Datum: 29-09-2022 - 02:50
8 aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

19
Jul
'21

Arriva en Nationaal Park Hollandse Duinen kiezen voor samenwerking.

Arriva en Nationaal Park Hollandse Duinen slaan de handen ineen. Arriva is vorig jaar gestart met het ‘vergroenen’ van buslijn 90 (Den Haag – Lisse) door diverse duurzame activiteiten en producten in en langs de buslijn te testen. Daarom heeft de organisatie deze lijn omgedoopt tot de ‘groene lijn’ van de regio Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-Holland. De route loopt parallel aan Nationaal Park Hollandse Duinen...

01
May
'21

Samenwerkingsverband van vier seniorenverenigingen onder de naam Federatie Senioren-4-Noordwijk.

Sinds de fusie van 1 januari 2019 van de gemeente Noordwijk met de gemeente Noordwijkerhout hebben de twee Noordwijkse, de Noordwijkerhoutse en De Zilkse seniorenverenigingen samenwerking gezocht. Op 11 december 2020 werd de samenwerking officieel bekrachtigd door de oprichting van de vereniging Federatie Senioren-4-Noordwijk en ondertekening van de statuten. Eveneens vond inschrijving...

28
Jun
'18

PvdA gaat zelfstandig deelnemen aan verkiezing gemeenteraad.

In februari spraken de leden van PvdA en GroenLinks uit, elk afzonderlijk, te streven naar één kieslijst om zo gezamenlijk een fractie te gaan vormen, maar beide partijen zijn het op enkele punten niet eens geworden. De belangrijkste punten zijn: de volgorde op de kieslijst, de partij die de fractievoorzitter gaat leveren en hoe om te gaan met voorkeurstemmen...

27
Jun
'18

VVD maakt kandidatenlijst bekend voor Gemeenteraadsverkiezingen.

De ledenvergadering van de Noordwijkse VVD kwam op woensdag 13 juni bijeen om een besluit te nemen over haar kandidatenlijst. Met deze nu vastgestelde kandidatenlijst en liberaal verkiezingsprogramma is de Noordwijkse VVD klaar voor de campagne, de verkiezingen op 21 november en bereid om mee te doen in het bestuur van de nieuwe gemeente Noordwijk...

05
Mar
'18

PvdA Noordwijk/Noordwijkerhout zoekt samenwerking met GroenLinks.

In de ledenvergadering van de PvdA Noordwijk/ Noordwijkerhout op 14 februari 2018 hebben de leden besloten in gesprek te willen gaan met GroenLinks. Doel is te onderzoeken of er voldoende gronden zijn om te komen tot samenwerking voor de komende raadsperiode in 2019. Een vorm van samenwerking te vergelijken...

27
Jan
'18

Sercom en 30MHz gaan samenwerking aan om Data Monitoring en registratie te vereenvoudigen.

Sercom Regeltechniek BV uit Lisse van directeur-eigenaar Jan-Willem Lut uit Noordwijkerhout, ontwikkelaar en producent van geavanceerde klimaatcomputers, en 30MHz, ontwikkelaar en leverancier van een snel groeiend sensorplatform, gaan per direct samenwerken. Dit betekent een grote stap in het vereenvoudigen...

12
Jan
'18

CDA afdeling Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk informeert de inwoners.

Na het ontbinden van de afdelingen CDA Noordwijk en CDA Noordwijkerhout-De Zilk en het oprichten van de nieuwe afdeling afgelopen november is de nieuwe afdeling CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk per 1 januari officieel. Het CDA heeft al aangekondigd om veel te willen communiceren via...

09
Jan
'18

Nieuwjaarstoespraak 2018 burgemeester Goedhart. (foto's)

Burgemeester Gerrit Goedhart heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 8 januari van de gemeente Noordwijkerhout, zijn laatste traditionele nieuwjaarstoespraak voor deze gemeente uitgesproken. Op 1 januari 2019 gaan Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk fuseren tot de Gemeente Noordwijk en...

13
Dec
'17

Filmopnames in Noordwijkerhout en De Zilk. (foto's en verslag bij filmopnames)

In december vinden er filmopnames plaats op diverse plekken in de gemeente. Aan willekeurige inwoners wordt een aantal vragen gesteld over wonen, werken en leven in de gemeente en de toekomst. Deze film wordt onder andere vertoond tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 8 januari en gedeeld op...

07
Dec
'17

Filmopnames in Noordwijkerhout en De Zilk.

