Datum: 08-03-2021 - 17:44

19
Feb
'21

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers na geslaagde online-collecte.

Van 1 t/m 6 februari 2021 vond voor de 1e keer de collecte van de Hersenstichting volledig online plaats. In deze week hebben veel enthousiaste online collectanten € 1250,- ingezameld in de gemeente Noordwijk. De medewerkers van NH Leeuwenhorst uit Noordwijkerhout hebben hier ook aan meegeholpen en hebben een mooie bijdrage kunnen leveren...

28
Mar
'19

Geweldige opbrengst collecte Amnesty International.

In de week van 11 tot 16 maart is er in Noordwijkerhout en de Zilk door 27 vrijwilligers gecollecteerd voor Amnesty International. De opbrengst van de collecte voor deze mensenrechten organisatie was maar liefst 3529,18 euro. Deze opbrengst is van onschatbare waarde. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie...

17
Feb
'19

Amnesty zoekt collectanten voor Noordwijkerhout.

De collecteweek van Amnesty International is dit jaar is de collecteweek van 11 tot en met 16 maart. De opbrengst van de collecte maakt het werk van Amnesty mogelijk. Dat werk wordt onpartijdig en onafhankelijk gedaan. Amnesty neemt geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Dan kunnen ze overal zeggen wat ze willen....

16
Mar
'17

Mooie opbrengst collecte Amnesty International

Van 5 tot en met 12 maart was het collecteweek van Amnesty International. Dertiig collectanten haalden bij elkaar ruim 3200 euro op. Wij willen alle inwoners van Noordwijkerhout en de Zilk bedanken voor hun gift. Heeft u de collectant gemist? Doneren kan op...

02
Feb
'17

Amnesty zoekt collectanten voor Noordwijkerhout.

In 2016 gingen in heel Nederland 17.000 collectanten langs de deuren en werd ruim € 1,45 miljoen opgehaald. De collecteopbrengst is een heel belangrijke bron van inkomsten, Amnesty wil geen subsidies van overheden om onafhankelijk te blijven. Met de opbrengst van de collecte...

24
Jun
'16

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor Noordwijkerhout.

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel...

28
Sep
'15

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor Noordwijkerhout.

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. "Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek." Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose. Waarom kan je soms prima lopen en...