Datum: 23-01-2019 - 21:03
20
Aug
'18

Raad van State buigt zich opnieuw over een geschil met de Gemeente Noordwijkerhout.

Opnieuw hebben inwoners van Noordwijkerhout hun heil bij de Raad van State gezocht, zij willen graag dat de hoogste bestuursrechter van ons land zich buigt zich over een geschil met de Gemeente Noordwijkerhout. Er loopt al een hoger beroep wat is aangespannen door een eigenaar van een bedrijfspand aan de Gieterij op industrieterrein Gravendam. De eigenaar is het....

13
Jun
'18

College positief over aanvraag voor daghoreca in leegstaand winkelpand Dorpsstraat. (vestiging van Brownies & downieS)

Onlangs kon u op BON al vernemen dat er in de commissievergadering van Ruimte en Wonen vragen werden gesteld over de aanvraag die was ingediend voor de start van een lunchroom in het leegstaande pand van de voormalige ABN/AMRO bank aan de Dorpsstraat. NZLokaal had van de initiatiefnemers vernomen dat hun verzoek voor de vestiging...

16
May
'18

Aanvraag ingediend voor de start van een lunchroom in leegstaand winkelpand Dorpsstraat.

Op sociale media gingen de geruchten al een tijdje rond dat er mogelijk een aanvraag was ingediend voor de start van een lunchroom in het leegstaande pand van de voormalige ABN/AMRO bank aan de Dorpsstraat. De heer van der Klugt van NZLokaal vroeg tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen aan wethouder De Jong...

15
Jun
'16

Drastische boomkap zorgt toch uiteindelijk voor meer bomen op Landgoed Sancta Maria.

Vereniging Dorpsbehoud gaf onlangs aan geschrokken te zijn van het bericht dat er vergunning was aangevraagd, om maar liefst 437 bomen te kappen op het Noordwijkerhoutse gedeelte van het Landgoed Sancta Maria. In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van...

09
Jun
'16

Drastische boomkap op Landgoed Sancta Maria.

Vereniging Dorpsbehoud is geschrokken van het bericht dat er vergunning is aangevraagd, om maar liefst 437 bomen te kappen op het Noordwijkerhoutse gedeelte van het Landgoed Sancta Maria. Dat er bomen moeten sneuvelen voor te bouwen woningen begrijpt Dorpsbehoud...

14
Feb
'16

Politiek blijft praten over bestemmingsplan- wijziging 's Gravendamseweg 4-6.

In de laatste commissievergadering Ruimte en Wonen werd het voorstel behandeld om het nieuwe bestemmingsplan 's Gravendamseweg 4-6 vast te stellen. Het leek op die avond een gelopen koers omdat alle procedures de afgelopen tijd al de revue waren gepasseerd, maar dat...

21
Jan
'16

Bestemmingsplanwijziging 's Gravendamseweg 4-6 nog geen gelopen koers.

In de commissie Ruimte en Wonen werd woensdagavond het voorstel behandeld om het nieuwe bestemmingsplan 's Gravendamseweg 4-6 vast te stellen. Dit leek een gelopen koers omdat alle procedures de afgelopen tijd al de revue waren gepasseerd, maar dat liep toch even anders...

05
Dec
'15

Bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria definitief vastgesteld.

Na het vaststellen van de exploitatiebijeenkomst in september jl. is op woensdag 25 november het bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria onherroepelijk vastgesteld. Hiermee kan het bestemmingsplan definitief tot uitvoering worden gebracht. Het plan geeft ruimte voor het...

30
Jun
'15

Plannen voor nieuw Landgoed Oud-Leeuwenhorst.

De heer Graaf van den Bosch heeft het adviesbureau voor stads- en landschapsinrichting Hollandschap ingehuurd om een nieuw landgoed te creëren in de polder Noordwijkerhoutse Geest en de Zwetterpolder ten zuiden van Noordwijkerhout, tussen de N206 en de Leidsevaart...

20
Jan
'15

Aangepaste plannen voor noordelijke randzone nieuwbouwwijk Mossenest 2.

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout geven kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de noordelijke randzone van de nieuwbouwwijk Mossenest II. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is om, gelet op de marktomstandigheden, een...

22
May
'14

Nieuw plan Landgoed Sancta Maria krijgt goedkeuring.

In de commissievergadering Ruimte en wonen is een nieuwe aanvraag voor het aangepaste bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria behandeld, waarbij de aanvraag voor een gedeelte op Noordwijkerhouts en het andere op Noordwijks grondgebied ligt. Veranderende marktomstandigheden...

29
May
'13

Woningbouw Zeeburg weer uit het nieuwe bestemmingsplan geschrapt.

Onlangs werd er door de commissie R en W het huidige bestemmingsplan Zeeburg behandeld. Het nieuwe bestemmingsplan moest op één punt aangepast worden. Voor de locatie achterin Zeeburg van ongeveer 2 hectare grond, wat als enige van de wijk Zeeburg nog niet bebouwd is,....

20
Feb
'13

Ontwerp-bestemmingsplan De Zilk gereed.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout heeft in zijn vergadering van 19 februari 2013 besloten een nieuw ontwerp-bestemmingsplan voor De Zilk aan de commissie Ruimte en Wonnen voor te leggen. Na instemming van deze raadscommissie zal het plan...

26
Apr
'12

Gemeente verleend toestemming voor nieuwe tandartspraktijk op Forum 10.

Gemeente Noordwijkerhout heeft toestemming verleend aan het verzoek tot vestigen van een tandartspraktijk in het pand Forum 10. Het pand stond al een tijdje leeg naast het kantoor Woningstichting Padua tegenover de Munnekewey. Het bestemmingsplan Mossenest II wordt aangepast...