Datum: 25-09-2023 - 04:27
24
aug
'23
Wethouders en 12 netwerkpartners ondertekenen 'Visie op wonen, welzijn en zorg - Gemeente Noordwijk'.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Wendy Weijers Blik Op Noordwijk

Wethouders en 12 netwerkpartners ondertekenen 'Visie op wonen, welzijn en zorg - Gemeente Noordwijk'.

Op donderdagmiddag 24 augustus ondertekenden in het gemeentehuis van Noordwijk de wethouders Dennis Salman en Theo Alkemade, samen met 12 netwerkpartners die actief zijn in onze gemeente, de programmatische 'Visie op wonen, welzijn en zorg - Gemeente Noordwijk'. Ze leggen met elkaar daarmee de basis voor de hoogstnoodzakelijke netwerk- samenwerking om met elkaar effectief werk te maken van een gezond en betrokken Noordwijk. Een Noordwijk...

waar de inwoners zo lang mogelijk prettig en zelfstandig kunnen (blijven) wonen in een veilige, toegankelijke en inclusieve woonomgeving. De 'Visie op wonen, welzijn en zorg - Gemeente Noordwijk' sluit nauw aan op de woonvisie 2020 - 2030 'Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen' die in januari 2021 door Noordwijkse gemeenteraad is vastgesteld.

De 'Visie op wonen, welzijn en zorg - Gemeente Noordwijk' is mede tot stand gekomen omdat de netwerkpartners geconfronteerd zijn met grote uitdagingen zoals de grote toestroom van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

De netwerkpartners zijn: Woningstichting Padua en Woningstichting STEK, Raamwerk, Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, s’ Heeren Loo, Welzijn Noordwijk, Groot Hoogwaak, Topaz, Voor Ieder 1, ISD Bollenstreek, Marente en GGZ Rivierduinen.