Datum: 03-06-2020 - 18:04
27
May
'20

GOM herstructurering vordert ‘Zicht op clusterlocaties belangrijk’. (jaarverslag 2019)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2019 ruim 4 hectare nieuw bollenteeltareaal geproduceerd, ruim 40.000 m² bebouwing en bouwvlakken opgeruimd en 8 bouwtitels voor Greenportwoningen verkocht. Daarnaast zijn alle woningbouwkavels en bedrijfskavels in Abeelenpark en Bulb Trade Park verkocht. Desondanks was 2019 geen gemakkelijk jaar voor GOM, omdat er onzekerheid is over het planologisch perspectief voor clusterlocaties...

06
Mar
'20

Project renovatie en hergebruik landschuurtjes (Bulbs & Breakfast) van start. (foto's)

Slapen aan de rand van de bollenvelden in een gerenoveerd landschuurtje. Met dat doel worden drie landschuurtjes (zie foto's) in de gemeenten Noordwijk (2x in Noordwijkerhout) en Teylingen (1x in Voorhout) opgeknapt. Als de vergunningen rond zijn, kunnen ze gebruikt worden als overnachtingsplek voor wandelaars, fietsers en toeristen. Het project draait om renovatie en hergebruik van drie landschuurtjes op het bollenland. De gebouwtjes...

27
Oct
'19

College wil werk maken van uitbreiding Bedrijventerrein Gravendam.

De gemeenteraad van Noordwijkerhout ging in 2017 al akkoord met het uitspreken van een voorkeursrecht over het gebied vanaf bedrijventerrein Gravendam tot aan de Pilarenlaan en tussen de Maandagsewetering en Leidsevaart. Een voorkeursrecht wordt uitgesproken om te voorkomen dat er grond verkocht wordt om er bijvoorbeeld mee te speculeren door projectontwikkelaars. De gemeente krijgt hiermee het eerste recht om de grond te kopen die vrij komt....

13
Aug
'19

Gemeente Noordwijk gaat oneigenlijk gebruik bollengrond aanpakken.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Noordwijk: Na een lange periode van voorbereiding en overleg van de Greenportgemeenten, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en Omgevingsdienst West Holland (ODWH) gaat streekbreed oneigenlijk gebruik van bollengrond worden aangepakt. Dit als uitvloeisel van de economische en landschappelijke vitaliseringsopgave waaraan...

11
Jul
'19

GOM presteert naar vermogen ‘We moeten het samen doen’. (jaarverslag 2018 + foto's GOM-locatie Gooweg)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2018 vijfentwintig herstructureringscontracten kunnen sluiten voor evenzovele locaties. Circa 10 hectare buitengebied in de Duin- en Bollenstreek is daardoor gemoderniseerd. Bij de presentatie van het Jaarverslag over 2018 maakte het bedrijf dit bekend. Mede doordat de aandeelhouders hebben ingestemd met een versnelling...

14
Mar
'19

Leidsevaart 52 wordt Greenportwoning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt de weg vrij voor het omzetten van een bollenbedrijfspand naar een Greenportwoning. Nieuw woongenot aan de Leidsevaart 52 en nieuwe eersteklas-bollengrond. De eerste stap is gezet om van een agrarisch bedrijf een Greenportwoning te maken. Het college van burgemeester en wethouders maakt de weg vrij...

28
May
'18

Greenport Ontwikkelingmaatschappij GOM gaat versnellen, extra investeringsruimte beschikbaar. (jaarverslag 2017)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij kan de komende jaren haar werkzaamheden versnellen. Bij de presentatie van het Jaarverslag over 2017 maakte het bedrijf bekend dat de aandeelhouders van GOM hiermee hebben ingestemd. Directeur Onno Zwart is blij met de extra financiële ruimte die nu beschikbaar kan komen. GOM is daardoor...

27
Oct
'17

GOM sluit overeenkomst voor de sloop van 9.000m² bedrijfsbebouwing op Zilkerduinweg.

De GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) heeft met de betrokken grondeigenaar onlangs een overeenstemming bereikt, over het open maken van een bedrijfslocatie aan de Zilkerduinweg in De Zilk. Het gaat om de sloop van ruim 9.000m² bedrijfs- bebouwing. De locatie is halverwege de....

29
May
'17

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) werkt aan versnelling herstructurering. (jaarverslag 2016)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) werkt aan plannen om de herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek te versnellen. Hoewel de werkzaamheden en de voortgang van GOM zich volgens verwachting ontwikkelen, zoekt het bedrijf...

