Datum: 06-12-2022 - 14:21
09
Nov
'22

Hondenbelasting per 1-1-2023 definitief afgeschaft in de gemeente Noordwijk.

Met het vaststellen van de begroting 2023 op dinsdagavond 8 november, heeft de gemeenteraad ingestemd met de afschaffing per 1 januari 2023. In het coalitieakkoord staat dat gemeente Noordwijk van plan is de hondenbelasting af te schaffen. Dat is nu gebeurd. Met het vaststellen van de begroting 2023 begin november heeft de gemeenteraad ingestemd met deze afschaffing per 1 januari 2023....

20
Oct
'22

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Afschaffing hondenbelasting.

Fractie NZLokaal: Naar het item hondenbelasting is de laatste jaren veel aandacht gegaan. Deels terecht! Op dit moment betalen hondenbezitters veel te veel ten opzichte voor de openbare voorzieningen die hondenbezitters geboden wordt. Er zijn partijen in het huidige college die denken dat er niks voor deze groep bezitters gedaan wordt. Een andere partij denkt dat met streng handhaven in de toekomst overlast voorkomen gaat worden....

28
Sep
'22

NZLokaal stelt vragen aan college over: Afschaffing hondenbelasting.

Fractie NZLokaal: Naar het item hondenbelasting is de laatste jaren veel aandacht gegaan. Deels terecht! Op dit moment betalen hondenbezitters veel te veel ten opzichte voor de openbare voorzieningen die hondenbezitters geboden wordt. Er zijn partijen in het huidige college die denken dat er niks voor deze groep bezitters gedaan wordt. Een andere partij denkt dat met streng handhaven in de toekomst overlast voorkomen gaat worden....

22
Oct
'21

Gemeente Noordwijk in top 5 'meeste boetes uitgedeeld aan hondeneigenaren'.

In Zuid-Holland is het aantal boetes voor hondeneigenaren in 5 jaar tijd met ruim 84% gedaald. Waar in 2016 jaarlijks nog 2354 bekeuringen werden uitgeschreven, waren dit er afgelopen jaar slechts 385. Het vaakst kregen eigenaren een boete voor het niet aangelijnd uitlaten van hun viervoeter. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl dat op basis van CJIB-gegevens analyseerde waar in Nederland het vaakst...

26
Jun
'21

Bruisend Noordwijk dient motie in 'Afschaffing hondenbelasting'.

In de raadsvergadering van dinsdag 29 juni ’21 zal de fractie van Bruisend Noordwijk een motie afschaffing hondenbelasting indienen om te komen tot een snelle afschaffing van de hondenbelasting in de gemeente Noordwijk. Veel gemeenten zijn al voorgegaan. Op dit moment heffen nog iets meer dan de helft van de 352 Nederlandse gemeenten hondenbelasting, maar dat worden er steeds minder....

22
Mar
'21

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Hondenbelasting (netto-opbrengst € 178.000,-).

Fractie Bruisend Noordwijk: In het coalitieakkoord 2019-2022 van het college worden enkele speerpunten benoemd, die raken aan het onderwerp 'hondenbelasting' en wel: Bladzijde 16, punt 10: De gemeente is diervriendelijk. Er wordt lokaal dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld. Bladzijde 21, punt 9: Wij hebben het voornemen om in deze coalitieperiode de hondenbelasting af te bouwen...

03
Mar
'21

Steeds groter draagvlak voor (gedeeltelijk) afschaffen van hondenbelasting.

In de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie kwam de hondenbelasting opnieuw weer eens ter sprake bij het behandelen van het raadsvoorstel Nota Lokale Heffingen. Meerdere politieke fracties gaven afgelopen dinsdagavond aan dat men steeds moeite heeft met de hondenbelasting of de hoogte daarvan, waaronder Lijst Salman Noordwijk, D66 en PUUR....

30
Jan
'21

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Hondenbelasting (uitslag poll).

Fractie Bruisend Noordwijk: In het coalitieakkoord 2019-2022 van het college worden enkele speerpunten benoemd, die raken aan het onderwerp 'hondenbelasting' en wel: Bladzijde 16, punt 10: De gemeente is diervriendelijk. Er wordt lokaal dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld. Bladzijde 21, punt 9: Wij hebben het voornemen om in deze coalitieperiode de hondenbelasting af te bouwen...

