Datum: 06-04-2020 - 14:22
  
Update: 30-3-2020.
22
Mar
'20

Oppositie verwijt college gebrek aan daadkracht bij aanpak problematiek tijdelijke huisvesting spoedzoekers.

Het college heeft op een vraag van PUUR geantwoord dat zij de term spoedzoeker op dit moment niet kan definiëren. Zij zal deze doelgroep uitwerken in de nog op te stellen woonvisie. Voor de Woningstichting is het belangrijk om te weten wat de gemeente onder spoedzoekers verstaat wil zij passende huisvesting voor hen kunnen faciliteren. Dat het college pas ruim na de zomer een beschrijving van deze doelgroep zal vaststellen...

19
Jul
'19

College informeert gemeenteraad over voortgang harmonisering mantelzorgondersteuning.

Eén van de onderwerpen waarop, sinds de fusie van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk op 1 januari 2019, nog harmonisering moet plaatsvinden is de mantelzorgondersteuning. Middels een brief, verstuurd op 18 juli, informeert het college van B&W van de gemeente Noordwijk de gemeenteraad over de voortgang op dit onderwerp in de nieuwe gemeente Noordwijk... 

10
Nov
'17

Laatste begroting 'Gemeente Noordwijkerhout' goedgekeurd door bijna de gehele gemeenteraad.

De onlangs door het college van B&W gepresenteerde laatste begroting (zie foto) van de nu nog 'Gemeente Noordwijkerhout', werd behandeld in de gemeente- raadsvergadering van donderdag 9 november. Eigenlijk ging het grotendeels over de begroting van 2018, want per 1 januari 2019 mag de nieuwe gemeenteraad...

04
Oct
'17

Laatste begroting gepresenteerd van de 'Gemeente Noordwijkerhout'.

Het college van B&W heeft woensdagmorgen 4 oktober de begroting voor 2018 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd. Maar dit keer was de presentatie van de begroting wel een hele bijzondere, want het is namelijk de laatste begroting van een nu nog zelfstandig Noordwijkerhout. Op 1 januari 2019...

12
Jan
'17

Politiek niet blij met uitspraken van het college over een fusie met Noordwijk.

In de commissievergadering van BAM van donderdagavond gaven verschillende fracties aan dat men niet blij was met de verschillende uitspraken van het college over dat men een voorstander zou zijn van een fusie met Noordwijk. Volgens de commissieleden werd het woord fusie in de...

27
Sep
'16

Wethouder Knapp presenteert zijn laatste begroting 'Noordwijkerhout staat er financieel goed voor'.

Het college van B&W heeft dinsdag de begroting voor 2017 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp en de andere leden van het college gaven op deze morgen een toelichting aan de pers. Het bleek achteraf ook meteen 'het laatste kunstje' van wethouder Knapp....

01
Sep
'16

College doet voorstel voor aankoop voormalig terrein rioolwaterzuivering Schippersvaartweg.

In januari 2016 gaf het College van Burgemeester en Wethouders al aan dat zij met het Hoogheemraadschap Rijnland in onderhandeling waren, om tot aankoop van het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Schippersvaartweg 64 te komen. Het college...

12
Jul
'16

Bezwaarschrift tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten Schippersvaartweg afgewezen

Het onderwerp voor een tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering op de Schippersvaartweg zorgde in het voorjaar voor de nodige commotie. Het afgeven van een omgevings-vergunning voor dit soort aanvragen bleek...

06
Jul
'16

Woningstichting Antonius van Padua overhandigt Ondernemingsplan aan College van B&W.

Afgelopen maandagavond heeft Arie de Jong, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Sint Antonius van Padua, het kersverse ondernemingsplan van de corporatie overhandigd aan wethouder Henri de Jong. Dit gebeurde tijdens een jaarlijks overleg...

24
May
'16

NZLokaal stelt vragen aan college over erbarmelijke staat van onderhoud hoofdgebouw St. Bavo.

