Datum: 26-01-2020 - 12:57
  
26
Oct
'19

Renovatie winkelcomplex Kornoeljelaan / Pilarenlaan van start gegaan. (foto's)

In maart 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de renovatieplannen van eigenaar Hoorne Vastgoed om het winkelcomplex aan de Kornoeljelaan en Pilarenlaan in de Victorwijk aan te kunnen passen en zo het winkelgebied weer een eigentijdse uitstraling geven. Het plan voorziet in de sloop van het losstaande gebouw met daarin een pizzeria, snackbar en een leegstaande ruimte en daar is nu afgelopen week een start meegemaakt (zie foto's). Vervolgens worden...

09
Sep
'19

Sloop en nieuwbouw van woningen op de Duinrand Raamwerk. (foto's sloop)

Raamwerk heeft, op dinsdag 10 september, de start van de sloop van Duinrand 24-46 ingeluid. Dit heuglijke feit vierde Raamwerk met cliënten en medewerkers onder het genot van een heerlijk taartje. Twee oud-bewoners van Duinrand mochten zelfs even achter de hekken bij de kraangrijper kijken om de sloop van dichtbij te aanschouwen. In plaats van de oude woningen...

20
Feb
'19

Eigenaar wil winkelcomplex Kornoeljelaan opknappen en vergroten.

In mei 2018 kon u via een nieuwsitem op BON vernemen dat omwonenden zeer verontrust waren over de mogelijke bouw van 8 appartementen bij het winkelcomplex aan de Kornoeljelaan tegenover Puyckendam. Het bestemmingsplan ter plaatse liet toen al zien dat de bouw van woningen niet toegestaan zou worden door de gemeente. Nu heeft Hoorne Vastgoed bij de gemeente...

12
Dec
'18

Pannenbier op Teylingen College Leeuwenhorst. (foto's)

Dinsdag 11 december heeft de uitbreiding van het Teylingen College Leeuwenhorst officieel het hoogste punt bereikt. Een moment waar de school graag feestelijk bij stil stond. Alle leerlingen werden tijdens de les verrast op een passende traktatie: een soesje met een vlaggetje erop! In de nieuwe mediatheekruimte van de school werden vervolgens onder andere wethouders Gotink en Bilars van de gemeente Noordwijkerhout ontvangen. Rector Cees Slats opende de officiële bijeenkomst, waarna de heer Bilars het woord kreeg...

01
Nov
'18

Politiek enthousiast over particulier initiatief voor de bouw van senioren appartementen op terrein Ireneschool.

Op woensdagavond 31 oktober stond het onderwerp 'project Ireneschoollocatie' op de agenda van de commissie Ruimte en Wonen. U heeft al eerder via BON kunnen vernemen over een enthousiaste groep Noordwijkerhoutse senioren, verenigd in Stichting Fortaleza, die graag via particulier opdrachtgeverschap een appartementencomplex willen ontwikkelen op de locatie van de voormalige Ireneschool aan de Viaductweg/Van Iersellaan....

30
Oct
'18

Gemeente en Padua tekenen koop- en samenwerkingsovereenkomst Schippersvaartweg 39. (oud-Munnekeweij)

Op maandag 29 oktober tekenden wethouder Henri de Jong en bestuurder Merlien Welzijn van Woningstichting Sint Antonius van Padua, een koop- en samenwerkingsovereenkomst voor het project Schippersvaartweg 39 (oud-Munnekeweij). In de overeenkomst zijn financiële afspraken gemaakt om de bouw van 45 sociale huurwoningen op het terrein...

21
Jun
'18

Wethouder De Jong in gesprek met omwonenden ‘oud-Munnekeweij’ na ingezonden brief op BON.

De plannen van de Gemeente Noordwijkerhout om het gebied waarop het oude Munnekeweij nu nog staat opnieuw in te richten, zorgen al een tijdje voor aardig wat gespreksstof in het woongebied rondom de Schippersvaartweg. Zoals onlangs ook het geval was bij de rubriek 'Lezers schrijven' met een ingezonden brief van de omwonenden en een antwoord daarop door wethouder De Jong....

31
May
'18

Wethouder De Jong geeft reactie op ingezonden brief omwonenden oud-Munnekeweij. (foto's drie inrichtingsplannen)

Onlangs verscheen op Blik op Noordwijkerhout een ingezonden brief van een aantal omwonenden van oud-Munnekeweij over de plannen om op deze locatie 45 sociale huurwoningen te realiseren. Hoewel binnenkort een gesprek plaatsvindt tussen wethouder Henri de Jong en een afvaardiging van de omwonenden, heeft de gemeente de behoefte... 

27
May
'18

Lezers schrijven: omwonenden ‘oud-Munnekeweij’ en gemeente lijnrecht tegenover elkaar.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor... om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen...

09
May
'18

Omwonenden zeer verontrust over bouwplan van 8 appartementen bij Vomarcomplex.

Eigenaar Hoorne Vastgoed van het Vomarcomplex op de hoek van de Pilarenlaan en de Kornoeljelaan wil na 40 jaar het gebouw op de begane grond, waar onder andere ook de pizzeria/chinees/snackbar gevestigd zijn, renoveren om meer aan de eisen van deze tijd te voldoen. Maar volgens omwonenden gaat het plan veel verder....

