Datum: 06-06-2020 - 18:05
28
Feb
'20

NoVaTo nieuws: Lezing over de historie van kerken in Noordwijkerhout.

Op dinsdag 17 maart 2020 organiseert de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) een lezing over de historie van de kerken van Noordwijkerhout. De lezing wordt gegeven door de voorzitter van NoVaTo, Abe Bader en gaat voornamelijk over de ontstaansgeschiedenis van de drie hoofdkerken; de Witte Kerk, St. Jozefkerk en St. Victorkerk. Daarnaast worden in het kort de negen andere locaties besproken...

25
Jan
'17

Actie Kerkbalans 2017 'Mijn kerk verbindt'.

U heeft het vast al gezien her en der in het dorp: de vlaggen, de posters, de banieren om uw aandacht te vestigen op de Actie Kerkbalans. De gezamenlijke kerken in Nederland houden in de tweede helft van januari de actie Kerkbalans, met dit jaar als thema 'Mijn kerk verbindt.' Ook...

13
Nov
'15

Geen huisvesting van statushouders in voormalig verzorgingshuis Munnekeweij.

De afgelopen weken heeft de gemeente Noordwijkerhout onderzocht of voormalig verzorgingshuis Munnekeweij verbouwd kon worden voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Onderzoek heeft uitgewezen dat huisvesting hier...

16
Oct
'15

Veel belangstelling voor informatieavond VluchtelingenWerk.

Donderdagavond 16 oktober organiseerde de gemeente in samenwerking met Stichting VluchtelingenWerk en de kerken een informatieavond in de hal van het gemeentehuis. Er waren de afgelopen tijd na het vele nieuws over de vluchtelingenproblematiek, bij de gemeente...

14
Oct
'15

Voormalig verzorgingshuis Munnekeweij vrij voor opvang statushouders.

De gemeente Noordwijkerhout heeft van Woningstichting Sint Antonius van Padua bericht ontvangen dat Groot Hoogwaak afziet van het gebruik van voormalig verzorgingshuis Munnekeweij. Hierdoor komt het voormalig verzorgingshuis Munnekeweij vrij per 1 december 2015....

09
Oct
'15

Informatieavond over vrijwilligerswerk voor VluchtelingenWerk.

Bij de gemeente en bij VluchtelingenWerk komen vragen binnen van mensen die iets willen doen voor vluchtelingen en statushouders. Om al deze vragen te beantwoorden organiseert de gemeente in samenwerking met Stichting VluchtelingenWerk en de kerken...