Door de fractie van NZLokaal zijn op 23 mei schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de erbarmelijke staat van onderhoud van het Sint Bavo hoofdgebouw aan de Langevelderweg. Als voorbijganger is waar te nemen, dat er sprake is van kapotte ramen...

11
May
'16

College wil na financiële tegenvallers NUON- gelden aanwenden om begroting sluitend te krijgen.

Wethouder Knapp, die de post financiën onder zijn beheer heeft, gaf dinsdag in het persgesprek uitleg bij de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota wordt een financiële tussenbalans opgemaakt voor het jaar 2016 en daarnaast kijkt men vooruit naar de volgende begroting 2017-2020....

13
Apr
'16

Politiek niet tevreden over resultaten sport- en beweegcoaches.

Door het naderen van de afloop van de contracten met de sport- en beweegcoaches was het volgens het college van B&W een goed moment, om samen met de gemeenteraad de resultaten van de afgelopen periode te evalueren. In de commissievergadering van SAM...

06
Apr
'16

College wil Noordwijkerhouters in beweging houden.

Drie jaar geleden zijn er contracten met de Sophia Stichting en Optisport afgesloten voor het aanstellen van sport- en de beweegcoaches in Noordwijkerhout. Voor de sportcoach (Micha Luttik) loopt het contract met de Sophia Stichting af op 1 augustus 2016 en voor de beweegcoaches...

13
Nov
'15

Mevrouw Heusingveld volgt de heer Jellema op als griffier van Noordwijkerhout.

In verband met het vertrek van de huidige griffier, de heer Jellema, is een vacature ontstaan bij de griffie van Noordwijkerhout per 1 januari 2016. Er is toen door de gemeenteraad een sollicitatiecommissie benoemd en die heeft diverse personen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek...

07
Jul
'15

College wil precariobelasting voor terrassen per 2016 invoeren.

De gemeente Noordwijkerhout is in januari 2013 begonnen met het heffen van precariobelasting voor standplaatsen. Met de diverse terrashouders in ons dorp is destijds afgesproken dat men nog eens extra naar de omvang zou gaan kijken en werd de precario voor dit nog enige tijd uitgesteld...

20
Jun
'15

College presenteert communicatiebeleidsplan 2015-2018.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijkerhout heeft het communicatiebeleidsplan 2015-2018 naar buiten gebracht. In de Commissie BAM van 25 juni wordt het communicatie- beleidsplan gepresenteerd door communicatiebureau Publiec en daarna besproken...

19
May
'15

Noordwijkerhout op koers bij voorjaarsnota.

In de persbijeenkomst op het gemeentehuis gaf vervangend wethouder De Jong (financiën wethouder Knapp is op vakantie) een toelichting op de Voorjaarsnota. Bij deze financiële tussenbalans ligt de gemeente op koers aldus het college, maar moet er nog wel even een tekort van...

12
Feb
'15

College geeft antwoord op 11 vragen van NZLokaal over plan Coremolen.

Op 12 januari 2015 zijn door de fractie van NZLokaal 11 vragen gesteld aan het College van B & W van de gemeente Noordwijkerhout over de verdere afwikkeling van het plan Coremolen. In het kader van een gewenste heldere besluitvorming met mogelijkheden tot publiek debat, vroeg...

20
Jan
'15

NZLokaal stelt 11 vragen aan college over plan Coremolen.

Op 12 januari 2015 zijn door de fractie van NZLokaal vragen gesteld aan het College van B en W van de gemeente Noordwijkerhout over de verdere afwikkeling van het plan Coremolen. Zoals bekend kent en kende de opening van de bijbehorende parkeergarage een trage start. Ook...

25
Sep
'14

Planschadeverzoek omwonende Victorschool/Puyckendam afgewezen.

