Datum: 05-06-2020 - 11:51
04
Feb
'20

Historische winterwandeling 'Proloog Winterreis' op Landgoed Sancta Maria.

Voorafgaande aan de voorstellingen ‘Winterreis, zoektocht naar bevrijding’, vindt op zaterdag 8 februari een historische winterwandeling Proloog Winterreis plaats. De locatie hiervoor is het Landgoed Sancta Maria, waar de basis lag voor de verzetskrant Hilversum III. De wandeling brengt u op de plekken waar de verzetskrant Hilversum III ontstond en wordt begeleid door Koen Marijt (historicus, ‘Koen van Toen’). Ook zullen de klanken....

14
May
'19

College geeft antwoord op vragen van Lijst Salman over bomenkap op Landgoed in den Houte en Landgoed Sancta Maria.

Op 10 april 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de fractie van Lijst Salman Noordwijk schriftelijke vragen over het rooien van bomen en struiken op de terreinen van de nieuwbouwwijk 'Landgoed in den Houte' en het 'Landgoed Sancta Maria'. Het college van B&W geeft hierbij antwoord op de volgende vragen....

07
Apr
'19

Lijst Salman stelt vragen aan het college over bomenkap op Landgoed In den Houte en Landgoed Sancta Maria.

Lijst Salman Noordwijk juicht woningbouw in de gebieden en op de percelen in Noordwijk toe, waar volgens het vigerende bestemmingsplan woningbouw wordt gerealiseerd. Lijst Salman Noordwijk heeft wel vragen bij de totstandkoming van die woningbouw, in belang van mens en natuur in de directe omgeving van de bouwactiviteiten. Op het voormalige Bavo-terrein...

15
Jun
'16

Drastische boomkap zorgt toch uiteindelijk voor meer bomen op Landgoed Sancta Maria.

Vereniging Dorpsbehoud gaf onlangs aan geschrokken te zijn van het bericht dat er vergunning was aangevraagd, om maar liefst 437 bomen te kappen op het Noordwijkerhoutse gedeelte van het Landgoed Sancta Maria. In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van...

09
Jun
'16

Drastische boomkap op Landgoed Sancta Maria.

Vereniging Dorpsbehoud is geschrokken van het bericht dat er vergunning is aangevraagd, om maar liefst 437 bomen te kappen op het Noordwijkerhoutse gedeelte van het Landgoed Sancta Maria. Dat er bomen moeten sneuvelen voor te bouwen woningen begrijpt Dorpsbehoud...

05
Dec
'15

Bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria definitief vastgesteld.

Na het vaststellen van de exploitatiebijeenkomst in september jl. is op woensdag 25 november het bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria onherroepelijk vastgesteld. Hiermee kan het bestemmingsplan definitief tot uitvoering worden gebracht. Het plan geeft ruimte voor het...

08
Sep
'15

Exploitatieovereenkomst Landgoed Sancta Maria getekend.

Maandag hebben wethouder Henri de Jong van de gemeente Noordwijkerhout, wethouder Hans Bakker van de gemeente Noordwijk en de directie van Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV de exploitatieovereenkomst voor Landgoed Sancta Maria ondertekend....