Datum: 03-03-2021 - 06:34

17
Feb
'21

Dorpsbehoud Noordwijkerhout heeft groen hoog in het vaandel.

De bollenvelden zijn wereldberoemd, de duin- en kusstrook kent een divers dieren- en plantenleven. De Bollenstreek wordt dan ook beschouwd als een mooi landschap met internationale bekendheid. Kan de landschappelijke waarde van de Bollenstreek nog naar een hoger niveau? Vereniging Dorpsbehoud ziet daar kansen liggen en zal daar in 2021 nog meer de aandacht op vestigen...

03
Dec
'20

Oude postkantoor hoek Kerkeland/Dorpsstraat gesloopt en maakt plaats voor 'De Molentuin'. (update foto's)

Al in 2012 werd er bij de gemeente door de eigenaar voor zijn pand, het voormalige postkantoor aan de Dorpsstraat 54 t/m 60, een sloopvergunning aangevraagd. Er werden destijds ook plannen voor nieuwbouw gepresenteerd voor de realisering van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage op de hoek Kerkeland/Dorpsstraat....

27
Nov
'20

Sloop oude postkantoor hoek Kerkeland/Dorpsstraat en maakt plaats voor 'De Molentuin'. (update foto's)

Al in 2012 werd er bij de gemeente door de eigenaar voor zijn pand, het voormalige postkantoor aan de Dorpsstraat 54 t/m 60, een sloopvergunning aangevraagd. Er werden destijds ook plannen voor nieuwbouw gepresenteerd voor de realisering van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage op de hoek Kerkeland/Dorpsstraat....

23
Nov
'20

Vereniging Dorpsbehoud roept bollentelers op om met subsidie hun bedrijfsgebouwen in het groen te zetten.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de biodiversiteit hollend achteruit gaat en de klimaatverandering steeds zichtbaarder wordt. Dat is verontrustend en roept op tot actie om het tij te keren. Dat gebeurt internationaal, vanuit de VN en de EU bijvoorbeeld, nationaal (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, enz.) en regionaal, bijvoorbeeld vanuit de provincie...

20
Nov
'20

Sloop oude postkantoor hoek Kerkeland/Dorpsstraat van start gegaan en maakt plaats voor 'De Molentuin'. (foto's)

Al in 2012 werd er bij de gemeente door de eigenaar voor zijn pand, het voormalige postkantoor aan de Dorpsstraat 54 t/m 60, een sloopvergunning aangevraagd. Er werden destijds ook plannen voor nieuwbouw gepresenteerd voor de realisering van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage op de hoek Kerkeland/Dorpsstraat....

24
Sep
'20

Oude postkantoor hoek Kerkeland/ Dorpsstraat maakt na jaren eindelijk plaats voor nieuwbouw 'De Molentuin'.

Al in 2012 werd er bij de gemeente door de eigenaar voor zijn pand, het voormalige postkantoor aan de Dorpsstraat 54 t/m 60, een sloopvergunning aangevraagd. Er werden destijds ook plannen voor nieuwbouw gepresenteerd voor de realisering van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage op de hoek Kerkeland/Dorpsstraat....

05
Sep
'20

Vereniging Dorpsbehoud organiseert fietstocht op (Open) Monumentendag.

In veel plaatsen is Open Monumentendag in verband met de beperkende coronamaatregelen afgelast, zo ook in Noordwijkerhout. Om toch aandacht aan Open Monumentendag te schenken heeft Vereniging Dorpsbehoud een fietsroute uitgezet langs de monumenten en bijzondere panden in Noordwijkerhout en De Zilk. De fietsroute is vastgelegd in een mooie folder met foto’s...

14
Apr
'20

Vereniging Dorpsbehoud volgt het bomenbeleid in Noordwijkerhout en De Zilk.

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout/De Zilk het Groenbeleidsplan en Bomenbeleidsplan aangenomen. Middels een amendement van de PvdA is nog een wijziging aangebracht in het aantal bomen per inwoner. De ambitie in het Bomenbeleidsplan was 0,42 per inwoner en dat is opgetrokken naar 0,45. Dit amendement betekent dat er in Noordwijkerhout 500 bomen extra geplant moesten worden. Maar dat is nog niet alles...

25
Sep
'19

Vereniging Dorpsbehoud wil alternatief voor zonnepark en vergroening van de Bollenstreek.

Eén van de doelstellingen van Vereniging Dorpsbehoud is het behouden van het landschap van de gemeente Noordwijk. Daarom willen wij het college van B&W en de gemeenteraad het volgende ter overweging geven. Er zijn plannen om op Landgoed Klein Leeuwenhorst een zonnepark aan te leggen op een stuk veenweide. Daarmee gaat een stuk veenweide verloren waarvan wij dachten....