In december vinden er filmopnames plaats op diverse plekken in de gemeente. Aan willekeurige inwoners wordt een aantal vragen gesteld over wonen, werken en leven in de gemeente en de toekomst. Deze film wordt onder andere vertoond tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 8 januari en gedeeld op...

06
Dec
'17

Tweede Kamer behandelt voorstel samenvoeging Noordwijk en Noordwijkerhout.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden...

24
Nov
'17

Fusie CDA-afdelingen Noordwijk en Noordwijkerhout een feit.

Afgelopen woensdag 22 november hebben de leden van de CDA-afdelingen van Noordwijkerhout-De Zilk en Noordwijk ingestemd met het ontbinden van de beide afdelingen en het oprichten van een nieuwe afdeling met als naam CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk per 1 januari 2018. De avond begon...

21
Oct
'17

Bestuurlijke fusie VVD Noordwijk en VVD Noordwijkerhout.

Op maandag 16 oktober hebben de leden het voormalige liberaal netwerk VVD Noordwijk en de voormalige afdeling VVD Noordwijkerhout besloten om te fuseren. Tijdens deze vergadering zijn Gerard Heemskerk, Björn Eussen, Piet Peeters, Debby Nieuwenhuijs, Jan Smit, Michel Caspers & Jmiaa Bellan geïnstalleerd...

07
Jul
'17

Burgemeesters Noordwijkerhout en Noordwijk geven de grens van de nieuwe gemeente aan. (foto's)

De Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben hiervoor met het vaststellen van het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ op 6 juli 2017...

06
Jul
'17

Gemeenteraden Noordwijkerhout en Noordwijk stemmen in grote meerderheid voor een fusie.

Het verloop van deze bijzondere en wellicht historische avond voor Noordwijkerhout en Noordwijk waarbij er een beslissing zou vallen over een mogelijke fusie, was toch weer iets anders dan verwacht. Bekend was dat Noordwijk in het begin de meeste twijfels had over een mogelijke fusie...

27
Jun
'17

Herindelingsadvies Noordwijk – Noordwijkerhout door college vastgesteld (voorstel naam nieuwe gemeente: Noordwijk).

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2017 het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ vastgesteld. Het is nu aan de gemeenteraden van beide gemeenten of zij met het herindelingsadvies...

21
Jun
'17

Fusie? Uitkomsten 3e bijeenkomst raden Noordwijk en Noordwijkerhout.

Op dinsdag 20 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout elkaar voor de derde keer bijgepraat over de beoogde bestuurlijke fusie. De raden waren al eerder bijeengekomen in het raadhuis van Noordwijkerhout. Eerdere bijpraatsessies waren op...

10
Jun
'17

Het onderwerp fusie leeft niet bij de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. (foto's)

Deze week kregen de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk de gelegenheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de politiek over de mogelijke fusie van Noordwijkerhout met Noordwijk. Burgemeester Goedhart hield afgelopen donderdag via Facebook een live vragenhalfuurtje....

08
Jun
'17

Burgemeester Goedhart geeft online antwoord op vragen over mogelijke fusie(YouTube filmpje)

Burgemeester Goedhart heeft donderdag van 17.00 – 17.30 uur via Facebook een live vragenhalfuurtje gehouden over de mogelijke fusie van Noordwijkerhout met Noordwijk. Via de website lukte de liveverbinding niet vanwege een storing, maar u kunt het nog terugkijken via BON op YouTube...

07
Jun
'17

Vragen over de mogelijke fusie? Vraag het vandaag de burgemeester of zaterdag de college- en raadsleden.

Speciaal om al uw vragen over een mogelijke fusie te beantwoorden, houdt de burgemeester vandaag donderdag 8 juni van 17.00 – 17.30 uur een online vragenhalfuur. Deze wordt live uitgezonden via Facebook en is op de website van de gemeente te bekijken en terug...

07
Jun
'17

Uitkomst onderzoek: Gezonde financiële situatie bij een nieuwe gemeente 'Noordwijkerhout en Noordwijk'.

Op dinsdag 6 juni hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk voor de 2e keer informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. Dit keer was dat in de raadszaal van de gemeente Noordwijk...

30
May
'17

Fusie? Blijf op de hoogte! (Vragen aan burgerpanel, u kunt nog inschrijven)

Wekelijks zal de Gemeente Noordwijkerhout u op de hoogte houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de mogelijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat doet men via de media, website en de Facebookpagina van de gemeente Noordwijkerhout...

24
May
'17

Vragen over mogelijke fusie: 'Vraag aan de burgemeester' en 'College- en raadsleden komen naar u toe'.