06
Mar
'18

Eerste sleutel nieuwbouw Maandagsewetering overhandigt aan Renée Wolbink. (foto's)

Na jaren van voorbereiding, met veel inspraak vanuit klankbordgroep, werd op 12 juni vorig jaar de starthandeling verricht voor de nieuwbouw Maandagsewetering. Bijna tien maanden later kunnen de 24 beneden- en bovenwoningen in gebruik worden genomen door de nieuwe huurders....

27
Feb
'18

6 maart uitreiking eerste sleutel nieuwbouw Maandagsewetering.

Na jaren van voorbereiding, met veel inspraak vanuit klankbordgroep, werd op 12 juni vorig jaar de starthandeling verricht voor de nieuwbouw Maandagsewetering. Bijna tien maanden later kunnen de 24 beneden- en bovenwoningen in gebruik worden genomen door de nieuwe huurders....

07
Mar
'18

Oude postkantoor maakt plaats voor nieuwbouw Kerkeland/Dorpsstraat. (update procedure + artist impression)

In 2012 is er bij de gemeente door de eigenaar voor zijn pand (het oude postkantoor) Dorpsstraat 54 t/m 60 een sloopvergunning aangevraagd. Er werden destijds ook nieuwbouwplannen gepresenteerd voor de bouw van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage op de hoek Kerkeland/Dorpsstraat....

14
Dec
'17

Uitstel of afstel van sociale woningbouw oud-Munnekeweij?

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond stelde de heer van den Berg van NZLokaal vragen over een brief gericht aan de raad van het college van B&W. In deze brief stond dat Woningstichting Sint Anthonius van Padua had aangegeven dat zij op dit moment geen mogelijkheid meer ziet om...

03
Oct
'17

Timpaan en gemeente tekenen overeenkomst 7 villa’s in de Zeestraat. (foto's+bouwplattegrond)

Op vrijdag 29 september hebben wethouder Henri de Jong van de gemeente Noordwijkerhout en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, de anterieure overeenkomst getekend van de ontwikkeling van 7 villa’s ter hoogte van de Zeestraat 50 in Noordwijkerhout. Met het tekenen van de...

29
Sep
'17

VVD verschilt onderling van mening bij nieuwbouwplan oud-Munnekeweij.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd het voorstel behandeld om een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen aan Woningstichting Padua en deze ten laste te brengen van de Reserve Volkshuisvesting als tegemoetkoming voor de onrendabele top die de bouw van 45 sociale woningen...

14
Sep
'17

Politiek bezorgd over nieuwe uitrit op de Gooweg bij uitbreiding van het Teylingen College.

Aan de Langelaan 1 in Noordwijkerhout is het Teylingen College locatie Leeuwenhorst gelegen. Sinds vele jaren is de huisvestingssituatie van de locatie Leeuwenhorst onderwerp van discussie. Al vrij snel na de nieuwbouw in 2003 kreeg de school te maken met stijging van het aantal leerlingen...

21
Jun
'17

Politiek stelt 3 voorwaarden aan goedkeuring uitbreiding van het Teylingen College.

Het Teylingen College Leeuwenhorst had een tijdje geleden opnieuw een aanvraag ingediend om te mogen uitbreiden. De noodlokalen die nu gebruikt worden is geen permanente oplossing plus dat men nog wat extra ruimte tekort komt. De gemeente heeft na besprekingen...

13
Jun
'17

Leeuwenhorst leerling Xanta van Ruiten wint nationale Biologie Olympiade Junior.

Xanta van Ruiten, de uit Noordwijk afkomstige 3 gymnasiaste van het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, is uitgeroepen tot Beste Biologieleerling van Nederland. Op hogeschool Van Hall Larenstein in Velp zijn vrijdagmiddag 9 juni de winnaars van de...

12
Jun
'17

Uitbreiding Teylingen College gaat Noordwijkerhout 2,4 miljoen euro kosten.

Het Teylingen College Leeuwenhorst had een tijdje geleden opnieuw een aanvraag ingediend om te mogen uitbreiden. De noodlokalen die nu gebruikt worden is geen permanente oplossing plus dat men nog wat extra ruimte tekort komt. De gemeente heeft na besprekingen...

01
Jun
'17

Boerderijwinkel 'Appeltje Eitje' van Raamwerk viert 5-jarig bestaan.

Boerderijwinkel 'Appeltje Eitje' van de Zorgboerderij De Hafakker van Raamwerk bestaat vijf jaar. We vieren dit eerste lustrum graag met onze klanten. Daarom bieden we van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juni vol trots het tweede kopje koffie of thee gratis aan. Alle betalende...

18
May
'17

Politiek stemt in met voortgang bouwplan oud-Munnekeweij.

In de commissievergadering van RenW werd door het college de vraag gesteld of de partijen konden instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Schippersvaartweg 39. De gemeente is samen met Woningstichting AvP bezig met het realiseren van sociale woningbouw op deze locatie...

