24
me
'23
Ingezonden brief met reactie op woningbouwplannen aan de locatie Molenweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Ingezonden brief met reactie op woningbouwplannen aan de locatie Molenweg.

Ingezonden brief aan het college en de gemeenteraad van Noordwijk 23-05-2023: Geacht college en fractievoorzitters van de gemeenteraad. Op Ibabs Noordwijk heb ik de door u op 22 mei 2023 gepubliceerde woningbouwplanlijst 17 2023 en alle van toepassing zijnde stukken ingelezen. Het is goed te vernemen dat op ambtelijk niveau hard wordt gewerkt aan (sociale) woningbouw in onze gemeente. In de door u gepubliceerde documenten heb ik opgemerkt...

bij de locatie Molenweg te Noordwijkerhout naast sociale woningbouw een tekstopname: ‘woningbouw inclusief bedden voor arbeidsmigranten’. Deze locatie is gekenmerkt in het geel wat u omschrijft als ‘harde plannen, vooruitgang in proces'. Dat is op zijn minst een opmerkelijke en zorgelijke uiting van het college. Zorgelijk omdat geen van alle belanghebbenden/omwonenden vooraf informatie heeft mogen ontvangen en of zijn betrokken geraakt. 

Ten aanzien van uw publicatie en communicatie op basis van de zinsnede ‘inclusief bedden voor arbeidsmigranten’ op locatie Molenweg te Noordwijkerhout heb ik alvast als belanghebbende de volgende vragen met het vriendelijke verzoek deze volgens het geldend behandeltermijn volledig te beantwoorden:

1. Wat betekent volgens het college exact de tekst: ‘woningbouw inclusief bedden voor arbeidsmigranten’? Graag door u te duiden.

2. Wat houdt exact in ‘harde plannen en vooruitgang in proces’ en hoe verhoudt zich dit in de concrete zin en ten aanzien van belanghebbenden en participatie? 

3. Over welke schaal/grootte (concrete informatie bouw, locatie en getallen) wordt bedoeld m.b.t. ‘bedden voor arbeidsmigranten’ aan de Molenweg?

4. Wordt door het college en/of conform de ingediende plannen beoogd tijdelijke huisvesting of permanente huisvesting voor arbeidsmigranten? Indien tijdelijk wat is volgens het college tijdelijk in tijd?

5. Betreft dit een tijdelijke bouwvoorziening voor arbeidsmigranten of is het een permanente bouwvoorziening?

6. Welk vigerend bestemmingsplan is momenteel van toepassing en wat betekent dat in relatie tot het plan voor bedden voor arbeidsmigranten en of (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten?

7. Indien het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden, op welke wijze gaat het college alle belanghebbenden proactief betrekken, dus vanaf welk moment in het proces en hoe gaat dat plaatsvinden om te voorkomen dat belanghebbenden niet op tijd en geen (bestuurlijke) inspraak hebben?

8. Op welke wijze ziet het college verenigbaarheid in een bestaande woonomgeving met (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten op locatie Molenweg en in hoeverre heeft u zich ingespannen met de bestaande omwonenden en toekomstige inwoners op en om deze locatie? Graag door u als college te motiveren en onderbouwen. 

Vriendelijk en aanvullend op de vragen het verzoek door u te overleggen en/of minimaal echter wel in zijn volledigheid ter inzage aan te bieden (conform geldend behandeltermijn):
1: Graag door u te overleggen de beschikbare initiatieven en de nu beschikbare plannen/stukken van de beoogde woningen met ‘bedden voor arbeidsmigranten’ aan de Molenweg te Noordwijkerhout.
2: Graag door u te overleggen het huidige bestemmingsplan Molenweg e.o. en indien beschikbaar een plan voor een nieuw/aangepast bestemmingsplan. 
3. Participatieplan m.b.t. hetgeen is gecommuniceerd over de Molenweg inclusief ‘bedden voor arbeidsmigranten'.

Uiteraard ben ik aanvullend bereid om uitgenodigd te worden evenals alle belanghebbenden voor nadere toelichting en informatie over de door het college gepubliceerde plannen aan de Molenweg te Noordwijkerhout.

Graag deze brief openlijk publiceren met inachtneming AVG als ingekomen stuk en ter aanvulling van het onderwerp ter behandeling op Ibabs.

Met vriendelijke groet,
AVG