Datum: 09-12-2019 - 00:08
13
Aug
'19

Gemeente Noordwijk gaat oneigenlijk gebruik bollengrond aanpakken.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Noordwijk: Na een lange periode van voorbereiding en overleg van de Greenportgemeenten, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en Omgevingsdienst West Holland (ODWH) gaat streekbreed oneigenlijk gebruik van bollengrond worden aangepakt. Dit als uitvloeisel van de economische en landschappelijke vitaliseringsopgave waaraan...

27
Oct
'17

GOM sluit overeenkomst voor de sloop van 9.000m² bedrijfsbebouwing op Zilkerduinweg.

De GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) heeft met de betrokken grondeigenaar onlangs een overeenstemming bereikt, over het open maken van een bedrijfslocatie aan de Zilkerduinweg in De Zilk. Het gaat om de sloop van ruim 9.000m² bedrijfs- bebouwing. De locatie is halverwege de....

03
Sep
'15

Visvijver zorgt voor nieuwe inkomsten Zilkse bollenkweker.

Ook voor de bollensector is de neergang van de economie niet zonder gevolgen gebleven. Menige bollenkweker moet hard werken om 'het hoofd boven water te houden'. Een Zilkse bollenkweker heeft, nadat de bollen gerooid waren, zijn stuk bollenland achter het terrein van Van Nispen...

29
Nov
'12

GOM sluit voor 12 hectare contracten.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in de afgelopen weken voor in totaal 12 hectare aan contracten gesloten voor het slopen van opstallen, het produceren en moderniseren van bollengrond en het openmaken van het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek...