Datum: 02-10-2023 - 18:55
15
sep
'23
Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging boos op gemeente over uitstel invoering voetgangerszone in centrum. (lees brief)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Fractie VVD stelt vragen aan college over: meerdere verkeersongevallen in de gemeente Noordwijk.

Afgelopen weken is de gemeente Noordwijk opgeschrikt door meerdere verkeersongevallen zoals: 1> fietsers ernstig gewond op rotondes, 2> motorrijder met spoed naar het ziekenhuis, 3> auto over de kop in Noordwijkerhout, 4> scooterrijdster gewond na val op glad wegdek. Volgens de BLIQ-rapportage (2017-2021) in de gemeente Noordwijk had onze gemeente 1222 verkeersongevallen met 553 gewonden. De meeste verkeersslachtoffers vervoerde zich...

met de fiets (250), de E-bike (50) en bromfiets (120). Dit zijn de meest kwetsbare vervoersmiddelen. Ook laat de BLIQ-rapportage zien dat de meeste onveiligste trajecten de Gooweg, de Victoriberg, de Grent/Parallel Boulevard/Palaceplein/Oude Zeeweg, Lijnbaanweg/ Gladiolusweg en de Gieterij zijn.

De eerste 4 trajecten blijken een hoge ongevallenscore en lage snelheid te hebben in tegenstrijdig tot de verwachting waarbij hoge snelheid de oorzaak is. In de rapportage is ook te lezen dat een aantal onveilige kruispunt een rotonde is. De voorrangsregels op deze rotondes in de gemeente Noordwijk zijn de afgelopen jaren veranderd. Volgens de gemeente moeten de mensen nog wennen aan deze omstandigheden.

Ze verwijzen naar de landelijk campagnes waarbij fietsers worden gewezen op het voorrang nemen niet hetzelfde is als voorrang krijgen. Volgens de gemeente speelt ook mee dat er steeds meer fietsers in het verkeer komen. Zij zeggen aandacht te blijven vragen via verkeerslessen en campagnes voor het juiste verkeersgedrag. Ook zorgen ze voor goed zicht voor alle weggebruikers op alle rotondes.

Vragen fractie VVD:

Vraag 1:
Kunt u aangeven wanneer de BLIQ-rapportage over 2022 wordt verwacht?

Vraag 2:
Heeft u data waaruit blijkt dat de nieuwe voorrangsregels op rotondes leiden tot minder ongelukken en minder slachtoffers?

Vraag 3:
De gemeente blijft via verkeerslessen en campagnes aandacht vragen voor het juiste verkeersgedrag. Welke campagne heeft u het afgelopen jaar gedaan om de weggebruikers te wijzen op de veranderde voorrangsregels? En/of zijn er plannen een Noordwijkse campagne te starten?

Vraag 4:
Als de gemeente steeds meer fietsers in het verkeer waarnemen, hoe waarborgt het college de aankomende 5 jaar de verkeersveiligheid van deze kwetsbare groep?

Vraag 5:
Welke maatregelen heeft u genomen om de 10 onveiligste wegen verkeersveiliger te maken?

Vraag 6:
De gemeente draagt zorg voor goed zicht op alle rotondes. Bent u zich bewust dat sommige rotondes begroeid zijn met struiken van 70 cm (Duinweg/Van Panhuysstraat) of zoals bij de rotonde Schulpweg/Gooweg de hoge bomen minder daglicht doorlaten wat het zicht verminderd? Wanneer mogen we verwachten dat het zicht op de rotondes wordt verbeterd?

Vraag 7:
Is u bekend dat op de Nieuwe Zeeweg/ Duinweg/ Van Panhuysstraat veel ongevallen met gewonden plaatsvinden? Geven deze cijfers aanleiding om deze weg verkeersveiliger te maken?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de Noordwijkse VVD
Desirée van Paridon