Datum: 02-10-2023 - 20:03
14
sep
'23
Jaarlijkse schouw Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op Bedrijvenpark Gravendam.
Geschreven door PR
Foto's Redactie BON

Jaarlijkse schouw Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op Bedrijvenpark Gravendam.

Woensdag 13 september vond de jaarlijkse schouw op Bedrijvenpark Gravendam plaats, dit in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Deze jaarlijkse schouw werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Bedrijvenpark Gravendam, de Coöperatie Bedrijvenpark Gravendam, de politie, de brandweer en vertegenwoordigers vanuit de gemeente Noordwijk onder begeleiding van parkmanagement Parktrust en...

de landelijke organisatie Platform Veilig Ondernemen. Een schoon, heel en veilig bedrijventerrein is in het belang van alle gebruikers en bezoekers van en/of aan Gravendam, om die reden nemen alle partijen dit zeer serieus en wordt er ook veel tijd in de samenwerking gestopt. Dit jaar was er extra aandacht voor nooduitgangen en vluchtroutes bij calamiteiten.

Voorafgaande deze schouw waren diverse bedrijven door de gemeente aangesproken op ongewenste en soms ook onveilige situaties. Tijdens de schouw was duidelijk terug te zien dat menig bedrijf dit signaal serieus heeft genomen, degene die dit niet hebben gedaan kunnen binnenkort een bezoekje van de Omgevingsdienst verwachten. Per slot van rekening staat veiligheid voorop en is een zaak van allen.

In november staat een volgende schouw gepland, dit keer een avondschouw in het donker waarbij extra nadruk komt te liggen op verlichting en ongewenst (langdurig) parkeren van voertuigen.