06
Apr
'17

Uitbreiding Gravendam en GOM-woningen in de toekomst richting Pilarenlaan.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond werd een voorstel van het college behandeld, die de afgelopen weken al vertrouwelijk achter gesloten deuren met deze commissie werd voorbereid. De gemeenteraad van Noordwijkerhout wil over gaan...

01
Feb
'17

Bedrijventerrein Bulb Trade Park met nog maar 1,5 hectare in de verkoop nagenoeg vol.

Op donderdag 6 maart 2014 gaf de toenmalige wethouder Knapp het startsein van het nieuwe bedrijventerrein het Bulb Trade Park. Het terrein is gesitueerd aan de Herenweg/provinciale weg N206 en aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein Delfweg...

30
May
'16

Herstructurering Greenport op koers. (jaarverslag 2015)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) maakt goede vorderingen. De omvangrijke herstructurerings- en moderniseringsoperatie van de Greenport vordert gestaag. Inmiddels is reeds ruim 140.000m² aan bedrijfsopstallen gesloopt ten gunste van nieuw, open bollenlandschap...

01
Jun
'15

Herstructurering Greenport (GOM) wordt zichtbaar.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij rapporteert een succesvol afgesloten boekjaar 2014. Organisatie en uitvoeringsprogramma van ruim € 85 miljoen staan stevig op de rails. Inmiddels is zo'n € 26 miljoen geïnvesteerd in de herstructurering en modernisering van de Greenport...

25
Dec
'14

GOM sluit overeenkomst voor de sloop van 5.000m² bedrijfsbebouwing op Delfweg.

De GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) heeft met de betrokken grondeigenaar onlangs een overeenstemming bereikt, over het open maken van een bedrijfslocatie aan de Delfweg in Noordwijkerhout. Het gaat om de sloop van ruim 5.000m² bedrijfsbebouwing en het daarna...

04
Jun
'14

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) op koers.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij boekt belangrijke voortgang in de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Dit meldt GOM bij de presentatie van het jaarverslag over 2013. GOM is druk doende met de uitvoering van haar investeringsprogramma van...

19
Apr
'14

Bouwplan ingediend van zes Greenport-woningen in de Zeestraat.

Afgelopen woensdagavond zijn er door het PvdA in de gemeenschappelijke commissievergadering vragen gesteld over het binnengekomen verzoek tot het wijzigen van de bestemming en herontwikkeling van de locatie Zeestraat 50 (in hoek tegenover de ingang van de Boekhorstruiters)...

06
Mar
'14

Wethouder Knapp geeft startsein Bulb Trade Park.

Donderdagmiddag heeft wethouder Knapp en GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) directeur Onno Zwart het bouwbord onthuld, waarmee het startsein is gegeven voor de realisatie van het nieuwe, hoogwaardige bedrijventerrein Bulb Trade Park op de hoek Herenweg en Delfweg...

17
Dec
'13

GOM verkoopt eerste bedrijfskavel op Bulb Trade Park.

Het bedrijf Westerbeek Bulb Company vestigt zich volgend jaar op Bulb Trade Park aan de Delfweg in Noordwijkerhout. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en Westerbeek hebben daartoe een (ver)koopovereenkomst gesloten. Het bedrijf is de eerste onderneming die zich op dit...

20
Jun
'13

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek in gesprek met GOM.

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek heeft op 17 juni in het Jan Verwey Natuurcentrum in Noordwijk samen met dhr. Onno Zwart van de GOM een avond georganiseerd voor belangstellende raadsleden en maatschappelijke organisaties om te spreken over...

30
May
'13

GOM gaat 70 miljoen euro investeren in o.a. Bulb Trade Park aan de Delfweg.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij gaat in de komende jaren zeventig miljoen euro investeren in de modernisering van de Duin- en Bollenstreek. De plannen hiervoor zijn goedgekeurd door de aandeelhouders en worden nu in uitvoering genomen. Een en ander...

29
Nov
'12

GOM sluit voor 12 hectare contracten.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in de afgelopen weken voor in totaal 12 hectare aan contracten gesloten voor het slopen van opstallen, het produceren en moderniseren van bollengrond en het openmaken van het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek...

12
Jun
'12

1e jaar Greenport Ontwikkelingsmaatschappij succesvol.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, waar Noordwijkerhout deel van uit maakt, heeft een succesvol jaar 2011 achter de rug. Dat meldt het bedrijf bij de presentatie van het Jaarverslag 2011. Gedurende geheel 2011 heeft GOM in totaal 106 nieuwe initiatiefprojecten...