14
Mar
'19

Het groenbeleid onderwerp bij Vereniging Dorpsbehoud.

Maandag 18 maart houdt de Vereniging Dorpsbehoud haar jaarvergadering. Om half 8 begint het huishoudelijk deel voor de leden. Om half 9 zal de heer Koens, beleidsmedewerker van de (nieuwe) gemeente Noordwijk op het gebied van het groenbeheer, spreken over het groenbeleid in onze nieuwe fusiegemeente. Ook niet-leden zijn welkom bij zijn lezing...

14
Mar
'18

Jaarvergadering Dorpsbehoud met presentatie Miek Smilde 'Sint Bavo 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout'.

Maandag 19 maart houdt de Vereniging Dorpsbehoud haar jaarvergadering. Om 19.30 uur begint de huishoudelijke vergadering voor de leden en om 20.30 uur, na een korte pauze, zal Miek Smilde een presentatie houden over haar boek “Sint Bavo, 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout 1914 – 2015. Daar zijn ook...

07
Mar
'18

Oude postkantoor maakt plaats voor nieuwbouw Kerkeland/Dorpsstraat. (update procedure + artist impression)

In 2012 is er bij de gemeente door de eigenaar voor zijn pand (het oude postkantoor) Dorpsstraat 54 t/m 60 een sloopvergunning aangevraagd. Er werden destijds ook nieuwbouwplannen gepresenteerd voor de bouw van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage op de hoek Kerkeland/Dorpsstraat....

15
Jan
'18

22 januari bijeenkomst voor verenigingen uit Noordwijkerhout en De Zilk met als thema: de fusie.

Omdat de Gemeente Noordwijkerhout per 31 december 2018 ophoudt te bestaan, gaat er voor de plaatselijke verengingen veel veranderen. In de nieuwe fusiegemeente Noordwijk krijgen we te maken met andere mensen en een nieuwe organisatie. Die veranderende situatie heeft de besturen van NoVaTo...

21
Mar
'17

Egbert vd Weide vertelt over de Witte Kerk en afscheid Mariëtte Bergman van Dorpsbehoud.

De jaarvergadering voor de leden van Vereniging Dorpsbehoud werd dit jaar op een wel heel speciale plek gehouden, namelijk in de Witte Kerk. Tijdens de jaarvergadering werd naast de huishoudelijke items, tevens afscheid genomen van voorzitter Mariëtte Bergman...

17
Mar
'17

Mariëtte Bergman neemt afscheid als voorzitter Vereniging Dorpsbehoud.

Tijdens de Jaarvergadering van Vereniging Dorpsbehoud neemt Mariëtte Bergman afscheid als voorzitter. Na onder meer zich 12 jaar in de Gemeenteraad (VVD) actief voor het Noordwijkerhoutse wel en wee te hebben ingezet nam Bergman in maart 2010...

13
Mar
'17

'De geschiedenis van de Witte Kerk en de hof' door Egbert vd Weide.(Vereniging Dorpsbehoud)

De Jaarvergadering van Vereniging Dorpsbehoud wordt dit jaar op een wel heel speciale plek gehouden: een zaaltje van de Witte Kerk. Dat zaaltje is niet zo bijzonder – maar wat er aan vast zit des te meer. Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering zijn leden en...

03
Dec
'16

Dorpsbehoud waarschuwt gemeenteraad voor (financiële) consequenties 'verwijderen van muurtje’.

Afgelopen woensdagavond heeft Vereniging Dorpsbehoud, bij monde van voorzitter Mariëtte Bergman, ingesproken in de commissie Ruimte en Wonen ten aanzien van het onderwerp Centrumvisie. De Nota van Beantwoording omtrent de inspraak concept centrumvisie werd tijdens...

01
Jun
'16

Vereniging Dorpsbehoud organiseert unieke fietstocht langs 'Panden van het Jaar'.

Ter gelegenheid van haar 35-jarige bestaan, organiseert Vereniging Dorpsbehoud dit jaar diverse lustrumactiviteiten. Een hiervan is op zaterdagmiddag 4 juni een mooie fietstocht langs alle panden in Noordwijkerhout en De Zilk die in de afgelopen 15 jaar tot Pand van het Jaar zijn verkozen...

16
Mar
'16

Vereniging Dorpsbehoud en Wethouder Knapp planten samen drie bomen op Landbouwplein.

In verband met het zevende lustrum dit jaar heeft Vereniging Dorpsbehoud diverse activiteiten bedacht om dit te vieren. De eerste lustrumactiviteit in het 35-jarig bestaan werd vandaag, woensdagmiddag, gecombineerd met de Nationale Boomfeestdag. Omdat Dorpsbehoud...

15
Mar
'16

Drie leden 'lid van verdienste' en lezing Marca Bultink bij jaarvergadering Vereniging Dorpsbehoud.