12
Apr
'17

Ruim 1400m2 bestrating nodig voor realisering binnenplaats Puyckendam. (foto's)

Wat in de zomer van 2013 begon met de sloop van 'Oud-Puyckendam' en de bouw van de eerste 12 appartementen (Hofwijk) aan de Pilarenlaan naast de Victorschool, zijn in december 2016 de laatste woningen en in januari 2017 de nieuwe welzijnsruimte in gebruik genomen....

04
Jun
'17

Bloembollenboer Aad Dobbe uit Noordwijkerhout in Boer zoekt vrouw.

15
Mar
'17

Slopershamer volop in bedrijf in Noordwijkerhout. (foto's)

Vorige week konden we u al melden dat de slopershamer, voor de sloop van verschillende gebouwen, de komende tijd veelvuldig gebruikt zou gaan worden. Deze week is men gestart met de sloop van de woningen aan de Maandagsewetering, nu het asbestmateriaal uit de...

07
Mar
'17

Sloop laatste gedeelte oud-Puyckendam van start gegaan.

Wat in de zomer van 2013 begon met de sloop van 'Oud-Puyckendam' en de bouw van de eerste 12 appartementen (Hofwijk) aan de Pilarenlaan naast de Victorschool, zijn in december 2016 de laatste woningen en in januari 2017 de nieuwe welzijnsruimte in gebruik genomen....

19
Oct
'16

Nieuwbouwplannen Oud-Munnekeweij gepresenteerd. (foto-impressies)

De gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Sint Antonius van Padua bereiden de herontwikkeling van het terrein van Oud-Munnekeweij aan de Schippersvaartweg 39 voor. Op 13 oktober 2016 zijn omwonenden van deze locatie door wethouder Henri de Jong en directeur Aad Verkade...

29
Sep
'16

Groot feest bij De Hafakker (30-jarig bestaan, opening nieuwbouw, renovaties) (foto's+filmpje)

Er zijn van die momenten dat er een aantal dingen tegelijk samenkomen en wat is er dan makkelijker en leuker om het met één groot feest gezamenlijk te vieren. Zo was er ook heel wat te vieren bij De Hafakker in Noordwijkerhout onderdeel van het Raamwerk...

08
Jul
'16

Tieners Raamwerk blij met nieuwe Hobbelschommel.

De tienergroep van het Cluster Jeugd en Gezin van Raamwerk verhuisde onlangs naar de nieuwbouw op de Hafakker. Ter gelegenheid daarvan kregen zij op 5 juli een mooie Hobbelschommel aangeboden door Hans de Cocq van Delwijnen, namens de stichting ‘Vrienden van Raamwerk’...

23
Jun
'16

Nieuwbouw Raamwerk opgeleverd, verhuizing in volle gang (foto's)

De realisatie van drie gloednieuwe gebouwen op De Hafakker in Noordwijkerhout is een feit. Hierin bevinden zich in totaal 68 volledig aangepaste zorgwoningen en  ruimten voor dagbesteding en behandeling. De nieuwbouw vervangt een deel van de huidige woningen aan de...

23
Jun
'16

Beeldkwaliteitsplan Bavo-terrein zorgt voor de nodige ophef in commissievergadering.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van afgelopen woensdagavond kwam het voorstel van het college van B&W op tafel, waarbij men vroeg tot vaststelling van de Spelregelkaart en het Beeldkwaliteitsplan van het Bavo-terrein. In dit beeldkwaliteitsplan, dat...

08
Feb
'16

Belastingen flink omhoog bij realisering nieuw Sportpark de Boekhorst en renovatie De Schelft.

Op 2 december 2015 heeft er in de commissie Ruimte en Wonen, naar aanleiding van het onderzoek 'behoeftebepaling van de locaties Sportpark De Boekhorst en De Schelft', een inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Doel van die discussie was om vanuit de commissie een richting...

23
Sep
'15

Plaatsing van hoge torenhijskraan voor 2e fase 'Nieuw Puyckendam'. (foto's)

De sloop van de torenflat en het laatste gebouw Hofwijk van Puyckendam ging 12 mei van start en op 12 juni werd de sloop afgerond. Vlak voor de bouwvak werd de grond bouwrijp gemaakt en is men na de zomervakantie begonnen met de bouw van de 2e fase van 'Nieuw Puyckendam'...

22
Sep
'15

Het hoogste punt bereikt nieuwbouw Hafakker Raamwerk.

Op maandag 21 september werd  het hoogste punt van de nieuwbouw op de Hafakker bereikt. De Hafakker is een onderdeel van Raamwerk waar mensen met een beperking wonen en naar dagbesteding gaan. Op deze dag hebben de cliënten van de dagbesteding en medewerkers...

27
Aug
'15

Wethouder Knapp stort betonvloer 2e fase 'Nieuw Puyckendam'. (foto's)

De sloop van de torenflat en het laatste gebouw Hofwijk van Puyckendam, ging afgelopen 12 mei van start en op 12 juni werd de sloop afgerond. Vlak voor de bouwvak werd de grond bouwrijp gemaakt en nu net na de vakanties wordt het tijd om de 2e fase van 'Nieuw Puyckendam'...

24
Jun
'15

Instemming politiek voor nieuw bouwplan Schoolstraat 39 (garage Kokkelkoren).

