Datum: 03-06-2020 - 17:37
27
May
'20

GOM herstructurering vordert ‘Zicht op clusterlocaties belangrijk’. (jaarverslag 2019)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2019 ruim 4 hectare nieuw bollenteeltareaal geproduceerd, ruim 40.000 m² bebouwing en bouwvlakken opgeruimd en 8 bouwtitels voor Greenportwoningen verkocht. Daarnaast zijn alle woningbouwkavels en bedrijfskavels in Abeelenpark en Bulb Trade Park verkocht. Desondanks was 2019 geen gemakkelijk jaar voor GOM, omdat er onzekerheid is over het planologisch perspectief voor clusterlocaties...

07
Mar
'20

Eindelijk weer schot in bouw van 7 woningen in de Zeestraat. (foto's+bouwplattegrond)

Op vrijdag 29 september 2017 werd al door wethouder Henri de Jong van de toenmalige gemeente Noordwijkerhout en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, de anterieure overeenkomst getekend van de ontwikkeling van 7 woningen (villa’s) ter hoogte van de Zeestraat 50 in Noordwijkerhout. Met het tekenen van de anterieure overeenkomst kwamen er afspraken op papier te staan tussen de gemeente en Timpaan over de realisatie...

06
Mar
'20

Project renovatie en hergebruik landschuurtjes (Bulbs & Breakfast) van start. (foto's)

Slapen aan de rand van de bollenvelden in een gerenoveerd landschuurtje. Met dat doel worden drie landschuurtjes (zie foto's) in de gemeenten Noordwijk (2x in Noordwijkerhout) en Teylingen (1x in Voorhout) opgeknapt. Als de vergunningen rond zijn, kunnen ze gebruikt worden als overnachtingsplek voor wandelaars, fietsers en toeristen. Het project draait om renovatie en hergebruik van drie landschuurtjes op het bollenland. De gebouwtjes...

27
Oct
'19

College wil werk maken van uitbreiding Bedrijventerrein Gravendam.

De gemeenteraad van Noordwijkerhout ging in 2017 al akkoord met het uitspreken van een voorkeursrecht over het gebied vanaf bedrijventerrein Gravendam tot aan de Pilarenlaan en tussen de Maandagsewetering en Leidsevaart. Een voorkeursrecht wordt uitgesproken om te voorkomen dat er grond verkocht wordt om er bijvoorbeeld mee te speculeren door projectontwikkelaars. De gemeente krijgt hiermee het eerste recht om de grond te kopen die vrij komt....

13
Aug
'19

Gemeente Noordwijk gaat oneigenlijk gebruik bollengrond aanpakken.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Noordwijk: Na een lange periode van voorbereiding en overleg van de Greenportgemeenten, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en Omgevingsdienst West Holland (ODWH) gaat streekbreed oneigenlijk gebruik van bollengrond worden aangepakt. Dit als uitvloeisel van de economische en landschappelijke vitaliseringsopgave waaraan...

11
Jul
'19

GOM presteert naar vermogen ‘We moeten het samen doen’. (jaarverslag 2018 + foto's GOM-locatie Gooweg)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2018 vijfentwintig herstructureringscontracten kunnen sluiten voor evenzovele locaties. Circa 10 hectare buitengebied in de Duin- en Bollenstreek is daardoor gemoderniseerd. Bij de presentatie van het Jaarverslag over 2018 maakte het bedrijf dit bekend. Mede doordat de aandeelhouders hebben ingestemd met een versnelling...

11
Jun
'19

Sloop van bedrijfsgebouwen zorgt voor ruim 20 hectare volledig open bollenteeltlandschap aan de Gooweg. (foto's)

In maart 2016 zijn door de GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) en de betrokken grondeigenaar afspraken gemaakt over het verdwijnen van alle aanwezige bebouwing en bouwvlakken van bloembollenbollenbedrijf Van der Poel aan de Gooweg. Nu meer dan drie later is men gestart met de sloop van de gebouwen en aan de westzijde van de Gooweg....

14
Mar
'19

Leidsevaart 52 wordt Greenportwoning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt de weg vrij voor het omzetten van een bollenbedrijfspand naar een Greenportwoning. Nieuw woongenot aan de Leidsevaart 52 en nieuwe eersteklas-bollengrond. De eerste stap is gezet om van een agrarisch bedrijf een Greenportwoning te maken. Het college van burgemeester en wethouders maakt de weg vrij...

30
Aug
'18

Hogeveense Polder is de bollenpolder van de toekomst. (foto's)

Een brede coalitie van publieke en private partijen investeert de komende jaren 22,5 miljoen in het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap. Zij maken onder meer werk van herkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes. Het volledige pakket van inspanningen is gevat in het voorstel...

15
Jun
'18

Mogelijk 143 (GOM)woningen in het gebied tussen de Guldemondsloot en Pilarenlaan.

