Datum: 07-04-2020 - 19:41
  
Update: 30-3-2020.
26
Mar
'20

Noord-Holland ziet af van Duinpolderweg. (update: reactie gemeente Noordwijk)

De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Dit is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer. De overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid...

16
Jul
'18

Gezamenlijke hoorzitting Duinpolderweg.

Op vrijdag 7 september 2018 houden Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een gezamenlijke hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De hoorzitting vindt plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. De zitting is openbaar. Personen en organisaties die eerder dit jaar een zienswijze hebben ingediend bij...

27
Jun
'18

Definitief voorkeursalternatief 'bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg'.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het Voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (ook bekend als Duinpolderweg) vastgesteld. Gekozen is voor een samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze en het alternatief Midden. GS hebben op basis van de uitkomsten van de...

15
Feb
'18

PvdA stelt vragen aan het college over Duinpolderweg. (update: antwoord College van B&W)

In het LD van 30 januari stond een artikel over de Duinpolderweg waarin wordt gesteld dat de Staten van Noord-Holland geen moeite hebben met het Voorkeursalternatief van de GS’en van Noord- en Zuid-Holland. Tevens stelt de gedeputeerde van Noord-Holland, mevrouw Post, dat de doortrekking...

31
Jan
'18

PvdA stelt vragen aan het college over Duinpolderweg.

In het LD van 30 januari staat een artikel over de Duinpolderweg waarin wordt gesteld dat de Staten van Noord-Holland geen moeite hebben met het Voorkeursalternatief van de GS’en van Noord- en Zuid-Holland. Tevens stelt de gedeputeerde van Noord-Holland, mevrouw Post, dat de doortrekking...

20
Dec
'17

Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg door Hillegom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4...

07
Nov
'16

21 november inloopbijeenkomst Duinpolderweg.

Op 21 november 2016 organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland een inloopbijeenkomst voor het project Duinpolderweg. De samenwerkingspartners Stadsregio Amsterdam, Holland Rijnland en betrokken gemeenten zijn ook vertegenwoordigd. De bijeenkomst staat in...

14
Sep
'16

'Spoorvariant Duinpolderweg' definitief de prullenbak in. (Ruigenhoek, Zilkerpolder)

Wethouder Knapp kon woensdagavond in de commissie- vergadering van Ruimte en Wonen meedelen, dat er twee varianten voor de Duinpolderweg zijn afgevallen. Het gaat hier om de noordelijke variant en de eveneens fel bekritiseerde 'Spoorvariant' die via de Ruigenhoek....

02
Apr
'16

Tegenstanders Duinpolderweg gaan hun stem laten horen in Den Haag.

Woensdag 6 april is een cruciale dag voor de voor- en tegenstanders van de Duinpolderweg in de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Dan staat de tussenstap-rapportage van de geplande Duinpolderweg in de commissievergadering Verkeer en Milieu van de...

31
Mar
'16

Meerderheid politiek nog steeds voorstander van aanleg Duinpolderweg.

Woensdagavond werd in de commissievergadering van Ruimte en Wonen, op verzoek van de PvdA, het onderwerp van de Duinpolderweg opnieuw behandeld. In grote lijnen zet de PvdA vraagtekens bij de nut en noodzaak voor de aanleg, als ontsluiting, van een noordelijke randweg...

20
Mar
'16

Reacties op 'Probleemanalyse Duinpolderweg'.

Op 16 maart brachten de provincies Zuid- en Noord-Holland gezamenlijk het persbericht 'Probleemanalyse Duinpolderweg afgerond' uit. Inmiddels hebben zowel het College van B&W van Hillegom (klik hier voor de reactie) als Sjaak Smakman, onderzoeksjournalist van het Haarlems Dagblad...

16
Mar
'16

Probleemanalyse Duinpolderweg afgerond.

In gezamenlijk persbericht van de provincies Zuid- en Noord-Holland heeft men aangegeven dat de probleemanalyse met betrekking tot de Duinpolderweg (doortrekken N206) is afgerond. De huidige verkeersstructuur kent bereikbaarheids-, veiligheids- en leefbaarheidsproblemen...

30
Nov
'15

Informatiebijeenkomst over Duinpolderweg.

Op woensdag 9 december 2015 wordt vanaf 20.00 uur (einde ca. 21.45 uur)  een openbare informatiebijeenkomst van de commissie Ruimte en Wonen gehouden over de Duinpolderweg in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang via bordes). De Duinpolderweg is de...

09
Apr
'15

Informatiebijeenkomst voor raadsleden over Duinpolderweg vervalt.