In september 2013 werd het ingediende bouwplan voor de herontwikkeling van de voormalige garage Kokkelkoren in de Schoolstraat door de politiek massaal afgewezen. Eind 2014 heeft het bedrijf Rotteveel M4 uit Alkmaar opnieuw een bouwplan ingediend bij de gemeente. Het nieuwe plan...

12
Jun
'15

Sloop oudbouw Puyckendam.(update 12-6 foto's + filmpje > sloop laatste muurtje torenflat)

Nu Woningstichting Sint Antonius van Padua de 1e fase van de nieuwbouw heeft opgeleverd en deze in gebruik is genomen door de nieuwe bewoners, is de tijd aangebroken voor fase 2. Maandag 11 mei is men gestart met de sloop van de resterende oudbouw zoals de toren....

26
Mar
'15

Nieuw bouwplan ingediend voor Schoolstraat 39 (garage Kokkelkoren - update plattegrond).

In september 2013 werd het ingediende bouwplan voor de herontwikkeling van de voormalige garage Kokkelkoren in de Schoolstraat door de politiek massaal afgewezen. Eind 2014 heeft het bedrijf Rotteveel M4 uit Alkmaar opnieuw een bouwplan ingediend bij de gemeente. Het nieuwe plan...

19
Mar
'15

Feestelijke start nieuwbouw Hafakker Raamwerk. (35 foto's)

Het Raamwerk heeft, op donderdag  19 maart, de start van het nieuwbouwproject in Noordwijkerhout ingeluid. Dit heugelijke feit vierde Het Raamwerk met cliënten, medewerkers én wethouders. Cliënten van de Hafakker hebben de met door cliënten gemaakte kunstige kijkgaten in de...

20
Jan
'15

Aangepaste plannen voor noordelijke randzone nieuwbouwwijk Mossenest 2.

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout geven kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de noordelijke randzone van de nieuwbouwwijk Mossenest II. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is om, gelet op de marktomstandigheden, een...

11
Dec
'14

Asbest dakplaten verwijderd van voormalig tuinhuis De Speelakker.

Afgelopen dagen heeft men een start gemaakt met het slopen van het voormalige onderkomen van de waterspeeltuin De Speelakker. In verband met de geplande nieuwbouw op die plek van Het Raamwerk, diende De Speelakker een nieuw tuinhuis te realiseren. Op 19 mei 2013 opende burgemeester...

08
Dec
'14

Eerste woningen van De Houtwal in Mossenest 2 opgeleverd.

Afgelopen week zijn de eerste woningen van plan De Houtwal opgeleverd. Het project telt in totaal 32 ruime woningen in de wijk Mossenest 2, waarvan alles is verkocht. Uniek aan De Houtwal zijn de ruime kavels en het gevarieerde woningaanbod: Eengezinswoningen, hoekwoningen...

13
Nov
'14

Meerderheid gemeenteraad kiest nu voor 700 woningen op Bavoterrein.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 november is de begroting behandeld voor 2015. Veel onderwerpen waren in de commissies al uitgebreid behandeld. NZLokaal diende nog wel een motie in over het Bavoterrein, in de begroting staat dat er de komende jaren...

26
Aug
'14

Bouw woningen Victoria-park binnenkort van start.

Vanaf maandag 25 augustus is aannemingsbedrijf GP Groot Infra BV, in opdracht van de gemeente Noordwijkerhout, begonnen met het bouwrijp maken van plan Victori Fase 1 (Victoria-park), op de locatie Watermolen/Kerkstraat. Na de sloop van de fundatie van de voormalige Bowling...

23
Mar
'14

Een Blik Op van bovenaf op de nieuwbouw van Puyckendam. (foto's)

23 oktober 2013 tekende Woningstichting St. Antonius van Padua het contract getekend voor de bouw van 126 appartementen in het project Nieuw Puyckendam. Begin november is men gestart met het slopen van een deel van de gebouwen van oud-Puyckendam. Daarna is men...

20
Feb
'14

Gemeente presenteert plannen Bavoterrein.

In de raadsvergadering van 6 februari heeft wethouder Knapp de raadsleden gemeld dat het college met de zorginstellingen Rivierduinen en Parnassiagroep tot een conceptplan is gekomen voor de ruimtelijke ontwikkeling op het Bavoterrein. Dit plan wordt op 6 maart a.s....

11
Sep
'13

Nieuwe Egelantierschool krijgt vorm.

Op 28 maart 2013 werd een start gemaakt met de sloop van de oude Egelantierschool in De Zilk, op 6 juni werd het diepste punt bereikt voor de nieuwe school. Nu in september staat een flink gedeelte van het geraamte er al en zo krijgt de nieuwe Egelantierschool vorm. De kinderen...

29
Aug
'13

22 maanden later een totaal nieuwe Nieuwe Duinstraat.

21 oktober 2011 is de sloop van start gegaan van de oude huizen in de Nieuwe Duinstraat en hoek Havenstraat. Nu 22 maanden later is de bouw voltooid van 59 nieuwbouw- woningen. Donderdagmiddag 29 augustus verrichtte wethouder Knapp de officiële handeling...