Begin 2017 zijn door Noordwijkerhout de eerste stappen gezet in het onderzoeken van de haalbaarheid voor een clusterlocatie voor Greenportwoningen in het gebied tussen de Guldemondsloot en de Pilarenlaan, ten oosten van de Maandagsewetering. In januari 2017 is een voorbereidingsbesluit genomen en in april 2017 is om regie te houden op de ontwikkeling...

28
May
'18

Greenport Ontwikkelingmaatschappij GOM gaat versnellen, extra investeringsruimte beschikbaar. (jaarverslag 2017)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij kan de komende jaren haar werkzaamheden versnellen. Bij de presentatie van het Jaarverslag over 2017 maakte het bedrijf bekend dat de aandeelhouders van GOM hiermee hebben ingestemd. Directeur Onno Zwart is blij met de extra financiële ruimte die nu beschikbaar kan komen. GOM is daardoor...

16
Jan
'18

Nobels Group gevestigd op Bulb Trade Park en sloop voormalig JAVO pand Westeinde gestart. (foto's)

Onlangs heeft de Nobels Groep, bestaande uit Nobels, Javo, Agro Techniek en Javo International, de verhuizing naar de nieuwe bedrijfshuisvesting op het Bulb Trade Park aan de Herenweg afgerond. De officiële opening van het nieuwe pand zal later dit jaar nog gaan plaatsvinden. Op de kavel van 3.7 hectare aan...

27
Oct
'17

GOM sluit overeenkomst voor de sloop van 9.000m² bedrijfsbebouwing op Zilkerduinweg.

De GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) heeft met de betrokken grondeigenaar onlangs een overeenstemming bereikt, over het open maken van een bedrijfslocatie aan de Zilkerduinweg in De Zilk. Het gaat om de sloop van ruim 9.000m² bedrijfs- bebouwing. De locatie is halverwege de....

26
Oct
'17

Plannen voor woningbouw en verhuizing twee bollenbedrijven naar gebied Ambachtsweg/vd Weijdenlaan/Gooweg.

In de commissievergadering van de Commissie Ruimte en Wonen van woensdag 25 oktober werd de aanvraag behandeld ten behoeve van de uitplaatsing van twee bloembollenbedrijven, de firma's Weijers en De Koning, van de Herenweg 302 en 300a naar de Ambachtsweg...

05
Oct
'17

Vandenberg-Verdegaal verhuist definitief naar Bulb Trade Park.

Het Noordwijkerhoutse bloembollenexportbedrijf Vandenberg-Verdegaal gaat zich vestigen op Bulb Trade Park. Het bedrijf heeft daarvoor een bedrijfskavel gekocht bij Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De bouw van de nieuwe vestiging zal nog dit jaar beginnen. De huidige locatie van het bedrijf...

29
May
'17

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) werkt aan versnelling herstructurering. (jaarverslag 2016)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) werkt aan plannen om de herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek te versnellen. Hoewel de werkzaamheden en de voortgang van GOM zich volgens verwachting ontwikkelen, zoekt het bedrijf...

06
Apr
'17

Uitbreiding Gravendam en GOM-woningen in de toekomst richting Pilarenlaan.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond werd een voorstel van het college behandeld, die de afgelopen weken al vertrouwelijk achter gesloten deuren met deze commissie werd voorbereid. De gemeenteraad van Noordwijkerhout wil over gaan...

03
Mar
'17

Bouw nieuwe bedrijfshuisvesting Jano Holding (Nobels, Javo, Agro) officieel van start gegaan. (foto's)

Onlangs is er een start gemaakt met de realisatie van de nieuwe bedrijfshuisvesting voor Jano Holding op het Bulb Trade Park aan de Herenweg. Vrijdagochtend werd officieel 'de eerste paal' geslagen door de heer Arnold van Nobelen, de oprichter van Nobels Machinefabriek. In het...

01
Feb
'17

Bedrijventerrein Bulb Trade Park met nog maar 1,5 hectare in de verkoop nagenoeg vol.

Op donderdag 6 maart 2014 gaf de toenmalige wethouder Knapp het startsein van het nieuwe bedrijventerrein het Bulb Trade Park. Het terrein is gesitueerd aan de Herenweg/provinciale weg N206 en aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein Delfweg...

25
Nov
'16

Jano Holding (Nobels, Javo, Agro) tekent overeenkomst nieuwe bedrijfshuisvesting Bulb Trade Park.

De Jano Holding, bestaande uit de bedrijven Javo, Agro Techniek Holland, Javo International uit Noordwijkerhout en Nobels machinefabriek uit Katwijk, heeft een overeenkomst getekend voor de realisatie van de nieuwe bedrijfshuisvesting voor Jano Holding op het Bulb Trade Park...