De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout beslissen op 6 juli 2017 over een fusie van de twee gemeenten. Om inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen zo goed mogelijk te informeren houdt de burgemeester een online vragenuur en komen college- en...

19
May
'17

Petitie tegen fusie Noordwijkerhout en Noordwijk vindt weinig gehoor.

Een internetpetitie tegen de beoogde fusie van Noordwijkerhout en Noordwijk lijkt uit op een flop uit te draaien. Na twaalf dagen hebben zegge en schrijve 71 mensen getekend. De internetpetitie is een initiatief van Vincent Smit, medeoprichter en voorzitter van de lokale...

17
May
'17

Fusie? Raden Noordwijk en Noordwijkerhout praten elkaar bij.

Op dinsdag 16 mei 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. In de raadzaal van de gemeente Noordwijkerhout was een...

20
Apr
'17

Fusie Noordwijkerhout – Noordwijk weer een stap dichterbij.

Noordwijk en Noordwijkerhout gaan verder met het fusieproces. Dat heeft een meerderheid in beide gemeenteraden donderdagavond besloten. Door de fusie zouden de gemeenten efficiënter kunnen gaan werken. Een definitieve beslissing over de fusie wordt 6 juli genomen....

12
Apr
'17

Een bestuurlijke fusie Noordwijkerhout – Noordwijk?

Het onderzoek is klaar, het advies is helder: 'een bestuurlijke fusie met Noordwijk'. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen op donderdag 20 april. Het besluitvormingsproces is als volgt: Dinsdag 18 april om 19:00 uur, raadzaal in Noordwijk: Presentatie rapport...

12
Apr
'17

Politiek vraagt uw mening over mogelijke fusie Noordwijkerhout - Noordwijk.

Zaterdag 15 april zullen raadsleden van de fractie van NZLokaal aanwezig zijn rond de witte kerk om mening te horen over een mogelijke fusie van Noordwijkerhout met Noordwijk. Naar onze mening wordt er in de rapportage tot nog toe te weinig rekening gehouden met...

04
Apr
'17

Advies na onderzoek: een fusie tussen Noordwijkerhout en Noordwijk.

De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra en Gudde opdracht gegeven om een verkenningsstudie te verrichten naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in welke vorm dan ook. Het eindrapport...

15
Feb
'17

Onderzoek samenwerking Noordwijkerhout en Noordwijk gaat 2e fase in.

Onderzoeksbureau Twynstra Gudde presenteerde op dinsdag 14 februari in NH Leeuwenhorst, aan de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk, de uitkomsten van fase 1 van de verkenningssstudie naar een intensievere samenwerking tussen beide gemeenten. In totaal...

25
Jan
'17

Praten over samenwerking leeft niet bij inwoners Noordwijkerhout en Noordwijk.

In januari 2017 waren er een aantal dialoogsessies gepland voor de inwoners van Noordwijkerhout en Noordwijk, om mee te denken en mee te verkennen over een eventuele vergaande samenwerking met elkaar. Maar door gebrek aan belangstelling in Noordwijkerhout kwam de eerste...

17
Jan
'17

Dialoogsessie Noordwijkerhout - Noordwijk 18 januari vervalt wegens te weinig belangstelling.

In januari 2017 zouden er een aantal dialoogsessies plaatsvinden voor de inwoners van Noordwijkerhout om mee te denken en mee te verkennen over een eventuele samenwerking met Noordwijk. Maar door gebrek aan belangstelling komt de eerste dialoogsessie van...

04
Jan
'17

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Goedhart.

Burgemeester Gerrit Goedhart heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari van de gemeente Noordwijkerhout zijn traditionele nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Daarbij ging hij onder andere in op een relatief rustig verlopen jaarwisseling in ons dorp...

24
Dec
'16

Noordwijkerhout en Noordwijk nodigen iedereen uit om mee te denken over intensievere samenwerking.

2017 start met het uitvoeren van het onderzoek naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben hier opdracht voor gegeven. Onderzoeksbureau Twynstra Gudde voert dit onderzoek...

07
Nov
'16

Onderzoeksbureau intensievere samenwerking Noordwijkerhout en Noordwijk bekend.

Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra Gudde opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren naar intensievere samenwerking tussen beide gemeenten. De onderzoekers starten half november. Het onderzoek is in maart 2017 af, zo is de verwachting. Het onderzoek...

21
Sep
'16

Optisport Health Club en Teylingen College Leeuwenhorst gaan samenwerken.