De nieuwbouw(plannen) van de Victorschool/Puyckendam heeft in de afgelopen jaren tot veel reacties, bezwaren en aanpassingen van de plannen geleid. Er liep tot voor kort nog steeds een bezwaar, want één van de omwonende had een planschadeverzoek ingediend...

27
Jun
'14

Burgemeester Goedhart: politie ontmanteld 'roversnest' op Sollasi.

In de commissievergadering van BAM op donderdagavond kwam weer eens het onderwerp Sollasi ter sprake. De vereniging van eigenaren Stibet heeft bij de gemeente aangegeven te willen praten over de situatie op het vakantiepark aan het Oosterduinse meer. De commissie wil dat dan...

08
May
'14

Het nieuwe college van Noordwijkerhout presenteert zich en gaat "Samen op weg".

De nieuwe coalitie van CDA, D66 en VVD hebben samen donderdagmiddag het collegeprogramma en hun drie wethouders gepresenteerd die de komende vier jaar Noordwijkerhout en De Zilk gaan besturen. Zoals al verwacht zullen de drie wethouders zijn....

11
Dec
'13

B&W wijst planschadeverzoek omwonende Victorschool/Puyckendam alsnog af.

De nieuwbouw(plannen) van de St. Victorschool/Puyckendam heeft in de afgelopen jaren tot veel reacties, bezwaren en aanpassingen van de plannen geleid. Er liep tot voor kort nog steeds een bezwaar, want één van de omwonende had een planschadeverzoek ingediend...

24
Jul
'13

Verzoek bijdrage voor "Hanging Baskets" niet gehonoreerd door het college.

Er was bij het college van Burgemeester en Wethouders een drietal verzoeken van het NOV binnengekomen of de gemeente bij verschillende voorstellen van hun kant uit een geldelijke bijdrage wilde leveren. Een verzoek voor een bijdrage voor het tijdelijke museum van NoVaTo en...

18
Jul
'13

Gemeente in overleg met het NOV.

De gemeente heeft middels wethouder Knapp geregeld overleg met de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging en in het laatste overleg zijn door het NOV een aantal verzoeken bij het college van B&W neergelegd. Het college heeft in zijn vergadering van 16 juli jl. besloten...

15
Jun
'12

Tweeling haalt dezelfde cijfers voor examen op het Teylingen College Leeuwenhorst.

De tweeling Freek en Gijs van Vliet uit Noordwijk zijn donderdag voor hun gymnasium op het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout geslaagd met dezelfde cijfers. Op de cijferlijsten van de tweeling staan vier tienen, vier negens en een acht. Freek en Gijs...

05
Jun
'12

Leeuwenhorst leerlingen zetten nieuw record neer bij het Goethe taalexamen.

Ook dit jaar maakten leerlingen uit de 3de klassen van Teylingen College Leeuwenhorst van de gelegenheid gebruik, om via de school aan het Goethe taalexamen deel te nemen. Alweer voor de 6e keer gingen de docenten van de vakgroep Duits met de kandidaten aan de slag...

27
Apr
'12

Gemeenteraad gaat akkoord met uitbreiding Teylingen College Leeuwenhorst.

De noodzakelijk uitbreiding van Teylingen College locatie Leeuwenhorst kan gaan plaatsvinden, de gemeenteraad is daar donderdagavond mee akkoord gegaan. Aan de kant van de gymzalen komt een gebouw van vier verdiepingen waarin o.a. een "science lab" gaat komen en ook het forum...

28
Feb
'12

Finse en Nederlandse leerlingen bereiden zich voor op de voorstelling 'Gijsbrecht'.

Het Teylingen College heeft op dit moment bezoek van een groep Finse leerlingen in de leeftijd van 16/18 jaar. Zij logeren bij gastgezinnen en bereiden zich intussen voor op de voorstelling van 'Gijsbrecht'. Zij zullen samen met een groep Nederlandse leerlingen op 29 februari en 1 maart het..