knapp slaat voor de verandering een eerste paal, dit keer in de Nieuwe Duinstraat.

Wethouder Knapp begint er al aardig ervaren in te worden, het slaan van de eerste paal. Dit gebeuren kan gerust als taak bijgeschreven worden in zijn wethouders-portefeuille. Diverse projecten in het Mossenest, maar ook o.a. voor de Prinsenhof en Victorschool sloeg de wethouder er lustig op los....

03
Apr
'12

Volgens Wethouder Knapp "zit er voor geen cent kwaad in de rotzak (dhr. Jan van Vliet)"

Het college was "not amused" toen ze de uitspraak vernamen van Jan van Vliet "Beleef de Bollenstreek". Wethouder Knapp had daarna dhr. van Vliet bij een ondernemers- bijeenkomst gesproken en die vond ondanks zijn uitspraak van "ze NWhout moeten afsteken en in zee laten wegdrijven"...

24
Mar
'12

Noordwijkerhouters zijn zeer behulpzaam bij het verdelen van compost.

Inwoners van de gemeente Noordwijkerhout/De Zilk konden op zaterdag 24 maart 4 zakken compost, gratis ophalen bij de gemeentelijke milieustraat en bij de Duinpan in De Zilk. Om 9.00 uur stond, waarschijnlijk ivm het mooie weer, direct al een file. Wethouder Bas de Haas had het er maar druk mee...