Datum: 25-09-2023 - 04:01
16
aug
'23
Noordwijk veiliger en weerbaarder door aanscherping Bibob-beleid.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Onderzoek gestart 'Hoe veilig is onze gemeente?'.

Hoe veilig is onze gemeente? Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die steekproefsgewijs aan inwoners worden gesteld voor de Veiligheidsmonitor 2023. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. In gemeente Noordwijk start het...

onderzoek rond 8 augustus. De resultaten verwachten we in maart 2024 te hebben. Het onderzoek wordt gedaan door I&O Research.

Vragenlijst invullen
Een aantal inwoners krijgt een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen per post het verzoek om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.