07
Aug
'13

Stand van zaken nieuwbouw De Zilk. (foto's)

Er wordt al enige tijd hard gewerkt aan alle nieuwbouwplannen in De Zilk. Onlangs heeft u al op BON kunnen lezen over de voortgang van de verschillende projecten. De nieuwbouw van de Duinpan loopt op schema en de verwachting is dat de oplevering van de gerenoveerde Duinpan,...

12
Jul
'13

Plan voor kleinschalig appartementencomplex op terrein garage Kokkelkoren.

Een eerder ingediend plan voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige garage Kokkelkoren Schoolstraat 39-43a, kon toen niet de goedkeuring dragen van het college van B&W. Onlangs is er een nieuw plan ingediend en het betreft een kleinschalig appartementencomplex....

24
Jun
'13

Nieuw bouwproject van 34 woningen in Mossenest II, de Houtwal.

Het Gemeente Noordwijkerhout heeft onlangs een overeenkomst gesloten met VOF Ontwikkelingscombinatie Mossenest II, voor de exploitatie van het initiatief om een plan, bestaande uit 34 vrije sector woningen, te realiseren op het perceel Robijnslaan 7 in de wijk Mossenest II....

22
Jun
'13

Speelakker 19 juli weer open. (18 foto's)

Zoals bekend is bij waterspeeltuin De Speelakker in Noordwijkerhout een grote verbouwing aan de gang. Hierdoor was de speeltuin het afgelopen voorjaar gesloten. De laatste maand, de laatste loodjes. De bouw- en grondwerkzaamheden bij de Speelakker zijn flink op streek...

18
Jun
'13

Stand van zaken nieuwbouw De Zilk. (foto's)

Er wordt al enige tijd hard gewerkt aan alle nieuwbouwplannen in De Zilk. Onlangs heeft u al op BON kunnen lezen over de nieuwbouw van de Egelantierschool, klik hier. Op dit moment wordt het sportterrein van VV van Nispen gestript, maar de voortgang loopt wel wat vertraging op...

10
Jun
'13

Tegels lichten en onkruid wieden bij De Speelakker.

Zoals bekend is de Noordwijkerhoutse waterspeeltuin vanwege nieuwbouw tijdelijk gesloten. Afgelopen zondagmiddag was een flinke groep vrijwilligers bij De Speelakker in touw om een steentje bij te dragen. De mannen gingen tegels lichten op het terras rondom het oude tuinhuis...

11
Jun
'13

Fancy Fair Egelantierschool treft goed weer en veel bezoekers. (update: opbrengst € 5200,-)

Jaarlijks houdt de Egelantierschool in De Zilk een Fancy Fair, dit jaar gaat de opbrengst naar o.a. speeltoestellen bij de nieuwe school. Het weer was prima en dat zorgde voor een goede opkomst van bezoekers. Er was van alles georganiseerd om jong en oud bezig te houden, natuurlijk...

06
Jun
'13

Diepste punt nieuwe Egelantierschool bereikt.

Donderdagmiddag 6 juni is het diepste punt van het nieuwe schoolgebouw de Egelantier in De Zilk bereikt! De in aanbouw zijnde Brede School wordt uitgerust met diverse energie besparende toepassingen en technologieën. Zo zal het gebouw geen gasaansluiting...

30
May
'13

Raad van State keurt bouw woningen Dyckenburch alsnog goed.

In de raadsvergadering van donderdagavond deelde wethouder Knapp mee dat de Raad van State, de bouw van drie woningen op het "Landgoed Dyckenburch" aan het Westeinde uiteindelijk toch toestaat. De bezwaarmakers kregen op één punt gelijk van de Raad van State...

29
May
'13

Woningbouw Zeeburg weer uit het nieuwe bestemmingsplan geschrapt.

Onlangs werd er door de commissie R en W het huidige bestemmingsplan Zeeburg behandeld. Het nieuwe bestemmingsplan moest op één punt aangepast worden. Voor de locatie achterin Zeeburg van ongeveer 2 hectare grond, wat als enige van de wijk Zeeburg nog niet bebouwd is,....

24
May
'13

Eerste paal nieuwbouw Hanenhof De Zilk.

21 mei is de eerste feestelijke paal geslagen voor het woningbouwproject ‘Het Hanenhof’ de Zilk. Heembouw realiseert woonhof Het Hanenhof, dat gaat bestaan uit 34 woningen, in opdracht van vof Hanenhof. Van de 18 rijwoningen, 4 tweekappers en...

22
May
'13

Nieuwbouwplannen Ireneschool voorlopig in de ijskast.

In tegenstelling tot de gerealiseerde nieuwbouw van de Victorschool, Prinsenhof en de Regenboog en de realisering op dit moment van de Egelantierschool in De Zilk, gaan de nieuwbouwplannen van de Ireneschool voorlopig in de ijskast. Er zijn overheidsplannen dat de opheffingsnorm..

20
May
'13

Hoogste punt bereikt nieuwbouw Speelakker.

Onder grote belangstelling van de pers werd afgelopen vrijdagmiddag het hoogste punt van de nieuwbouw van waterspeeltuin de Speelakker gevierd. In een zeer korte tijd is nu al het hoogste punt bereikt. Over twee maanden hoopt men klaar te zijn met de nieuwbouw....