Met ingang van 1 oktober aanstaande kunnen de leerlingen van Teylingen College Leeuwenhorst met een flinke korting fitnessen bij de Optisport Health Club (de Schelft) in Noordwijkerhout. De school is blij met deze samenwerking. “We weten allemaal hoe belangrijk het is om...

13
Sep
'16

Inbreng Noordwijkerhouters voor verkennings- studie naar samenwerking met Noordwijk.

In de maanden juli en augustus konden inwoners onderzoeksvragen aanleveren voor de verkenningsstudie naar een intensievere samenwerking met de gemeente Noordwijk. Deze inbreng is gebundeld, samen met de inbreng van raadsleden, en wordt aangeboden aan de...

24
Aug
'16

Inwoners Noordwijkerhout en Noordwijk lopen nog niet warm voor samenwerking.

Het warme weer werkte niet mee, evenals de KNVB-beker thuiswedstrijd van VVSB. Duidelijk is wel dat de uitnodiging aan de inwoners van beide dorpen om mee te denken over een intensievere samenwerking tussen beide gemeenten, maar bar weinig inwoners deed...

15
Aug
'16

VVD Noordwijkerhout en Noordwijk houden politiek café over samenwerking gemeenten.

Maandag 29 augustus organiseren de VVD Noordwijkerhout en de VVD Noordwijk samen een politiek café over de plannen voor verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Noordwijkerhout & Noordwijk. Vanaf 19:30 wordt de gezamenlijke avond georganiseerd bij...

18
Jul
'16

Noordwijkerhout en Noordwijk nodigen inwoners uit mee te denken over samenwerking

De gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk nodigen hun inwoners uit om mee te denken over de komende verkenningsstudie naar een intensievere samenwerking tussen beide gemeenten. Beide gemeenten bereiden dit onderzoek voor. Voordat dit verkenningsonderzoek start...

16
Jun
'16

Noordwijkerhout en Noordwijk unaniem voor verkenningsstudie naar intensievere samenwerking.

Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat de colleges van Noordwijkerhout en Noordwijk, een voorstel aan de gemeenteraden van beide dorpen zouden voorleggen. Het voorstel hield in om een extern bureau een ’verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen...

10
Jun
'16

Mogelijk verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen Noordwijkerhout en Noordwijk.

Wat is verstandiger? De samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout intensiveren volgens de huidige ’organische ontwikkeling’? Of een volledige ambtelijke én bestuurlijke fusie? Het antwoord op die vraag mag een door de twee gemeenten ingehuurd...

04
May
'16

Rekenkamercommissie geeft praktische tips voor versterking rol gemeenteraden bij samenwerking.

De gemeenten in de Bollenstreek werken op veel terreinen, in wisselende samenstelling, samen. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalverwerking, belastingen, zorg, jeugd en werk. Dit gebeurt met samenwerkingsconstructies, veelal in de vorm van verbonden partijen...

03
Mar
'16

Wethouders Bollen 6 ondertekenen samenwerkingsovereenkomst openbare werken.

Woensdag 2 maart hebben de wethouders openbare werken, Dennis Salman van Noordwijk, Jacco Knape van Katwijk, Kees van Velzen van Teylingen, Hans Knapp van Noordwijkerhout, Anne de Jong van Lisse en Hillegom en Evert Jan Nieuwenhuis van Lisse hun handtekening...

05
Jan
'16

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Goedhart: '1-2-3 Bollenstreek'.

Burgemeester Gerrit Goedhart heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari van de gemeente Noordwijkerhout zijn traditionele nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Daarbij ging hij o.a. in op het gebruik van de door de Rijksoverheid aanbevolen technieken om met de burger...

03
Dec
'15

Samenwerking tussen gastouders zorgt voor overheerlijke pepernoten.

In deze spannende Sint & Piet tijd hoort natuurlijk ook het maken van pepernoten! Afgelopen vrijdagmiddag hebben Wendy en Patricia, beide gastouder, dit samen met de kindjes gedaan. Samen pepernoten rollen en terwijl de nootjes in de oven zaten hebben de kinderen het...

24
Nov
'15

Noordwijkerhout en Noordwijk vinden elkaar.

Nog niet zo lang geleden was het niet zo vanzelfsprekend dat Noordwijkerhout en Noordwijk gezamenlijk optrokken, maar tegenwoordig weten Noordwijkerhout en Noordwijk elkaar te vinden en gaan vanaf nu op verschillende terreinen op ambtelijk niveau intensiever samenwerken...

