Datum: 02-10-2023 - 17:54
05
sep
'23
Inloopochtend bij Stichting Genootschap Oud De Zilck uit De Zilk.
Geschreven door Genootschap Oud de Zilck
Foto's Genootschap Oud de Zilck

Genootschap Oud De Zilck: 9 september Open Monumentendag ‘Catharijne Hoeve’ en 13 september inloopochtend.

Op zaterdag 9 september a.s. wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Het landelijke thema is, Levend erfgoed ‘Als monumenten konden praten’. Ook in Noordwijkerhout en De Zilk zijn activiteiten in dit thema vastgesteld. Hiervoor is een boekje samengesteld dat verkrijgbaar is bij NoVaTo in de Zeestraat in Noordwijkerhout. In De Zilk zijn de Heilig Hartkerk en boerderij ‘Catharijne Hoeve’ geopend. Het genootschap Oud De Zilck is deze dag aanwezig...

in een van de bijgebouwen van boerderij ‘Catharijne Hoeve’. De boerderij, welke tot op heden nog een veeteeltbedrijf is, hoort sinds de achttiende eeuw bij het hofje van Catrijn Jans Amen, genaamd ‘De Groenen Tuin’ te Haarlem. Het bestaat uit een erf met huis en schuur, en ruim 20 hectaren land, hoofdzakelijk weiland.

Bij de boerderij verzorgt de stichting Oud de Zilck een tentoonstelling met oude foto’s van de boerderij, de familie Dobbe en van bezoeken van kinderen van peuterspeelzaal ‘Zwartsnoetje’.

* De Heilig Hartkerk staat aan de Beeklaan nr. 13.
* Boerderij ‘Catharijne Hoeve’ staat aan de Zilkerduinweg 36-38.
Beide gebouwen zijn op Monumentendag geopend vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. 

INLOOP BIJ OUD DE ZILCK
Het genootschap Oud De Zilck houdt op woensdag 13 september haar tweemaandelijkse inloopochtend. Wie op zaterdag 9 september geen bezoek heeft kunnen brengen aan boerderij Catharijne Hoeve kan op deze woensdag nog eenmaal genieten van de foto’s van de boerderij en de familie Dobbe.

Mensen met belangstelling voor de historie van De Zilk kunnen deze morgen kennismaken met het genootschap Oud De Zilck. Ter inzage liggen ook de fotoboeken van De Zilk, de boeken met klassenfoto’s van de H. Hartschool - Mariaschool en fotoboeken van voetbalvereniging Van Nispen.

U kunt ook terecht met uw eigen foto’s of fotoalbums die wij graag willen inscannen. Een aantal vrijwilligers is aanwezig om uw vragen over De Zilk of over families in De Zilk te beantwoorden. Heeft u vragen over de geschiedenis van De Zilk dan zijn wij u graag van dienst, om daar antwoord op te geven.

Plaats van inloop is De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk.
De openingstijden zijn van 09.30 uur tot 12.00 uur.