26
Apr
'13

Bewoners maken bezwaar tegen nieuw ontwerpbestemmingsplan voor Zeeburg.

In de commissie R en W werd onlangs het huidige bestemmingsplan Zeeburg behandeld. Het nieuwe bestemmingsplan moest op één punt aangepast worden. Voor de locatie achterin Zeeburg van ongeveer 2 hectare grond, wat als enige van de wijk Zeeburg nog niet bebouwd is,....

24
Apr
'13

Coremolen introduceert Duokoop-regeling.

De laatste appartementen van plan Coremolen worden komende maand opgeleverd. Tijdens de oplevering van de laatste fase krijgen nog tientallen starters de sleutel van hun eerste woning. De appartementen die nog te koop staan worden vanaf deze maand ook aangeboden...

12
Apr
'13

Foto update sloop Egelantierschool in De Zilk en....hij is plat!

Onlangs is een start gemaakt met de sloop van de Egelantierschool in De Zilk, de oude school moet plaats gaan maken voor nieuwbouw. De kinderen van de Egelantierschool krijgen ongeveer 14 maanden les in een tijdelijke locatie op het terrein van de voormalige zoutopslag...

12
Apr
'13

De vlag in top voor de nieuwe Maasgaarde.

Op vrijdagmiddag 12 april is het hoogste punt bij de bouw van de nieuwe Maasgaarde bereikt. Dus ging op deze middag de vlag in top en natuurlijk was er na afloop het welbekende "Pannenbier". Hiermee wilde de beheersgroep van de parochiekern St. Jozef en de stichting Maasgaarde,...

11
Apr
'13

Foto update sloop Egelantierschool in De Zilk.

Onlangs is een start gemaakt met de sloop van de Egelantierschool in De Zilk, de oude school moet plaats gaan maken voor nieuwbouw. De kinderen van de Egelantierschool krijgen ongeveer 14 maanden les in een tijdelijke locatie op het terrein van de voormalige zoutopslag...

04
Apr
'13

Leven op de St. Victorschool is één groot circus, tenminste voor één dag dan! (de voorstelling)

U heeft gisteren al kunnen lezen over de opening van de nieuwe St. Victorschool, maar het feest is nog niet over voor de kinderen van deze school. Vandaag stond er een grote verrassing voor ze te wachten in De Schelft, daar was één groot circus opgezet met echte circusartiesten....

04
Apr
'13

Leven op de St. Victorschool is één groot circus, tenminste voor één dag dan! (de voorbereiding)

U heeft gisteren al kunnen lezen over de opening van de nieuwe St. Victorschool, maar het feest is nog niet over voor de kinderen van deze school. Vandaag stond er een grote verrassing voor ze te wachten in De Schelft, daar was één groot circus opgezet met echte circusartiesten....

04
Apr
'13

Foto update sloop Egelantierschool in De Zilk.

Onlangs is een start gemaakt met de sloop van de Egelantierschool in De Zilk, de oude school moet plaats gaan maken voor nieuwbouw. De kinderen van de Egelantierschool krijgen ongeveer 14 maanden les in een tijdelijke locatie op het terrein van de voormalige zoutopslag...

03
Apr
'13

Meester Maarten opent de nieuwe St. Victorschool. (foto's en filmpjes)

Eindelijk dan was zover voor de kinderen en de leerkrachten van de St. Victorschool. Op 22 december werd er afscheid genomen van de oude school en kwam men op de tijdelijke locaties op de Hoogstraat en op het Bavo/Rivierduinen-terrein te zitten. Maar de nieuwe school is klaar...

28
Mar
'13

Sloop Egelantierschool in De Zilk van start.

Vandaag is een start gemaakt met de sloop van de Egelantierschool in De Zilk, de oude school moet plaats gaan maken voor nieuwbouw. De kinderen van de Egelantierschool zitten op dit moment voor ongeveer 14 maanden in een tijdelijke locatie op het terrein van de voormalige zoutopslag...

28
Mar
'13

Sponsorloop Victorschool brengt € 6125,95 op voor nieuwe speeltoestellen.

Woensdag 27 maart hebben de kinderen een sponsorloop gehouden waarbij de opbrengst gaat naar nieuwe speeltoestellen voor op het plein bij de nieuwe school. Vanuit de overheid wordt er minimaal geld gereserveerd voor aanschaf van nieuwe toestellen. De school wilde graag dat er...

27
Mar
'13

Victorschool geeft op De Steeg de sleutel terug aan de Gemeente. (foto's en filmpje)

Woensdagmorgen hebben de kinderen en leerkrachten afscheid genomen van hun tijdelijke school op het Bavo-terrein en aan de Hoogstraat. Woensdag 3 april wordt de nieuwe school aan de Pilarenlaan in gebruik genomen, tot die tijd wordt er hard gewerkt aan de verhuizing. Vanochtend...

21
Mar
'13

Bouw van Het Hanenhof binnenkort van start.

Van het nieuwbouwplan "Het Hanenhof" in De Zilk is nu 70% van de woningen verkocht, zodat men binnenkort met de bouw kan starten. Begin april wordt er gestart met het bouwrijp maken en het aanbrengen van de hoofdriool en putten en het graven van een sloot op de noord-oostgrens...

