Datum: 25-09-2023 - 05:29
03
aug
'23
Wethouder Alois Eberharter legt functie neer. (update: brief Alois Eberharter en reactie Partij voor de Inwoners)
Geschreven door Gemeente Noordwijk / Alois Eberharter
Foto's PR

Wethouder Alois Eberharter legt functie neer. (update: brief Alois Eberharter en reactie Partij voor de Inwoners)

* Persbericht gemeente Noordwijk: Wethouder Alois Eberharter (Partij voor de Inwoners) heeft donderdag 3 augustus 2023 burgemeester Wendy Verkleij en griffier Robert van Dijk schriftelijk laten weten dat hij zijn functie als wethouder met ingang van vrijdag 1 september 2023 neerlegt. Het college van burgemeester en wethouders respecteert zijn keuze. Het vertrek komt op het moment dat de Hillegomse burgemeester Arie van Erk als verkenner...

in Noordwijk is aangetreden om de bestuurlijke situatie weer op orde te krijgen. Het college geeft aan dat de verkenner hiervoor de komende periode alle ruimte dient te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich over de verdeling van de portefeuille van wethouder Eberharter zodat voortgang geborgd is.

* Reactie Partij voor de Inwoners: Vertrek Alois Eberharter als onze wethouder
Na ampele overwegingen en veel en goed overleg met de partij heeft Alois Eberharter besloten te stoppen als wethouder. Zijn zeer gedegen motivatie vindt u in zijn ontslagbrief (zie hieronder). Helaas kunnen wij de beweegredenen goed begrijpen en respecteren dus zijn besluit. Noordwijk en de PvdI verliest hiermee een competente, zeer gedreven en betrouwbare wethouder. Wij danken Alois voor al zijn inzet voor zowel de gemeente Noordwijk als voor onze partij.

Namens de fractie van de Partij voor de Inwoners,
A.A. Morssink, fractievoorzitter


* Aanbiedingsbrief Alois Eberharter ontslag als wethouder dd 03-08-2023.

Geachte voorzitter en leden van de Gemeenteraad,

De ontwikkelingen in de coalitie in de afgelopen weken hebben geleid tot mijn besluit om mijn functie als wethouder met ingang van 1 september 2023 neer te leggen. Ik doe dat na ampele overwegingen en met pijn in het hart. Toen ik aan deze functie begon, was ik ervan overtuigd een bijdrage te kunnen leveren aan de breed gepropageerde wens voor een nieuwe bestuurscultuur. Voor mij stonden daarbij voorop: uitgaan van vertrouwen, open dialoog, menselijke maat, transparantie, samenwerking en inwonersbelang voor eigen- of politiek belang.

Dus weg van de oude bestuursstijl die Noordwijk al te lang teistert en de blik gericht op de toekomst tezamen met een nieuwe verfrissende aanpak. De verkiezingsuitslag maakte duidelijk dat onze inwoners de 'oude' politiek beu zijn. Mijn gebrek aan kennis van de 'historie' in het politieke krachtenveld zou het gemakkelijker maken om te helpen een nieuwe bestuurscultuur te realiseren, zo dacht ik lang. Ondanks mijn inzet is dat niet gerealiseerd. In elk dossier ben ik open en transparant geweest. Altijd heb ik de samenwerking gezocht en het inwonersbelang voorop gesteld.

In de vele gesprekken met coalitie- en raadsleden van welke partij dan ook, inwoners, ondernemers en organisaties, stond voor mij steeds het ombuigen van de "wij-zij-gedachte" naar vertrouwen en samenwerking voorop. Ik meende dat er stapjes in die richting waren gezet, totdat de VVD het amendement met betrekking tot 'De Schelft' indiende. Een amendement waarmee zij met haar eigen coalitieakkoord breekt. En dat zonder vooraf een gesprek met haar coalitiepartners te voeren. Die stelde zij eenvoudigweg voor een voldongen feit. Gesprekken voerde de VVD wel met de oppositie om zo een meerderheid voor haar amendement te vinden.

Niks open, transparant, samenwerken, nieuwe politiek. Uiteindelijk bleken de stemmen met 13 voor en 13 tegen te staken en wordt het finale besluit eind september opnieuw aan de raad voorgelegd, Ik heb na die bewuste raadsvergadering ervoor gepleit om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Een oplossing met draagvlak en een gedegen financiële onderbouwing. Twee essentiële punten voor een politiek besluit. Helaas krijg ik daar de handen niet voor op elkaar. Evenmin waren voldoende partijen bereid na te denken over een burgerberaad, als alternatieve oplossing om draagvlak voor besluitvorming te vinden. 

De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd tussen verschillende partijen om een coalitie te smeden op basis van voor of tegen het herbouwen van De Schelft. Een veel te smalle basis voor een coalitie om de toekomst van Noordwijk te borgen. De politieke verhoudingen zijn nu gepolariseerd. De oude bestuursstijl waarvan men afscheid zei te willen nemen, zit weer in het zadel. Vertrouwen is weggesmolten. Persoonlijke ambities en partijbelangen voeren de boventoon. Oude vetes, althans geschillen, tussen personen gelieerd aan partijen waaronder de PvdI zijn opgelaaid en hebben een rentree gemaakt in de raadszaal, ondanks de aangenomen motie waterscheiding.

Ik zie een Noordwijkse politiek die met zichzelf bezig is en met de rug naar de inwoners staat. Ik heb daar grote moeite mee, vind dat buitengewoon onverantwoord naar de lokale samenleving toe. Vooral ook omdat onze echte uitdagingen en fundamentele keuzes aandacht en gezamenlijke inzet vragen. Dat alles overziende heb ik besloten niet langer mee te draaien in deze mijns inziens kortzichtige wijze van bestuur. Ik zou mezelf daarmee in toenemende mate geweld aan doen. Onder andere omstandigheden had ik mijn werk als wethouder graag voortgezet. Tot 1 september van dit jaar zal Ik mijn taken naar eer en geweten blijven uitvoeren en mijn verantwoordelijkheid blijven nemen.

Hoogachtend,
Alois Eberharter