Datum: 02-10-2023 - 19:07
05
jun
'23
Het nieuwe groene schoolplein van De Regenboog officieel geopend. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Het nieuwe groene schoolplein van De Regenboog officieel geopend. (foto's)

In 2018 werden al de eerste plannen gemaakt en ook al voorzichtig uitgevoerd. Een deel van de verharding van het schoolplein aan de zijkant van De Regenboog werd verwijderd, om daarmee te werken aan een vergroening van het schoolplein. In 2019 werd aan de zijkant van de school ook gestart met de aanleg van een moestuin voor educatie (zie foto's). Ouders, leerkrachten, leerlingen en een aantal betrokken ondernemers staken destijds gezamenlijk...

de handen uit de mouwen. Zo ook bij het volgende project de vergroening van het plein voor het schoolgebouw van De Regenboog. Er werden (ontwerp)plannen gemaakt, overlegd met de gemeente en o.a. fondsen aangeschreven om het benodigde geld bij elkaar te krijgen om de vergroeningsplannen te kunnen realiseren.

In december 2022 werd er een start gemaakt met het wippen van een flink deel van de tegels van het schoolplein. Ouders en leerlingen werden daarbij geholpen door het bedrijf Meeuwenoord Steengoed bij het verwijderen en afvoeren van de vele tegels. Vervolgens nam een bedrijf de aanleg van het speelplein over om nieuwe speeltoestellen te plaatsen en de aanleg van groenstroken met paadjes.

Ook is er een heuvel met daarin een kruipbuis aangelegd en was er ook nog plaats voor een glijbaan en een grote zandbak. De leerlingen en ouders hebben nog wel geholpen bij het aanplanten van het groen en zorgen nu ook voor het onderhoud van al dat groen.

Rond februari kon het nieuwe, groene speel/schoolplein in gebruik worden genomen door de kinderen. Maar nu in het voorjaar al het groen groeit en bloeit, werd het ook tijd om het prachtige nieuwe schoolplein officieel en feestelijk in gebruik te gaan nemen.

Op maandagochtend 5 juni vond onder zonnige weersomstandigheden de feestelijke gebeurtenis plaats. Directeur Xandra Mahieu hield een korte toespraak waarin zij de gemeente Noordwijk, ouders, leerlingen en de bedrijven bedankte voor hun geweldige inzet bij het realiseren van het nieuwe groene schoolplein.

Er werden vervolgens maar liefst zes linten doorgeknipt van de kruipbuis door, Jenneke Moerkerken van de gemeente Noordwijk en de leerlingen Senn, Jelka, Tije, Jorn en Sebastian. Hiermee werd het schoolplein officieel in gebruik genomen en mochten de jongste kinderen van de school als eerste door de kruipbuis.

Voordelen van meer groen
De gemeente Noordwijk werkte graag mee aan dit mooie initiatief. Want een groen schoolplein biedt naast ontspanning en educatie ook andere voordelen. Het zorgt ervoor dat regenwater sneller in de grond zakt. Zo worden natte voeten en overbelaste riolen voorkomen.

In de hele droge periode waar we ook mee te maken hebben, is de regen juist een welkome aanvulling voor de bodem en het grondwater. Zo ontstaat een gezonde voedingsbodem waar insecten en kleine dieren zoals vogels, vlinders en egels, voedsel en nestelplekken vinden. Een groene omgeving draagt dus bij aan het in stand houden van de natuur en speelt in op het veranderende klimaat.