Datum: 25-09-2023 - 05:30
29
aug
'23
Stichting Wassenaar: Wijziging beheerder ‘De Duinpan’ in De Zilk.
Geschreven door Stichting Wassenaar
Foto's Redactie BON

Stichting Wassenaar: Wijziging beheerder ‘De Duinpan’ in De Zilk.

Persbericht Stichting Wassenaar: Stichting Wassenaar is door de gemeente Noordwijk belast met het beheer van Trefcentrum De Duinpan. Om dat te kunnen doen ontvangt de Stichting subsidie van de gemeente Noordwijk. De doelstellingen van Stichting zijn; het in stand houden en exploiteren van het gebouw ten behoeve van het verenigingsleven, vrije tijdsbesteding, cultuur en dienstverlening. Om die doelstellingen te realiseren heeft de stichting een beheerder aangezocht, de heer Kees Klein...

Hij voert de feitelijke werkzaamheden in De Duinpan uit. Hij was al ruim voor de verbouwing van 2014 in dienst van de Stichting als pachter/beheerder.

Helaas is er tijdens de coronacrisis een geschil met de stichting ontstaan omdat Kees Klein o.a. van mening is dat de subsidie die de stichting van de gemeente ontvangt direct aan hem moet worden overgemaakt. Kees Klein startte daarop verschillende juridische procedures die niet succesvol voor hem zijn geweest. Stichting Wassenaar is van mening dat zij de overeenkomst met de beheerder altijd correct heeft uitgevoerd.

De verhouding tussen het bestuur van de stichting en de beheerder is door de verschillende gerechtelijke procedures ernstig verstoord. Daarom heeft de stichting de overeenkomsten met beheerder Kees Klein per 23 september 2023 opgezegd.

De stichting betreurt de gang van zaken en heeft altijd geprobeerd in overleg met de beheerder te treden. Helaas zonder resultaat. Op korte termijn zal een nieuwe beheerder worden aangesteld, die alle afspraken met verenigingen en particulieren exact zal nakomen. Alle verenigingen en personen zijn en blijven altijd welkom in De Duinpan op de hen vertrouwde manier.

Op dit moment zijn er gesprekken met de gemeente gaande, waarvoor ook vertegenwoordigers van de Zilkse verenigingen zijn uitgenodigd. De gemeente wil van de Duinpan een echt dorpshuis maken dat toegankelijk is voor iedereen. De gesprekken met de vertegenwoordigers van verenigingen en enkele particulieren vinden op korte termijn plaats.

Het bestuur van Stichting Wassenaar is op dit moment niet bereikbaar voor verder commentaar.