21
Mar
'13

Burgemeester Goedhart "een historische avond voor De Zilk".

Met deze woorden besloot, op de raadsvergadering van donderdagavond, burgemeester Goedhart de discussie die vorige week in de commissie Ruimte en Wonen was ontstaan over de flinke investering van 9 miljoen in de nieuwbouw van De Zilk. Het college bij monde van wethouder Knapp...

21
Mar
'13

Opening nieuwe St.Victorschool laat niet lang meer op zich wachten.

Afgelopen week werd er flink gezaagd en geschilderd aan de Hoogstraat in Noordwijkerhout. Daar bevindt zich de noodlocatie van de bovenbouw van de St.Victorschool. Maar niet voor lang meer. De opening van de nieuwe school laat niet lang meer op zich wachten. Voor het zover is,...

15
Mar
'13

Grondwerk nieuwbouw Speelakker gestart.

Terwijl de laatste sneeuw gesmolten is, wordt bij De Speelakker het terrein flink aangepakt. Vanwege de nieuwbouw van het tuinhuis op een plek verderop op het terrein moet er heel wat gebeuren. Kabels voor gas, water en licht worden gelegd. En voor het riool...

10
Mar
'13

Open huis nieuwbouw St. Victorschool.

De bouw van de Brede School St.Victor is in maart 2013 gereed gekomen. Woensdag 3 april wordt het gebouw door basisschool St.Victor en SKOL Kinderopvang in gebruik genomen. Alle betrokkenen willen het u graag laten zien op vrijdag 5 april 2013. Vanaf 18.00 uur is een ieder welkom...

09
Mar
'13

Hoe ver zijn we met het project Castellum?

In de wijk Mossenest II realiseert Synchroon in samenwerking met Woningstichting St Antonius van Padua, het project Castellum, dat bestaat uit 48 hofwoningen en 37 appartementen. De eerste woningen zijn onlangs al opgeleverd, we geven u een Blik Op het Castellum...

07
Mar
'13

Bouwplannen in de wijk Zeeburg.

In de commissie R en W werd het huidige bestemmingsplan Zeeburg behandeld, om aangepast te worden aan deze tijd. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard, maar zal toch op een punt aangepast worden. Voor één locatie achterin Zeeburg van ongeveer 2 hectare grond...

01
Feb
'13

Schiet het al lekker op bij de nieuwbouw van St. Victorschool?

Aan de buitenkant te zien schiet het al lekker op met de nieuwbouw van de St. Victorschool aan de Pilarenlaan. Maar BON wilde wel eens binnen een kijkje nemen, om te zien hoe ver men daar gevorderd is. We kregen toestemming van de uitvoerder van Meijer Bouw en op de foto's en het filmpje...

24
Jan
'13

Eerste woningen Nieuwe Duinstraat opgeleverd.

Eind 2011 heeft men 64 woningen in de Nieuwe Duinstraat gesloopt, die tussen de jaren 1921 en 1931 zijn gebouwd. Deze gaan in opdracht van de Woningstichting Padua plaats maken voor 47 huurwoningen en 12 koopwoningen. De eerste woningen zijn deze week opgeleverd...

23
Nov
'12

Bouwplan nieuwbouw Dorpsstraat (oude postkantoor) krijgt kleine aanpassingen.

B&W van Noordwijkerhout heeft een heroverwegingsprocedure voor bouwplan bij Dorpsstraat 54/60 (het oude postkantoor) gevolgd. Binnengekomen bezwaren waren gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen van het huidige pand...

15
Nov
'12

Hoe ver zijn we met het project Castellum?

In de wijk Mossenest II realiseert Synchroon in samenwerking met Woningstichting St Antonius van Padua, het project Castellum, dat bestaat uit 48 hofwoningen en 37 appartementen. Naar verwachting worden de woningen medio 2013 opgeleverd, we geven u een Blik Op het Castellum...

27
Sep
'12

De nieuwbouw van de Nieuwe Duinstraat (update 27-9-12).

Eind vorig jaar zijn 64 woningen in de Nieuwe Duinstraat gesloopt, die tussen de jaren 1921 en 1931 waren gebouwd. Deze gaan in opdracht van de Woningstichting Padua plaats maken voor 47 huurwoningen en 12 koopwoningen. De verwachting is dat begin volgend jaar de eerste woningen...

25
Sep
'12

Bezwaarschriften nieuwbouw Dorpsstraat snijden hout!

De commissie bezwaarschriften heeft een advies aan het college gegeven, inzake de bezwaar-schriften van omwonenden en Vereniging Dorpsbehoud. De bezwaren waren gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen...

13
Sep
'12

Pannenbier op het dak van de nieuwe St.Victorschool. (foto's & filmpje)

De bouw van de nieuwe St. Victorschool vordert gestaag, afgelopen donderdag was het zelfs zover dat het hoogste punt van de nieuwbouw werd bereikt. In de bouw is het dan een goede gewoonte om dat te vieren met "pannenbier". Alhoewel er geen dakpan op de nieuwe school komt...

01
Sep
'12

De nieuwbouw van de Nieuwe Duinstraat (update 1-9-12).