17
Feb
'17

Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk in top 10 duurste gemeente hondenbelasting.

Steeds meer gemeenten maken de nieuwe tarieven van de hondenbelasting 2017 bekend. Hieronder een voorlopig overzicht van 10 gemeenten met de hoogste hondenbelasting in 2017. Den Haag en Nijmegen zijn nieuw in de top5. Noordwijk, in 2016 nog de duurste gemeente...

06
Feb
'17

Controle hondenbelasting in Noordwijkerhout.

In de maanden februari en maart vindt er een controle hondenbelasting plaats. In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout wordt dan een controle uitgevoerd op het bezit van honden en het betalen van hondenbelasting. De reden voor deze controle is dat het...

25
Jan
'16

Controleurs speuren weer naar honden.

In de maanden januari, februari en maart vindt er een controle hondenbelasting plaats. In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout wordt dan een controle uitgevoerd op het bezit van honden en het betalen van hondenbelasting. De reden voor deze controle is dat het...

09
Nov
'15

Ingezonden brief: Hondenbezitters Noordwijkerhout betalen belastingverlichting 2016.

De Gemeente Noordwijkerhout presenteert een begroting over 2016 met een positief resultaat van € 269.000,-. De gemeente is van plan om € 15,- per huishouden belastingkorting te geven. De inwoners van Noordwijkerhout mogen de geregistreerde hondenbezitters voor dit...

03
Feb
'15

Controleurs speuren weer naar honden.

In de maanden februari en maart vindt er een controle hondenbelasting plaats. In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout wordt dan een controle uitgevoerd op het bezit van honden en het betalen van hondenbelasting. De reden voor deze controle is dat het aantal geregistreerde...

30
Jan
'15

Skydive actie door Gary Yanover tegen de hondenbelasting in 'Man Bijt hond'.

Actievoerder Gary Yanover uit Noordwijkerhout van de Actie tegen de Hondenbelasting is afgelopen woensdag 28 januari de uitdaging aangegaan om deel te nemen aan de rubriek 'Extreem Bericht' van het NCRV Programma Man Bijt Hond. Man Bijt Hond biedt mensen een podium om een voor...

17
Feb
'14

Controleurs speuren weer naar honden.

In de maanden februari en maart vindt er een controle hondenbelasting plaats. In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout wordt dan een controle uitgevoerd op het bezit van honden en het betalen van hondenbelasting. De reden voor deze controle is dat het aantal...

19
Oct
'13

Hondenbezitters moeten gewoon honden- belasting betalen, aldus de Hoge Raad.

Regelmatig was er een nieuwsitem op BON over het heffen van de hondenbelasting, wat voor Gary Yanover uit Noordwijkerhout steeds een doorn in het oog was. Hij wilde graag zien dat deze volgens hem oneerlijke heffing wordt opgeheven. Pogingen om het onderwerp bespreekbaar...

31
Jul
'13

Hondenbelasting blijft waarschijnlijk gewoon bestaan.

Hondenbelasting is Gary Yanover uit Noordwijkerhout nog steeds een doorn in het oog, hij zou graag willen zien dat deze oneerlijke heffing wordt opgeheven. Pogingen om het onderwerp bespreekbaar te maken vonden bij ons Gemeentebestuur destijds geen gehoor. Maar helaas ook...

02
Mar
'13

Burgemeester Goedhart opnieuw op televisie met een uitleg over de hondenbelasting.

Belastingen...We worden er niet blij van. Maar voor hondenbezitters blijkt het een pijnlijk punt. Een groot gedeelte van de hondenbelasting vindt men, verdwijnt namelijk in de algemene pot van gemeenten. Gary Yanover uit Noordwijkerhout vindt dit belachelijk en startte een...

04
Feb
'13

Burgemeester Goedhart met hond Sasha op TV bij EenVandaag.

Hondenbelasting is Gary Yanover uit Noordwijkerhout een doorn in het oog, hij zou graag willen zien dat deze oneerlijke heffing wordt opgeheven. Pogingen om het onderwerp bespreekbaar te maken vonden bij ons Gemeentebestuur geen gehoor. Vanavond besteedde EenVandaag er zelfs op TV...