Tijdens de algemene jaarvergadering op maandagavond 14 maart van Vereniging Dorpsbehoud werden, naast de al eerder gemelde Koninklijke Onderscheiding voor Herman Doornebal, nog een aantal onderscheidingen uitgereikt. Als blijk van waardering en erkentelijkheid...

14
Mar
'16

Koninklijke onderscheiding voor drs. Herman Doornebal.

Op maandagavond 14 maart heeft burgemeester Gerrit Goedhart een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer drs. Herman Doornebal. De uitreiking vond plaats na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Dorpsbehoud in zaal de Wapenstaete...

10
Mar
'16

Dorpsbehoud doet 16 maart mee aan de landelijke Boomplantdag.

In verband met dit zevende lustrum heeft Vereniging Dorpsbehoud diverse activiteiten bedacht om dit te vieren. De eerste lustrumactiviteit in het 35-jarig bestaan wordt gecombineerd met de Nationale Boomfeestdag. Deze vindt plaats op woensdagmiddag 16 maart...

07
Mar
'16

Marca Bultink gastspreker bij Vereniging Dorpsbehoud over De Bollenstreek.

Op maandagavond 14 maart a.s. houdt Vereniging Dorpsbehoud haar jaarlijkse ledenvergadering. Van 19.30 uur tot ongeveer 20.20 uur worden de huishoudelijke punten behandeld, daarna wordt kort gepauzeerd. Traditiegetrouw wordt er voor het tweede deel van de Jaarvergadering...

28
Feb
'16

Kap bomen Schulpweg zonder overleg met Dorpsbehoud.

Op de website van Blik op Noordwijkerhout werd melding gemaakt dat een hele rij bomen gekapt was langs de Schulpweg en dat wethouder Knapp in de commissie meedeelde dat daarover tevoren overleg was geweest met Vereniging Dorpsbehoud. Dat suggereert dat Dorpsbehoud...

17
Feb
'16

Nieuwe aanplant voor gekapte bomen op de Schulpweg.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen stelde NZLokaal aan het college de vraag wat de reden was van de kap van een flink aantal bomen op de Schulpweg. Wethouder Knapp gaf aan dat er al jaren klachten zijn over de bomen omdat er geregeld takken afbreken...

13
Sep
'15

Open Monumentendag en Dag van het Huren. (foto's)

Afgelopen zaterdag vond de Open Monumentendag plaats en aan het eind van de dag gaf NoVato-voorzitter Abe Bader aan dat hij wel tevreden was, maar dat het bezoek wat hem betreft volgend jaar best wel wat meer mag zijn. Tevens hield Woningstichting Sint Antonius van Padua...

12
Sep
'15

Westeinde 52 'Mooiste bollenschuur 2015'.

Afgelopen 16 jaar heeft de Vereniging Dorpsbehoud rond Open Monumentendag steeds een verkiezing van het Pand van het Jaar georganiseerd. Dit ging om particuliere woonhuizen met af en toe een bollenschuur. Dit jaar ging de verkiezing alleen maar tussen 5 bollenschuren...

11
Sep
'15

Zaterdag 12 september Open Monumentendag en Dag van het Huren.

Zaterdag 12 september vindt Open Monumentendag plaats. In ons land zijn dan vele monumenten, die anders gesloten zijn, op zaterdag en/of zondag opengesteld voor publiek. Het landelijk thema van de Open Monumentendag luidt dit jaar: “Kunst & Ambacht”. Het monument...

23
Aug
'15

Vereniging Dorpsbehoud: Verkiezing van de mooiste bollenschuur.

Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. De afgelopen 16 jaar heeft de Vereniging Dorpsbehoud rond dit evenement steeds een verkiezing van het Pand van het Jaar georganiseerd. Dit ging om particuliere woonhuizen met af en toe een bollenschuur. Dit keer...

13
Mar
'15

Wethouder Henri de Jong gastspreker op jaarvergadering Vereniging Dorpsbehoud.

Op maandagavond 16 maart houdt Vereniging Dorpsbehoud haar jaarlijkse ledenvergadering. Van 20.00 uur tot ongeveer 20.30 uur worden de huishoudelijke punten behandeld, daarna wordt kort gepauzeerd. Traditiegetrouw wordt er voor het tweede deel van de jaarvergadering...

13
Sep
'14

Gooweg 42 gekozen tot 'Pand van het Jaar' 2014

Zaterdag 13 september was het Open Monumentendag en dus ook weer tijd voor de verkiezing van het 'Pand van het Jaar' door de Vereniging Dorpsbehoud. De eerste verkiezing vond alweer 16 jaar geleden plaats en in de loop der jaren zijn er veel fraaie panden de revue...

