Datum: 01-07-2022 - 01:18

Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op de actiepagina, klik hier.

14
May
'22

Negentigjarige Theo Brama 25 jaar bij Herenkoor Sint Caecilia.

Afgelopen donderdag 12 mei vierde het Herenkoor Sint Caecilia van de Sint Victorkerk in Noordwijkerhout, de negentigste verjaardag van het koorlid Theo Brama. (zie naam foto) De heer Brama zingt, sinds zijn pensionering al 25 jaar in het Herenkoor en dat is dus een dubbele felicitatie waard. Het Herenkoor Sint Caecilia zelf viert dit jaar het 180-jarig bestaan, in 2017 werd het 175-jarig jubileum nog uitgebreid gevierd met een...

27
Feb
'22

Herenkoor St. Caecilia heeft een nieuwe voorzitter.

Tijdens de 124ste jaarvergadering van Herenkoor St. Caecilia, op 24 februari in ’t Victorhuis, droeg Ruud van Hal de voorzittershamer over aan Jacques Aartman. Ruud was 21 jaar voorzitter en zingt al 46 jaar als bas. Dankzij hem laat het Herenkoor met 8 bassen en 10 tenoren nog steeds een vertrouwd en inspirerend geluid horen in het korenpalet van de parochie Sint Maarten. In zijn afscheidswoord stond Ruud stil bij enkele “wapenfeiten” tijdens zijn bewind...

16
May
'19

Gouden Gregorius medaille voor Peter van der Lans.

Na afloop van de jaarlijkse uitgaansmiddag en tevens koorfeest van het Herenkoor St. Caecilia van de Parochiekern St. Victor werd Dhr. Peter van der Lans door Diaken Bertijn Prins onderscheiden met de gouden St. Gregorius medaille. Peter ontving deze medaille voor het feit dat hij 40 jaar als een zeer trouwe tenor zanger aan het Herenkoor verbonden is. Zijn vrouw Riek...

17
Jun
'18

Dubbelkoor met drie jubilarissen in de St. Victorkerk. (foto's)

Op zondagmorgen 17 juni hebben drie jubilarissen van Herenkoor St. Caecilia in de St. Victorkerk een onderscheiding ontvangen van de St. Gregorius vereniging, de organisatie die zich inzet voor de instandhouding en ontwikkeling van de kerkmuziek. Twee koorleden, Jan Hertogh en Jan van Veldhuizen, vierden hun 25-jarig jubileum als koorlid. Dirigent Francesco Selhorst...

11
Jun
'18

Dubbelkoor met jubilarissen in St. Victorkerk.

Op zondag 17 juni zullen 3 jubilarissen van Herenkoor St. Caecilia in de St. Victorkerk een onderscheiding ontvangen van de St. Gregoriusvereniging, de organisatie die zich inzet voor de instandhouding en ontwikkeling van de kerkmuziek. Twee koorleden, Jan Hertogh en Jan van Veldhuizen, vieren hun 25-jarig jubileum als koorlid. Dirigent Francesco Selhorst...

08
Oct
'17

Feestelijke viering 165 jaar Sint Victorkerk en 175 jaar herenkoor Sint Caecilia. (foto's)

Zondag 8 oktober vierde de Sint Victorkern van de Sint Maartenparochie het Victorfeest met een feestelijke viering. Alle koren verleenden hier aan hun medewerking en de voorganger was pastor Peter Owel. Het thema van de viering was het 165-jarig bestaan van het kerkgebouw en het herenkoor Sint Caecilia...

06
Oct
'17

Zondag 8 oktober feest in de 165-jarige Sint Victorkerk.

Zondag 8 oktober viert de Sint Victorkern van de Sint Maartenparochie het Victorfeest met een feestelijke viering. Alle koren verlenen hun medewerking. Voorganger is pastor Peter Owel. Het kerkgebouw bestaat 165 jaar, terwijl het herenkoor Sint Caecilia zijn 175-jarig bestaan viert. Het Victorfeest is de dag...

30
Sep
'17

Tentoonstelling over 175 jaar Herenkoor St. Caecilia.

Aanleiding vormde een foto van het koor uit 1902, met een zanger die zijn 60-jarig koorjubileum viert. Dan kom je uit op het jaar 1842, nu dus 175 jaar geleden. Dit koorjubileum is aanleiding voor een tentoonstelling over de geschiedenis van het koor en wetenswaardigheden daaromheen. Op vier dubbele panelen...

27
Mar
'13

Herenkoor St. Caecilia zingt al sinds 1895 met Pasen. (update: sinds 1842)

(lees meer....voor de update met foto van Peter Warmerdam)
Komend weekend zullen de vieringen in de St. Victorkerk geheel in het teken staan van het Hoogfeest van Pasen. De opstanding van Jezus uit de dood nadat Hij op Goede vrijdag gestorven was. De vieringen op...

27
Apr
'12

Leo de Klerk & Wim van Kampen al 55 jaar zingend door het leven.

Tijdens een chinees etentje in Chinees kanton restaurant “New Hong Kong” als onderdeel van de prefect verlopen uitgaansdag van het Herenkoor St. Ceacilia van de St. Victor parochie te Noordwijkerhout, zijn de heren Leo de Klerk en Wim van Kampen gehuldigd vanwege het feit...