Datum: 30-05-2023 - 19:34
24
me
'23
CDA stelt vragen aan college over: slechte bestrating bij De Brink.
Geschreven door CDA Noordwijk
Foto's CDA

CDA stelt vragen aan college over: slechte bestrating bij De Brink.

Fractie CDA: Vorig jaar rond eind april heeft de fractie van het CDA, aandacht gevraagd voor de zeer slechte bestrating in het middengebied van De Brink in Noordwijkerhout. De bestrating zorgt tijdens evenementen zoals de Noordwijkerhoutse Kermis voor behoorlijk verstappen door mensen. Na de melding over de bestrating zijn er noodreparaties uitgevoerd en is er aangegeven dat men de bestrating definitief zou gaan aanpakken in een later stadium...

Helaas is hier tot op heden nog geen sprake van geweest. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Vragen:

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de slechte bestrating bij De Brink in Noordwijkerhout?

Vraag 2.
Nu staat er op De Brink veel materieel t.b.v. de herinrichting van de Herenweg. Deelt het college de mening van het CDA dat het, na het beëindigen van de werkzaamheden aan de Herenweg, het een mooi moment is om De Brink direct aan te pakken (liefst voor de kermis van september 2023)? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde