Datum: 15-08-2020 - 18:55
26
Jul
'20

College doet raadsvoorstel voor de aanleg van glasvezelnetwerk in het buitengebied.

Op 3 juli ondertekenden de wethouders Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk en Teylingen het convenant met GlasDraad Bollenstreek. Bedrijven en bewoners van het buitengebied in de Bollenstreek kunnen binnenkort mogelijk gaan genieten van razendsnel internet, eind augustus start een vraagbundeling in dit gebied. Het college van B&W heeft over dit onderwerp een raadsvoorstel gedaan...

06
Jul
'20

GlasDraad start glasvezelcampagne in Duin- en Bollenstreek.

Bewoners van de dorpskernen Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk en Teylingen en het buitengebied van de Bollenstreek kunnen binnenkort mogelijk genieten van razendsnel internet. Op 3 juli ondertekenden de wethouders van de vijf gemeenten het convenant hiervoor, op camping De Hof van Eeden in Warmond. GlasDraad Bollenstreek start eind augustus namelijk een vraagbundeling in dit gebied....

21
Oct
'19

Glasvezel voor buitengebied Duin- en Bollenstreek.

Van de iets meer dan 3100 adressen in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek hebben ruim 1600 aangegeven interesse te hebben voor glasvezel. De drempel is gehaald. Het heeft er om gespannen. Maar net voor de deadline reageerden veel mensen positief op het verzoek om hun belangstelling kenbaar te maken. Op dit moment hebben ruim 1660 mensen interesse getoond. De ambassadeurs en projectgroep zien daarmee hun inspanning beloond...

10
Jul
'19

Ambassadeur in actie voor snel internet in het buitengebied.

Snel internet voor het buitengebied. Betrokken inwoners komen in actie. Ze zijn Ambassadeur. Op twee avonden worden ze bijgepraat. Daarna gaan ze de boer op. Buren benaderen buren over het project en proberen ze in beweging te krijgen om hun belangstelling voor snel internet te registeren. Het is nu of nooit. Een zo’n ambassadeur is Peter Baas. Hij heeft niet gewacht op de avonden....

31
May
'19

Snel internet voor het buitengebied van de gemeente Noordwijk.

Lukt het inwoners, ondernemers en gemeenten een snel internet voor het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek haalbaar te maken? Noordwijk trapt de actie af met een mailing aan iets meer dan 3000 adressen in het buitengebied van de gemeente Noordwijk. Eind mei valt er bij de inwoners en ondernemers in het buitengebied van Noordwijk een uitnodiging....

16
May
'18

Europese subsidie aangevraagd voor aanleg openbare wifi-netwerken op 3 drukke plekken in Noordwijkerhout en De Zilk.

Tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond gaf wethouder Bilars een update betreffende de digitale stand van zaken in de Noordwijkerhout en De Zilk. Als eerste is er een onderzoek gaande (gesubsidieerd door de provincie) om de digitale bereikbaarheid te verbeteren op verschillende industrieterreinen...

05
Mar
'16

Reggefiber/KPN ziet alsnog af van aanleg glasvezelnetwerk in Noordwijkerhout.

Vanuit diverse hoeken zijn er de afgelopen jaren vragen gesteld over de mogelijke beschikbaarheid van glasvezel in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk en het buitengebied. Momenteel ligt er vrijwel geen glasvezel in Noordwijkerhout. Het gemeentehuis heeft een aansluiting...

07
Mar
'15

Reggefiber ziet af van aanleg glasvezelkabel in Noordwijkerhout.

Ondanks de toezeggingen van het bedrijf Reggefiber heeft men de intentie om in 2014, onder andere in Noordwijkerhout, te starten met de aanleg van glasvezel laten varen. De oorzaak is volgens het bedrijf de geringe belangstelling ook in de diverse buurgemeenten, waardoor hun benodigde aantal...

13
Mar
'14

Noordwijkerhout krijgt voorlopig geen glasvezelkabel.

De gemeente wilde graag in zee gaan met de aanbieder Reggefiber voor de aanleg van een glasvezelkabel in Noordwijkerhout. In het tweede kwartaal van 2014 zou onder de inwoners een behoefteonderzoek door Reggefiber worden gedaan. Maar zover komt het niet,...

21
Nov
'13

Noordwijkerhout krijgt glasvezelkabel, tenminste als u dat wilt!

De gemeente sluit binnenkort een contract met de aanbieder Reggefiber voor de aanleg van een glasvezelkabel in Noordwijkerhout.  Dit betreft alleen de kern van Noordwijkerhout. De Zilk heeft/krijgt een 'verglaasd' netwerk en valt hier dus niet onder. Nu is het de bedoeling...

12
Sep
'13

Begin 2014 onderzoek naar behoefte glasvezelkabel in Noordwijkerhout.

De gemeente is er met afspraken over de aanleg van glasvezelkabel in Noordwijkerhout nagenoeg uit met de aanbieder Reggefiber. In 2012 was het de KPN die met de aanleg van een glasvezelnetwerk zou starten maar dat is niet 'van de grond' gekomen. Nu is het de bedoeling...