Datum: 31-03-2020 - 14:47
  
Update: 30-3-2020.
26
Mar
'20

Noord-Holland ziet af van Duinpolderweg. (update: reactie gemeente Noordwijk)

De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Dit is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer. De overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid...

16
Jul
'18

Gezamenlijke hoorzitting Duinpolderweg.

Op vrijdag 7 september 2018 houden Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een gezamenlijke hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De hoorzitting vindt plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. De zitting is openbaar. Personen en organisaties die eerder dit jaar een zienswijze hebben ingediend bij...

31
Jan
'18

Voor- en tegenstanders fusie staan na 20 minuten al weer op straat bij hoorzitting in 2e kamer.

Woensdagochtend 31 januari werd de hoorzitting in de Tweede Kamer gehouden over de voorgenomen fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Nog voor de zomer moet het parlement een besluit nemen over de wet die de gemeentelijke herindeling regelt. Daarop vooruitlopend werden voor- en tegenstanders...

16
Sep
'14

Eigenaren - bewoners Sollasi willen raadsbrede hoorzitting over problemen op bungalowpark.

In commissievergadering van BAM van donderdag 26 juni is er tijdens de rondvraag ruim aandacht besteed aan de criminaliteit en de daarmee gepaard gaande problematiek op bungalowpark Sollasi. Volgens de STIBED (Stichting Belangenbehartiging Eigenaren/Bewoners Duinschooten Sollasi)