Datum: 17-02-2020 - 04:28
  
16
Feb
'20

Groot verzet GroenLinks via motie tegen schending natuurgebied voor formule 1.

Afgelopen week overviel wethouder Ter Hark Noordwijk met de aankondiging dat de gemeente van plan is om tijdens de Dutch Grand Prix auto’s dwars door het strandreservaat Noordvoort te laten rijden. GroenLinks Noordwijk vindt dit onbegrijpelijk en dient bij de raadsvergadering een motie in om dit tegen te houden. Er zou volgens Ter Hark gedacht worden aan ‘colonnes van en naar Zandvoort’. Door het rust- en foerageergebied voor zeehonden...

14
Feb
'20

Landelijke pers duikt op 'Rijden van Formule 1 teams door het Noordwijkse strandreservaat Noordvoort'. ('In actie voor natuur' start petitie)

Op 11 februari heeft het college van de gemeente Noordwijk er een persbericht doen uitgaan en daarin laat men weten positief te staan tegenover het verzoek voor het pendelen met voertuigen heen en weer over het strand naar Zandvoort en terug. Drie Formule 1 teams (wie dat zijn is nog geheim) die voor het Formule 1 wekend dan neergestreken zijn in Noordwijk....

13
Feb
'20

PvdA-fractie stelt vervolgvragen aan het college over: Grand Prix Formule 1 Zandvoort.

Op 10 januari heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld (zie lees meer... over de afspraken die het college maakt met o.a. de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort. Op 11 februari hebben wij van het college antwoorden daarop ontvangen. Met name de beantwoording van vraag 1, over personenvervoer over het strand, vonden wij nogal vaag. Het nieuwsbericht wat gelijktijdig op de gemeentelijke website werd gepubliceerd gaf meer duidelijkheid (zie lees meer...)....

11
Feb
'20

College beantwoordt vragen PvdA-fractie over: Grand Prix Formule 1 Zandvoort. (+ persbericht college)

De fractie van de PvdA heeft aan het college van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de Grand Prix Formule 1 Zandvoort voor onze gemeente. PvdA: Over ruim drie maanden wordt in onze buurgemeente Zandvoort de Dutch Grand Prix Formule 1 verreden. De organisatie hiervan vraagt ook van de gemeente Noordwijk de nodige medewerking. Niet eenmalig, maar voor de komende jaren. De fractie van de PvdA...

20
Jan
'20

PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: Grand Prix Formule 1 Zandvoort.

De fractie van de PvdA heeft aan het college van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de Grand Prix Formule 1 Zandvoort voor onze gemeente. PvdA: Over ruim drie maanden wordt in onze buurgemeente Zandvoort de Dutch Grand Prix Formule 1 verreden. De organisatie hiervan vraagt ook van de gemeente Noordwijk de nodige medewerking. Niet eenmalig, maar voor de komende jaren. De fractie van de PvdA...

17
Jan
'20

Ondernemers willen na jaren duidelijkheid in gemeentebeleid parkeerterrein Langevelderslag.

Een horecaonderneming aan de Langevelderslag laat in een brandbrief aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk weten, dat er na jaren bij de plaatselijke ondernemers nog steeds grote onduidelijkheid bestaat over het beleid wat de gemeente voert betreffende het parkeerterrein aan de Langevelderslag. Tevens stelt men een flink aantal vragen in de brief waarvan de antwoorden van zeer groot belang zijn voor de betreffende ondernemers...

20
Dec
'19

Parkeerterrein Langevelderslag beschikbaar voor Grand Prix Zandvoort. (update: tijdelijke camping 500 plaatsen Herenweg)

Brief van het college aan de gemeenteraad van Noordwijk: In het weekeinde van 1-3 mei 2020 zal in Zandvoort de Dutch Grand Prix (DGP) plaats vinden. Dagelijks zullen er naar verwachting zo'n 100.000 personen het Grand Prix terrein bezoeken. Verkeersdrukte blijkt onontkoombaar. De gemeente Zandvoort heeft al aangegeven dat de bereikbaarheid van het circuit problematisch is en adviseert de bezoekers alternatieve vervoersmiddelen te kiezen. 

21
Apr
'15

Herbestratingswerkzaamheden Landbouwplein.

De gemeente is in het najaar van 2014 begonnen met het herbestraten van het Landbouwplein. Tijdens deze werkzaamheden is een bodemverontreiniging gesignaleerd. Als gevolg daarvan zijn de werkzaamheden toen gestaakt en is na gericht bodemonderzoek in februari...

13
Mar
'15

Vervuilde grond onder Landbouwplein van oude melkfabriek.

Onlangs zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan het Landbouwplein weer opgestart en is men bezig om de al eerder geconstateerde vervuilde grond onder een gedeelte van het plein af te graven. Na onderzoek bleek dat de vervuiling bestond uit minerale olie en afkomstig is...

24
Feb
'15

Werkzaamheden Landbouwplein 2 maart hervat

Vanaf maandag 2 maart worden de  herinrichtingswerkzaamheden aan het Landbouwplein weer opgestart. Er kan dan niet geparkeerd worden op het Landbouwplein door het winkelend publiek. Parkeren kan in de parkeergarages Victoriberg en Coremolen (eerste 2 uur gratis)

04
Dec
'14

Landbouwplein opnieuw open voor bodemvervuiling.

Begin oktober was er een begin gemaakt met het opknappen van het Landbouwplein, de reconstructie nam een aantal weken in beslag en is onlangs tijdelijk afgerond net voor de drukke feestdagen. Bij grondwerkzaamheden werd een mogelijke vervuiling aangetroffen...

18
Nov
'14

Landbouwplein na reconstructie weer bereikbaar.

Begin oktober was er een begin gemaakt met het opknappen van het Landbouwplein, de reconstructie nam een aantal weken in beslag en is vorige week afgerond net voor de drukke feestdagen. Bij grondwerkzaamheden werd een mogelijke vervuiling aangetroffen, maar...

24
Sep
'14

Huur kerkplein St. Jozef door de gemeente voor 50 jaar met € 175.000,- afgekocht.

In de gisteren gepresenteerde begroting is voor 2015 een bedrag van € 175.000,- gereserveerd voor afkoop van de huur van het St. Jozef kerkplein voor een periode van 50 jaar. De gemeente betaalde tot nu toe al een huurbedrag per jaar voor het gebruik van het plein. De gemeente wilde...

20
Sep
'12

Auto uitgebrand op parkeerterrein Duindamse Slag.

Om kwart over twaalf afgelopen nacht werden zowel de brandweer van Noordwijk en Noordwijkerhout opgeroepen voor een autobrand op het parkeerterrein van de Duindamse Slag. Een auto met Engels kenteken, die daar al enkele maanden stond, was in de brand gestoken...