Datum: 07-05-2021 - 18:46
29
Apr
'21

Aantal aanvragen startersleningen fors toegenomen in gemeente Noordwijk.

Op 29 september 2020 is de regeling Starterslening Noordwijk aangepast en geharmoniseerd. Hierin werd ook de motie 'Helpende hand voor starters' meegenomen. Middels een informatiebrief geeft het college van B&W de gemeenteraad een tussenrapportage over het verloop van de Starterslening Noordwijk. Na het vaststellen van de nieuwe verordening is een brede communicatiecampagne opgezet...

12
Jan
'21

Harmonisatie onderwijsregelingen: college kiest voor gymlessen, lessen over zwerfafval en afvalscheiding en reanimatielessen.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk informatie over de harmonisatie onderwijsregelingen. Brief: De wet Algemene regels herindeling schrijft voor dat wij als college van de fusiegemeente Noordwijk, twee jaar de tijd hebben om na een fusie al onze regelingen te harmoniseren. Hierbij berichten wij u als...

12
Nov
'20

Mandy van den Burg vertelt in een promofilmpje over startersleningen in de gemeente Noordwijk.

Koop net als Mandy van den Burg jouw eerste huis met een starterslening van de gemeente Noordwijk. In een promofilmpje, gemaakt in opdracht van de gemeente Noordwijk, legt Mandy uit hoe makkelijk dat ging. Aan welke voorwaarden ze moest voldoen. En laat ze natuurlijk haar nieuwe huis zien. Ben jij tussen de 18 en 40 jaar en woon je in de gemeente Noordwijk? Kijk dan voor meer info en aanvragen...

29
Sep
'20

Startersleningen verhoogd naar €50.000,- en kunnen ook ingezet worden voor nieuwbouwwoningen.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond werd het raadsvoorstel behandeld voor de harmonisering van de startersleningen. Het doel van een starterslening is om zo veel mogelijk koopstarters uit de gemeente Noordwijk toe te laten treden tot de woningmarkt in de gemeente en een steuntje in de rug te bieden...

26
Aug
'20

College doet raadsvoorstel harmonisatie starterslening.

De voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hadden beide een regeling voor startersleningen met verschillende voorwaarden en in dat kader moest er nog harmonisatie plaatsvinden. Het college van B&W doet hiervoor nu een raadsvoorstel welke in september behandeld zal gaan worden. Maar ook de situatie op de woningmarkt en het prijsniveau....

12
Sep
'13

Startersleningen doen het goed.

In de commissievergadering Ruimte en Wonen van afgelopen woensdagavond kon wethouder Knapp meedelen, dat het goed gaat met het verstrekken van de startersleningen. Voor jaren de 2012/2013 stelde de gemeenteraad een jaarlijks bedrag van € 350.000,- beschikbaar voor starters...

19
Nov
'12

Starterslening blijft voor 2013 bestaan.

In de gemeenteberichten van 13 november hebben we u geïnformeerd dat er tijdelijk geen startersleningen in behandeling zouden worden genomen. De reden hiervoor was dat er onvoldoende duidelijkheid was over de nieuwe belastingregels voor 2013. Inmiddels is bekend...

08
Nov
'12

Startersleningen tijdelijk stopgezet.

Vanaf donderdag 15 november a.s. kan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn) tijdelijk geen nieuwe aanvragen voor een starterslening in behandeling nemen. Deze beslissing is nodig vanwege het nieuwe landelijke belastingregime...

21
Jun
'12

€ 350.000,- beschikbaar voor startersleningen.

In de commissievergadering Ruimte en Wonen van 20 juni heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met het verstrekken van starterleningen. Voor jaren de 2012/2013 stelt zij een jaarlijks bedrag van € 350.000 voor tien leningen beschikbaar. Dit is wel alleen bestemd...

25
Apr
'12

College van B&W wil € 350.000,- vrij maken voor startersleningen.

Voor Noordwijkerhoutse starters is het momenteel erg lastig om een eerste woning te kopen. De prijzen van koopwoningen staan nog steeds op een hoog niveau en als gevolg van de kredietcrisis verstrekken banken minder snel een hypotheek. Het college van B&W doet een voorstel...