30
May
'16

Herstructurering Greenport op koers. (jaarverslag 2015)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) maakt goede vorderingen. De omvangrijke herstructurerings- en moderniseringsoperatie van de Greenport vordert gestaag. Inmiddels is reeds ruim 140.000m² aan bedrijfsopstallen gesloopt ten gunste van nieuw, open bollenlandschap...

09
Mar
'16

Modernisering van 17.000m² bollenteeltareaal aan de Gooweg.

Aan de westzijde van de Gooweg in Noordwijkerhout (zie foto) wordt één groot aaneengesloten, modern bollenteeltcomplex gerealiseerd. GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) en de betrokken grondeigenaar hebben daarover afspraken gemaakt. In de komende twee jaar...

01
Jun
'15

Herstructurering Greenport (GOM) wordt zichtbaar.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij rapporteert een succesvol afgesloten boekjaar 2014. Organisatie en uitvoeringsprogramma van ruim € 85 miljoen staan stevig op de rails. Inmiddels is zo'n € 26 miljoen geïnvesteerd in de herstructurering en modernisering van de Greenport...

25
Dec
'14

GOM sluit overeenkomst voor de sloop van 5.000m² bedrijfsbebouwing op Delfweg.

De GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) heeft met de betrokken grondeigenaar onlangs een overeenstemming bereikt, over het open maken van een bedrijfslocatie aan de Delfweg in Noordwijkerhout. Het gaat om de sloop van ruim 5.000m² bedrijfsbebouwing en het daarna...

27
Oct
'14

GOM start met een spreekuur.

Vanaf 3 november a.s. is het mogelijk om iedere maandag tussen 09.00-10.00 uur een vrijblijvende afspraak te maken. Heeft u als grondeigenaar een vraag over bijvoorbeeld vergoedingen voor het slopen van opstallen in het buitengebied, het verbeteren van bollengrond, de ruimte...

04
Jun
'14

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) op koers.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij boekt belangrijke voortgang in de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Dit meldt GOM bij de presentatie van het jaarverslag over 2013. GOM is druk doende met de uitvoering van haar investeringsprogramma van...

06
Mar
'14

Wethouder Knapp geeft startsein Bulb Trade Park.

Donderdagmiddag heeft wethouder Knapp en GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) directeur Onno Zwart het bouwbord onthuld, waarmee het startsein is gegeven voor de realisatie van het nieuwe, hoogwaardige bedrijventerrein Bulb Trade Park op de hoek Herenweg en Delfweg...

17
Dec
'13

GOM verkoopt eerste bedrijfskavel op Bulb Trade Park.

Het bedrijf Westerbeek Bulb Company vestigt zich volgend jaar op Bulb Trade Park aan de Delfweg in Noordwijkerhout. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en Westerbeek hebben daartoe een (ver)koopovereenkomst gesloten. Het bedrijf is de eerste onderneming die zich op dit...

20
Jun
'13

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek in gesprek met GOM.

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek heeft op 17 juni in het Jan Verwey Natuurcentrum in Noordwijk samen met dhr. Onno Zwart van de GOM een avond georganiseerd voor belangstellende raadsleden en maatschappelijke organisaties om te spreken over...

30
May
'13

GOM gaat 70 miljoen euro investeren in o.a. Bulb Trade Park aan de Delfweg.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij gaat in de komende jaren zeventig miljoen euro investeren in de modernisering van de Duin- en Bollenstreek. De plannen hiervoor zijn goedgekeurd door de aandeelhouders en worden nu in uitvoering genomen. Een en ander...

20
Feb
'13

Ontwikkeling bedrijventerrein Delfweg van start

Na jaren van voorbereiding gaat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Delfweg en omgeving echt van start. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout heeft in zijn vergadering van 19 februari 2013 besloten om het ontwerp-bestemmingsplan, het exploitatieplan...

29
Nov
'12

GOM sluit voor 12 hectare contracten.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in de afgelopen weken voor in totaal 12 hectare aan contracten gesloten voor het slopen van opstallen, het produceren en moderniseren van bollengrond en het openmaken van het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek...

31
Oct
'12

Bedrijventerrein Delfweg omgevormd tot een "Bulb Trade Park".

Noordwijkerhout en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) zetten binnenkort belangrijke stappen naar de omvorming van bedrijventerrein Delfweg tot ’Bulb Trade Park’. Het nieuwe bestemmingsplan voor het terrein bij Ruigenhoek wordt binnenkort in procedure gebracht...

12
Jun
'12

1e jaar Greenport Ontwikkelingsmaatschappij succesvol.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, waar Noordwijkerhout deel van uit maakt, heeft een succesvol jaar 2011 achter de rug. Dat meldt het bedrijf bij de presentatie van het Jaarverslag 2011. Gedurende geheel 2011 heeft GOM in totaal 106 nieuwe initiatiefprojecten...