Eind vorig jaar zijn 64 woningen in de Nieuwe Duinstraat gesloopt, die tussen de jaren 1921 en 1931 waren gebouwd. Deze gaan in opdracht van de Woningstichting Padua plaats maken voor 47 huurwoningen en 12 koopwoningen. De verwachting is dat begin volgend jaar de eerste woningen...

29
Aug
'12

Nieuwe St. Victorschool staat in de steigers.

De bouw van de nieuwe St. Victorschool heeft voor de zomervakantie wat vertraging opgelopen, maar nu is men al druk bezig om de boel in de steigers te zetten. De eerste contouren zijn nu duidelijk zichtbaar, de staalconstructie staat en is men nu bezig om...

13
Aug
'12

22 augustus inloopavond “Hoekgat II” in De Zilk.

Op woensdag 22 augustus 2012 organiseert de gemeente Noordwijkerhout van 19.00 - 21.00 uur voor belangstellenden een inloopavond in De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk. Het doel van deze avond is u als inwoner van De Zilk te informeren over de woningbouwplannen op de locatie “Hoekgat II”...

25
Jul
'12

Voortgang bouwprojecten in Noordwijkerhout.

De zomervakanties zijn al weer een paar weken aan de gang, daardoor liggen op dit moment de bouwprojecten op de meeste plaatsen ook stil. Een mooi moment om even de balans op te nemen van: hoe staan we er voor? Fotograaf Sjaak Weijers liep alle projecten af en...

11
Jul
'12

Nieuwbouwproject PuyckendamDe eerste fase gaat, als alle vergunningen het toelaten, na de realisering van de nieuwbouw van de St. Victorschool in het najaar van 2013 van start. Naast de Victorschool komt een gebouw met 12 appartementen en tegelijkertijd komen er twee blokken van in totaal 45 appartementen te staan op de oude locatie (zie foto). Na de realisering van de eerste fase eind 2014, gaat het blok tegenover de Vomar en de hoogste gebouw (Bethlehem) als laatste tegen de vlakte. Als alles volgens plan gaat lopen dan hoopt men eind 2015 klaar te zijn met de nieuwbouw van Puyckendam en staat er een prachtig mooi nieuw wooncomplex waar alle bewoners nu al naar uit kijken.

Artist Impression: KVDK I KORBEE VAN DER KROFT ARCHITECTEN BNA

Klik op de foto voor een vergroting

Bericht bericht 9 mei 2012: Bewoners Puyckendam stemmen unaniem in.

Klik hier10
Jul
'12

Bouw nieuwe St. Victorschool ligt even stil.

Wethouder Knapp moest tijdens de raadsvergadering een beetje glimlachen over alle speculaties die er in het dorp de ronde gaan over het tijdelijk stil liggen van de bouw van de St. Victorschool. Volgens de wethouder is het niet de reden dat de staalconstructie 10 cm te hoog...

07
Jul
'12

Nieuwe bewoners mogen even kijken in Parkhof

In de wijk Mossenest II mochten de toekomstige bewoners van het plan Parkhof, afgelopen vrijdag tussentijds hun nieuwe woning even bekijken. Zoals het er nu naar uit ziet worden de eerste woningen medio oktober al opgeleverd. Woningstichting Sint Antonius van Padua...

05
Jul
'12

Voorbereidingen nieuwbouw Brede school De Egelantier De Zilk in volle gang.

In De Zilk zal een nieuwe brede school gebouwd worden op de plaats waar nu de Egelantierschool staat. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen, zodat de oude school in 2013 kan worden gesloopt en de nieuwe brede school kan worden gebouwd. Naar verwachting...

04
Jul
'12

De eerste muren in de Nieuwe Duinstraat staan overeind.

Eind vorig jaar zijn 64 woningen in de Nieuwe Duinstraat gesloopt, die tussen de jaren 1921 en 1931 waren gebouwd. Deze gaan in opdracht van de Woningstichting Padua plaats maken voor 47 huurwoningen en 12 koopwoningen. De verwachting is dat begin volgend jaar de eerste woningen...

02
Jul
'12

Veel belangstelling voor woningen in het Hanenhof De Zilk.

Het nieuwe wijkje Het Hanenhof in De Zilk lijkt een schot in de roos. Na de eerste publicaties over de 34 woningen die tegen de wijk Hoekgat worden gebouwd, loopt het volgens de initiatiefnemers storm. "Heel veel mensen hebben enthousiast gereageerd en er zijn zelfs al drie huizen verkocht"...

17
Jun
'12

Druk bezochte open dag Coremolen.

Zaterdag 16 juni was de eerste van twee open dagen bij de Coremolen en het is bovenverwachting druk geweest aldus projectontwikkelaar Danny van der Poel. Zowel nieuwsgierige Noordwijkerhouters als zeer geïnteresseerde potentiële kopers kwamen een kijkje nemen...

17
Jun
'12

Zandkastelen in de nieuwe wijk Mossenest ll.

Afgelopen zaterdag is er een nieuwbouwmanifestatie van Mossenest II geweest. Op het bouwterrein aan de Via Nova kon men tal van informatie en tips krijgen over het woningaanbod in deze nieuwe wijk. Met huizen kopen is het net als met zandkastelen bouwen vindt men,...