Datum: 01-07-2022 - 00:56

Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op de actiepagina, klik hier.

15
Jun
'22

VON (Vrije Ondernemers Noordwijk) tekent protest aan tegen bouw 4 GOM-woningen aan Gooweg.

Het college van de gemeente Noordwijk heeft 31 mei 2022 de gemeenteraad geïnformeerd over hun besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Gooweg perceel D2059 in Noordwijkerhout' (voor de bouw van 4 GOM-woningen) verder in procedure te brengen (zie nieuwsitem op BON). Het bestuur van de VON (Vrije Ondernemers Noordwijk) heeft in een brief aan het college en de gemeenteraad, protest aangetekend...

02
Jun
'22

College brengt bouw 4 GOM-woningen aan Gooweg (ventweg) in procedure.

In 2020 is er een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend om door middel van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015, medewerking te verlenen aan de bouw van 4 zogenoemde GOM-woningen op een perceel aan de Gooweg (ventweg) naast nummer 21 (zie foto) te Noordwijkerhout. Het college heeft zich destijds over het principeverzoek gebogen en kwam op 29 september 2020 tot de conclusie gekomen dat men...

30
Apr
'22

College wijst principeverzoek af voor de realisering van GOM-woningen in de Zeestraat.

In het kader van een uitgebreid vooroverleg is er een plan bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag of men medewerking wil verlenen (principeverzoek) voor het wijzigen van de bestemming nu 'Bedrijf-Handels- en Exportbedrijf' naar 'Wonen' voor het realiseren van GOM-woningen (Greenport-woningen) op het perceel Zeestraat 56-58 te Noordwijkerhout. Het college van B&W heeft middels een brief...

31
Mar
'22

College wijst principeverzoek af sloop schuur en bouw van GOM-woning Zilkerbinnenweg.

In het kader van een uitgebreid vooroverleg is er een plan bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag of men medewerking wil verlenen (een principeverzoek) aan de sloop van een schuur en daarbij het verkrijgen van een bouwtitel voor het realiseren van een GOM-woning (Greenport-woning) op het perceel Zilkerbinnenweg tussen 21 en 23 in De Zilk. Het college van B&W heeft middels een brief aan de aanvrager...

23
Feb
'22

College wijst principeverzoeken af voor de bouw van GOM-woningen op Westeinde en Leidsevaart.

Er zijn de afgelopen tijd diverse principeverzoeken bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag aan het college van B&W, om medewerking te verlenen aan de bouw van zogenoemde GOM-woningen (Greenport-woningen). Het eerste principeverzoek betreft de bouw van twee GOM-woningen en de omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning aan de Leidsevaart 229-230 in Noordwijk (foto). Het college...

17
Feb
'21

Bestaande bebouwing moet plaats maken voor een Greenportwoning op de Herenweg en Westeinde.

Er liggen bij de gemeente Noordwijk 2 aanvragen voor het realiseren van Greenportwoningen(Gom), één aanvraag voor op de Herenweg en eentje voor op het Westeinde. Waarbij de realisering van een Greenportwoning op het Westeinde al verder in de aanvraagprocedure is. De bestaande bebouwing op beide plekken, moet plaats maken voor de nieuwe Greenportwoningen...

25
Dec
'20

College wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw GOM-woning en verbouwing bollenschuur Westeinde.

Er is onlangs een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag aan het college van B&W, om medewerking te verlenen aan de bouw van een zogenoemde GOM-woning op een perceel naast Westeinde 54 te Noordwijkerhout. Tevens wordt verzocht om aan de bollenschuur op het perceel naast Westeinde 52 een woonbestemming te geven...

09
Dec
'20

College wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 7 GOM-woningen aan de Vlashoven. (update brief gemeente)

Er is onlangs een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag aan het college van B&W, om medewerking te verlenen aan de bouw van 7 vrijstaande zogenoemde GOM-woningen op een bollengrondperceel aan de Vlashoven (zie foto) te Noordwijkerhout. Het college heeft zich over het principeverzoek gebogen...

14
Oct
'20

Meerderheid college wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg.

Er is onlangs een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend om door middel van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015, medewerking te verlenen aan de bouw van 4 zogenoemde GOM-woningen op een perceel aan de Gooweg naast nummer 21 (zie foto) te Noordwijkerhout. Het college heeft zich over het principeverzoek...

14
Apr
'16

Vrachtwagen(tje) ramt lantaarnpaal, springt over sloot en komt na 100 meter tot stilstand in bollenland. (update foto's+filmpje berging)

Rond de klok van 13.00 uur kwam er een melding binnen van een voertuigbrand bij de rotonde van de Schippersvaartweg en de Scheftweg. Bij aankomst bleek het om een zeer bijzonder ongeval te gaan. Een kleine vrachtwagen was bij de rotonde rechtdoor gereden, ramde daarna...

05
Apr
'15

Zweefvliegtuig maakt voorzorgslanding op bollenland. (26 foto's)

Op zondagmorgen 1e paasdag heeft een zweefvliegtuig van de Kennemer Zweefvlieg Club een voorzorgslanding moeten maken op een stuk bollenland aan de Boekhorsterweg vlakbij het Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout. De piloot moest door een gebrek aan thermiek het toestel...

26
Feb
'15

Gemeente maakt pas op de plaats bij Ruimte-voor-Ruimte regeling.

Het college maakte tijdens het persgesprek van deze week bekend dat men een pas op de plaats gaat maken bij de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Bestaande aanvragen worden nog wel volgens de procedure afgehandeld, maar nieuwe aanvragen worden niet meer zo snel toegekend...

07
May
'14

Inbreker(s) laten deel van de buit achter op bollenland Westeinde.

6 mei is er tussen 16.45 uur en 17.30 uur ingebroken in een woning (in de lage nummers) aan het Westeinde in Noordwijkerhout 2211XN. Deel van de buit werd later aangetroffen op bollenland langs het Westeinde vlakbij Leeuwenhorst. Bent u getuige geweest of hebt...

03
Jul
'12

Onderzoekers pleiten voor verbod gif in bollenteelt.

Stop met gifspuiten. Hou de spuit in elk geval uit de buurt van sloten. Dat bepleiten onderzoekers van de universiteit Leiden. Het slootwater in de regio is zo vervuild, zeggen ze, dat een verbod op zijn plaats is. Het hoogheemraadschap neemt maatregelen. De Leidse onderzoekers...