Via diverse media is bekendgemaakt, dat de projectleider van de provincie Noord-Holland op 15 april om 19.30 uur de gemeenteraad van Noordwijkerhout zou informeren over de stand van zaken van het project Duinpolderweg. Deze bijeenkomst komt te vervallen. De reden hiervan...

28
Feb
'15

Ingezonden brief: Duinpolderweg en provinciaal geworstel.

Al vele jaren worden heftige discussies gevoerd over de ontsluiting van de (noordelijke) Bollenstreek richting Haarlemmermeer. Veel studies zijn verricht en recent heeft de provinciale projectgroep het gepresteerd omwonenden in de gordijnen te jagen door nog even snel...

22
Jan
'15

Omwonenden 'Spoorvariant Duinpolderweg' vormen protestgroep 'Spoorvariant, nee!'.

Afgelopen woensdag 21 januari zijn er verschillende Ruigenhoekers en andere omwonenden, van o.a. Halfweg, Leidsetrekvaart, Zilkerbinnenweg, samengekomen in Café Restaurant De Ruigenhoek. De aanleiding: brainstormen en ideeën opperen om samen een vuist te maken tegen...

09
Jan
'15

Grote opkomst bij inloopbijeenkomst Duinpolderweg.

Donderdagavond vond de inloopbijeenkomst voor het project De Duinpolderweg in NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout plaats. Het onderwerp zorgde voor een grote opkomst bij deze bijeenkomst, waarbij belangstellenden zich konden laten informeren over...

07
Jan
'15

8 januari inloopbijeenkomst Duinpolderweg.

Voor de toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. Op dit moment kan het verkeer niet overal vlot doorrijden. Ook rijdt veel (vracht)verkeer door de dorpskernen...

17
Dec
'14

Noordwijkerhout kiest niet voor 'spoorvariant' Duinpolderweg.

Gisteren melden we u dat er een nieuwe zesde variant gepresenteerd was voor de Duinpolderweg (klik hier). Het tracé van deze 'spoorvariant' loopt vanaf de N206 bij de Ruigenhoek in oostelijke richting door de Zilkerpolder richting Haarlemmertrekvaart. Vervolgens buigt het tracé af in...

17
Dec
'14

Een zesde variant voor Duinpolderweg, N206 buigt af bij de Ruigenhoek.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben een extra variant vastgesteld voor het te kiezen voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Deze variant buigt af bij Ruigenhoek en gaat vervolgens verder langs het spoor in Hillegom. Door deze variant wordt mogelijke schade...

01
Aug
'14

Nieuwe stuurgroep en film voor Duinpolderweg.

Voor de (economische) toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. Met een goede verbindingsweg (de Duinpolderweg) die men voor ogen heeft, tussen de N206 en de A4...

24
May
'13

Wederom inloopavond toekomstige Duinpolderweg.

Voor de (economische) toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. Met een goede verbindingsweg (de Duinpolderweg) tussen de N206 en de A4...

04
Apr
'13

Gedeputeerde de Bondt gaat praten met bewoners omgeving "Duinkolderweg".

Gedeputeerde Ingrid de Bondt gaat praten met bewoners uit omgeving van de mogelijk aan te leggen Duinpolderweg, zij maken zich zorgen over de nieuwe verbindingsweg tussen de N205 en N206. Dat heeft ze toegezegd tijdens een commissievergadering van woensdag 3 april. De Bondt...

27
Feb
'13

14 maart inloopbijeenkomst "Duinpolderweg" in Noordwijkerhout.

Donderdag 14 maart is er een inloopbijeenkomst over de Duinpolderweg in Noordwijkerhout van 16.00 - 22.00 uur. Geïnteresseerden kunnen dan met bestuurders en deskundigen praten over de keuze voor de te onderzoeken varianten en de vervolgstappen. De verbindingsweg...

02
Jul
'12

Stand van zaken Duinpolderweg. (verbindingsweg N206 naar A4)

Voor wonen en werken is het belangrijk dat het gebied van, naar en rondom de Bollenstreek, Aalsmeer en Schiphol goed bereikbaar is en blijft. Met een goede verbindingsweg tussen de N206 en de A4 kan het (vracht-)verkeer buiten de dorpen om rijden. Hierdoor verbetert...

24
May
'12

Nieuwe Duinpolderweg houdt de gemoederen flink bezig in De Zilk.

Woensdag 23 mei werd er een informatieavond in de Duinpan gehouden over de plannen voor een nieuwe weg, die al de Duinpolderweg wordt genoemd, tussen de N206 bij De Zilk en de aansluiting van de A4 bij Hoofddorp. De Duinpan was overvol met bezorgde Zilkers...