26
Aug
'14

Verkiezing van het "Pand van het Jaar" 2014. (3x De Zilk - 2x Noordwijkerhout)

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag en dus ook weer tijd voor de verkiezing van het "Pand van het Jaar" door de Vereniging Dorpsbehoud. De eerste verkiezing vond alweer 16 jaar geleden plaats en in de loop der jaren zijn er veel fraaie panden de revue...

13
Apr
'14

Vereniging dorpsbehoud houdt vinger aan de pols bij ontwikkelingsplannen Bavoterrein.

Net voor de Gemeenteraadsverkiezingen is in de Commissievergadering van Ruimte en Wonen een beeldpresentatie geweest van de ontwikkelingsplannen op het Bavoterrein. De plannen zijn nog uiterst summier en bovendien weinig inzichtelijk.  Wel gaf de presentatie als...

12
Mar
'14

Lezing Bernadette Wösten bij Vereniging Dorpsbehoud.

Maandag 24 maart a.s. houdt Vereniging Dorpsbehoud haar jaarlijkse ledenvergadering in de Raadskamer van Café van der Geest aan de Zeestraat. Van 20.00 uur tot ongeveer 20.30 uur worden de huishoudelijke punten behandeld, daarna wordt kort gepauzeerd en kunnen...

15
Sep
'13

Ton, Jacky en Sterre winnaars teken- en schrijfwedstrijd Open Monumentendag.

Om de Open Monumentendag ook onder de aandacht van de jeugd te brengen organiseerde de bibliotheek, in samenwerking met de Vereniging Dorpsbehoud, een kleur -en schrijfwedstrijd. Kinderen tussen de 4 en 9 jaar konden een kleurplaat ophalen in de bieb en aan oudere kinderen...

14
Sep
'13

Kerkstraat 115 "Pand van het Jaar" 2013.

Zaterdagmiddag 14 september heeft de Vereniging Dorpsbehoud op de Open Monumentendag het "Pand van het Jaar" bekend gemaakt. Op de vijftiende editie van deze verkiezing, werd de woning Kerkstraat 115 met de meeste stemmen gekozen als "Pand van het Jaar"...

26
Aug
'13

Egbert van der Weide nieuw bestuurslid Vereniging Dorpsbehoud.

Tijdens de Algemene Jaarvergadering in maart jl. heeft Vereniging Dorpsbehoud afscheid genomen van John van Schoor. John heeft zich vele jaren lang ingezet voor de Vereniging en voor velen was John bekend als inspirator van en voor de verkiezing van het Pand van het Jaar...

20
Aug
'13

Verkiezing van het "Pand van het Jaar" 2013.

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag en dus ook weer tijd voor de verkiezing van het "Pand van het Jaar" door de Vereniging Dorpsbehoud. Om maar weer eens te laten zien wat voor moois Noordwijkerhout te bieden heeft. Dit jaar de vijftiende editie, dat zijn al...

16
Apr
'13

Vereniging Dorpsbehoud op zoek naar ondersteuning bij diverse activiteiten.

Vereniging Dorpsbehoud is al meer dan 30 jaar actief binnen de Noordwijkerhouts gemeentegrenzen. De vereniging zet zich o.m. in om het karakter en de sfeer van ons dorp te behouden door het in stand houden en beschermen van historische panden en karakteristieke straten...

02
Mar
'13

NoVaTo te gast op de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbehoud.

Op maandagavond 18 maart a.s. houdt Vereniging Dorpsbehoud haar jaarlijkse ledenvergadering. Van 20.00 uur tot ongeveer 20.30 uur worden de huishoudelijke punten behandeld, daarna wordt een kwartiertje gepauzeerd. Na de pauze zal NoVaTo een lezing verzorgen...

10
Dec
'12

Vereniging Dorpsbehoud betreurt verwijderen van boom Viaductweg.

Op 7 november jl is de veelbesproken boom op de Viaductweg gekapt, de boom veroorzaakte volgens de omwonenden veel overlast. Toen de kapvergunning uiteindelijk door de Gemeente werd verstrekt, tekende de Vereniging Dorpsbehoud bezwaar aan. Maar dat bezwaar...

23
Nov
'12

Bouwplan nieuwbouw Dorpsstraat (oude postkantoor) krijgt kleine aanpassingen.

B&W van Noordwijkerhout heeft een heroverwegingsprocedure voor bouwplan bij Dorpsstraat 54/60 (het oude postkantoor) gevolgd. Binnengekomen bezwaren waren gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen van het huidige pand...

25
Sep
'12

Bezwaarschriften nieuwbouw Dorpsstraat snijden hout!

De commissie bezwaarschriften heeft een advies aan het college gegeven, inzake de bezwaar-schriften van omwonenden en Vereniging Dorpsbehoud. De bezwaren waren gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen...