Datum: 30-05-2023 - 19:59
25
me
'23
Fractie GroenLinks Noordwijk in beweging.
Geschreven door GroenLinks Noordwijk
Foto's Sandra Aartman

Fractie GroenLinks Noordwijk in beweging.

Cynthia Maan nam dinsdagavond afscheid van de raad. Daarbij werd zij bedankt voor haar tomeloze inzet. De voorzitter van de raad noemde Maan een sieraad voor de raad en wenste haar veel succes in haar nieuwe baan als klimaatwetenschapper en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Het scheidend raadslid wenst het nieuwe duo van GroenLinks Noordwijk heel veel succes met het uitdragen van de sociale en groene idealen...

die zo hard nodig zijn om Noordwijk echt vooruit te helpen! Maan wordt opgevolgd door commissielid Charlotte Meiland. Zij is reeds bekend met het raadswerk. Als tijdelijke vervanger van Louis Koppel, die met ziekteverlof was, haalde zij 3 moties binnen.

Woningbouw is voor Meiland een belangrijk dossier. Zelf voormalig spoedzoeker, weet zij als geen ander wat het tekort aan sociale, betaalbare en duurzame woningbouw betekent voor de inwoners van onze gemeente.

“Wacht veranderingen niet af, bouw ze zelf!”, aldus Meiland. Het haperende dossier woningbouw met zoveel zwaarwegende belangen heeft haar volledige aandacht en inzet. GroenLinks werkt naar een samenleving in onze gemeente met woningen voor iedere portemonnee, in plaats van alleen voor enkelen die het kunnen betalen.

Louis Koppel is terug van verlof en neemt, naast het raadslidmaatschap, ook de functie van fractievoorzitter weer op zich. Over de terugkeer van Charlotte Meiland zegt hij: “Charlotte heeft de afgelopen periode laten zien dat zij de rol als raadslid prima oppakt. Ze heeft charme en is een verbinder, daarnaast is zij goed ingelezen in dossiers en kent zij de onderliggende processen.”

De invulling van het vrijgekomen commissielidmaatschap wordt nog bekeken.