18
Sep
'15

VVD-fractie wil ambtelijke fusie Hillegom, Lisse, Teylingen opnieuw tegen het licht houden

In mei van dit jaar hebben de colleges van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout afwijzend gereageerd op het voornemen van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om te komen tot een ambtelijke fusie. In de commissievergadering van BAM op donderdagavond...

21
May
'15

Noordwijkerhout en Noordwijk doen niet mee met ambtelijke fusie Hillegom, Lisse, Teylingen

De colleges van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben gereageerd op het voornemen van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen tot een ambtelijke fusie. Beide colleges geven aan niet in te gaan op de uitnodiging om mee te doen met deze samenvoeging...

06
Jan
'15

Nieuwjaarstoespraak: Burgemeester Goedhart 'pleit voor vuurwerkzones per buurt'.

Op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari van de Gemeente Noordwijkerhout, heeft burgemeester Goedhart de traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden. Hij keek daarbij terug op 2014, maar ook vooruit naar 2015. U kunt de toespraak van de burgemeester volledig teruglezen op BON....

18
Mar
'14

VBN en CDA voor samenwerking in de Bollenstreek.

Maandag heeft een delegatie van het CDA een vervolggesprek gehad met de voorzitter van het VBN (Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout), de heer Iwan Hulsebosch. Dit naar aanleiding van de brief van de VBN richting de gemeenteraad en het college van B&W. De VBN is...

27
Feb
'14

Bollen4 beraden zich op toekomst.

Tijdens de gelijktijdige raadsvergaderingen van de Bollen4 hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ingestemd met een verdere uitwerking van de strategische samenwerking. De gemeenteraad van Noordwijkerhout stemde tegen het voorliggende voorstel. De stuurgroep...

18
Feb
'14

Bollen4 zet volgende stap.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen zetten een volgende stap in de versterking van hun strategische positie. De huidige raden markeren de afspraken van de afgelopen periode en geven de nieuwe raden een vertrekpunt om verder te gaan...

06
Jan
'14

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Goedhart: "ook 2014 in het teken van bezuinigingen".

Op de nieuwjaarsreceptie van 6 januari van de Gemeente Noordwijkerhout, heeft burgemeester Goedhart de traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden. Hij keek daarbij terug op 2013, maar ook vooruit naar 2014. U kunt de toespraak van de burgemeester volledig teruglezen op BON....

10
Nov
'13

Politiek Café over gemeentelijke fusie.

Moeten wij straks onze paspoorten ophalen in Lisse? Vindt de intocht van Sinterklaas in de toekomst nog wel in Noordwijkerhout plaats? Worden wij het kleine broertje tussen de grotere gemeenten? Wordt de Zilk een ‘wijk van Hillegom’? Verdwijnen de winkels naar Lisse of Sassenheim?....

01
Nov
'13

Bollen4 zonder Noordwijk aan de slag voor sterke positie.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen gaan met elkaar verder voor een versterking van de strategische positie van de Duin- en Bollenstreek. De gemeente Noordwijk heeft in de raadsvergadering van 31 oktober besloten een eigen weg te bewandelen en bekijkt...

03
Oct
'13

Bollen4 zet toch de deur op een kier voor Noordwijk.

Na de uitkomst van afgelopen maandagavond waarbij 4 gemeenten, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen voor samenwerking stemden en Noordwijk als enige tegen was, hebben de gemeenten woensdag een evaluatiegesprek gehad. Het wordt er voor de burger allemaal niet makkelijker..

30
Sep
'13

Noordwijkerhout stemt voor samenwerking, Noordwijk als enige van Bollen5 nog niet.

Na een beraadslaging van twee uur ging de gemeenteraad van Noordwijkerhout maandagavond zoals verwacht akkoord met het voorstel van één gemeenschappelijke regeling Duin- en Bollenstreek. Er werden op deze avond nog wel 8 moties ingediend, 6 daarvan zijn er aangenomen...

19
Sep
'13

Het moet wel raar lopen wil Noordwijkerhout 'nee' zeggen tegen het raadsvoorstel.

In de commissievergadering van BAM is donderdagavond het raadsvoorstel besproken, wat door de stuurgroep Bestuurlijke Samenwerking Duin- en Bollenstreek over de Bestuurlijke Toekomst deze week werd aangeboden aan de raadsleden. In de raadsvergadering van 30 september...

18
Sep
'13

College Noordwijk nu al tegen "raadsvoorstel", Noordwijkerhout wacht vergaderingen af.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gaan niet fuseren. De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen willen met het raadsvoorstel wat nu op tafel ligt wel nauw gaan samenwerken. Volgens het voorstel wat er nu ligt worden alle bevoegdheden op strategische...

