Datum: 30-10-2020 - 05:50
   
14
Oct
'20

College doet raadsvoorstel om scheidingspercentage huishoudelijk afval te verbeteren van 50 naar 70%.

De gemeente Noordwijk is door de fusie verplicht om voor het eind van 2020 één afvalstoffenbeleid vast te stellen voor haar gehele grondgebied. Omdat grondstoffen zoals papier en plastic schaarser worden, richt de afvalinzameling zich steeds meer op het verminderen van restafval en meer op het inzamelen van zuivere grondstoffen....

16
Sep
'17

Nooit meer twijfel bij afval scheiden met de Meerlanden afvalzoeker app.

We scheiden steeds meer afval in Nederland. Dat is goed nieuws. Alleen hebben we door het recyclen van zoveel verschillende afvalstromen wel eens twijfel in welke bak welk afval thuishoort. Bijvoorbeeld blik, mag dat bij plastic of niet? Om deze twijfel weg te nemen introduceert Meerlanden...

28
Jan
'16

Leerlingen Egelantierschool gaan meer afval scheiden. (foto's)

Wethouder Knapp heeft op donderdagmiddag 28 januari samen met de jongste en de oudste leerling van RK Basisschool de Egelantier in De Zilk, een speciale prullenbak voor het scheiden van papier, plastic en restafval op het schoolplein in gebruik genomen. De Egelantierschool...