Datum: 25-09-2023 - 04:42
29
aug
'23
Alfons Morssink stopt als raadslid en fractievoorzitter Partij voor de Inwoners.
Geschreven door Partij voor de Inwoners
Foto's Partij voor de Inwoners

Alfons Morssink stopt als raadslid en fractievoorzitter Partij voor de Inwoners.

Alfons Morssink heeft aan de fractie en het bestuur van de Partij voor de Inwoners medegedeeld dat hij op korte termijn stopt als raadslid en fractievoorzitter. Het werken in de fractie gaf hem veel energie. De negatieve handelswijze binnen de Noordwijkse gemeenteraad kostte Morssink echter veel meer energie dan hem lief was en dreigde ten koste te gaan van zijn gezondheid. Alle perikelen tijdens de laatste raadsvergadering vormen de spreekwoordelijke druppel...

Dankbaar voor zijn bijdrage
Wij zijn Alfons Morssink zeer dankbaar voor alles wat hij tot stand heeft gebracht als fractievoorzitter. Daardoor heeft de Partij voor de Inwoners inmiddels al een aantal verkiezingsbeloftes kunnen inlossen. De hondenbelasting is afgeschaft en de onroerendgoedbelasting is verlaagd. Ook de parkeerkaart voor Noordwijkers is aanzienlijk goedkoper geworden. Daarnaast heeft Alfons de nieuwe fractie goed gecoacht en onze partij op de kaart gezet.

Verbreken afspraken en grensoverschrijdend gedrag
Het coalitieakkoord is met geven en nemen, ook vanuit de Partij voor de Inwoners, tot stand gekomen. Tijdens de laatste raadsvergadering is gebleken dat een handtekening onder dit coalitieakkoord niet voor iedereen dezelfde waarde heeft. Los daarvan zagen wij in diezelfde vergadering raadsleden van buiten de coalitie grensoverschrijdende politiek bedrijven: op de man spelen, de integriteit van anderen zonder enig bewijs in twijfel trekken, en intimideren via de media.

Begrip voor besluit

Alfons Morssink is geen groentje in de politiek. Hij is tegenwind gewend. Maar dit negatieve gedrag vrat en vreet aan hem. Daarom heeft hij moeten besluiten de Noordwijkse politiek vaarwel te zeggen. Wij zijn niet blij met zijn vertrek. Maar voor zijn besluit hebben wij zeker wel begrip.

De aankondiging van Alfons wat betreft zijn vertrek komt ons met het oog op de komende onderhandelingen voor een (al dan niet nieuwe) coalitie ongelegen. Het naar buiten brengen van dit nieuws nog meer. Maar omdat de Partij voor de Inwoners transparantie vanuit de gemeente van groot belang acht, mag deze ook voor onszelf als politieke partij verlangd worden. Ook als het ons even niet zo goed uitkomt.

Daarnaast willen wij uiteraard ook eerlijk zijn richting de partijen waarmee wij om de tafel zitten. Het is geen ‘fair play’ om pas na de onderhandelingen te melden dat onze fractievoorzitter stopt terwijl wij dit allang wisten.

Vanuit ons bestuur daarom nogmaals dank aan Alfons. Wij wensen hem alle goeds toe. De eerst opvolgende op de lijst, John van der Klaauw, zal Alfons als raadslid opvolgen. De fractie zal binnenkort een nieuwe fractievoorzitter kiezen. Daarmee zal Alfons het stokje overdragen.

Bestuur Partij voor de Inwoners