13
Sep
'13

Noordwijkerhouters geen behoefte om mee te praten over samenwerking Bollenstreek.

Noordwijkerhouters hebben blijkbaar niet zo'n behoefte om mee te praten over de toekomstige samenwerking van alle gemeenten in de Bollenstreek. Op de bijeenkomst in het gemeentehuis gaven maandagavond 2 september slechts 50 inwoners (incl. lokale politici) gehoor. Donderdagavond...

28
Mar
'13

Extra gemeenteraadsvergadering over samenwerking in de Bollenstreek.

Op donderdag 4 april 2013 komt de gemeenteraad in een extra vergadering bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis en de aanvang is om 20.00 uur. In deze extra raadsvergadering worden de uitkomsten van de raadsledenconferentie van 14 februari 2013 besproken...

01
Mar
'13

Commissaris Franssen wel blij en D'66 niet blij over samenwerking Bollenstreek.

Commissaris van de koningin Jan Franssen is ’blij’ met de concrete stappen die de vijf Bollenstreekgemeenten tijdens het ’Valentijnsberaad’ hebben gezet over samenwerking. D'66 van Zuid-Holland ziet geen oplossing in de intensievere samenwerking en vindt dat ze beter kunnen fuseren...

06
Feb
'13

Samen voor een sterke Duin- en Bollenstreek.

De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen komen 14 februari 2013 bijeen om te praten over de bestuurlijke toekomst van deze gemeenten. De gemeenten willen aan bestuurskracht winnen, door samen te werken op het gebied van...

06
Feb
'13

Prinsessen hangen verbroederingsvlag uit in Kokkerhout.

U heeft er de laatste tijd genoeg over kunnen lezen in de media, samenwerken is het motto in de Bollenstreek. Nu doen de 4 carnavalsverenigingen dat al heel wat jaartjes in het carnavalsgekke Kokkerhout, samenwerken om één groot feest te organiseren in ons dorp. Maar de huidige prinsessen...

07
Jan
'13

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Goedhart, Noordwijkerhout zet in op samenwerking.

Op de nieuwjaarsreceptie van 7 januari van de Gemeente Noordwijkerhout, heeft burgemeester Goedhart de traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden. Hij keek daarbij terug op 2012, maar ook vooruit naar 2013. U kunt de toespraak van de burgemeester volledig teruglezen op BON....

29
Nov
'12

Noordwijkerhout start een breder inkoop-samenwerkingsverband.

Op donderdag 29 november om 16.00 uur ondertekenden loco-burgemeester Knapp en de heer Waterman van de Stichting Rijk een samenwerkingsovereenkomst. Deze stichting zal per 1 januari 2013 alle inkooptaken uitvoeren voor de gemeente Noordwijkerhout...

29
Oct
'12

Als het aan VVD en PvdA ligt, moeten vrijwel alle gemeenten mee in fusiegolf.

Nederland moet over een paar jaar alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners tellen. Gemeenten met minder inwoners moeten fuseren. Dat staat in het conceptregeerakkoord van VVD en PvdA, schrijft De Telegraaf maandag. Als dit plan doorgaat,...

15
Oct
'12

Noordwijkerhout schuift aan bij werkconferentie gemeenteraden Bollenstreek.

Nog in 2012 komen de gemeenteraden van Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom bij elkaar voor een werkconferentie. Tijdens deze conferentie kunnen alle raadsleden aangeven welke samenwerkingsactiviteiten zij nodig vinden en welke resultaten dit moet opleveren...

05
Oct
'12

Noordwijkerhout wil actief participeren in samenwerking Duin- en Bollenstreek.

De gemeenteraad van Noordwijkerhout is positief over de samenwerkingsplannen binnen de Duin- en Bollenstreek. Nu een fusie niet meer aan de orde is en omliggende gemeenten uitspraken hebben gedaan toe te willen werken naar intensievere samenwerking op...

04
Oct
'12

Eindconclusie 2e fusieonderzoek bespaart Noordwijkerhout € 50.000,-.

De media staat er vol mee, Noordwijk, Teylingen en Hillegom zetten vooral in op sterke samenwerkingsverbanden, alleen Lisse wil voor een fusie gaan maar dat blijkt voorlopig  geen haalbare kaart meer. Na onlangs een voor de 2e keer gehouden fusie-onderzoek, lijkt de eindconclusie...