Datum: 30-05-2023 - 19:33
24
me
'23
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's PR

Gemeenteraadsvergadering: 3 raadsvoorstellen en 2 moties.

Op dinsdagavond 23 mei vond er een gemeenteraads- vergadering voor de laatste keer plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf...

of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 23-05-2023.

Vaststelling Hamerstukken en deze raadsvoorstellen zijn aangenomen.

6.a
Raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan ‘Perimeter ESTEC en schotelbiotoop Galileo'.

6.b
Raadsvoorstel Zienswijze begrotingsstukken GR KDB 2024.

6.c
Raadsvoorstel Oevers Haarlemmertrekvaart.

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.a
Raadsvoorstel herbouw De Schelft. (afgevoerd naar juli)
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Raadsvoorstel: -

Actuele moties:
8.a
Actuele Motie lid van Dokkum (PvdA) e.a. over extra impuls werkzoekenden.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 18
Motie: verworpen

8.b
Actuele Motie lid van Dokkum (PvdA) e.a. over Oevers trekvaart.
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 1
Motie: aangenomen

Tevens waren er op deze avond diverse installaties, benoemingen en ook werd afscheid genomen van mensen. (zie foto's)
* De raad nam afscheid van Cynthia Maan, raadslid voor GroenLinks. Zij zat in de raad sinds 24 september 2019 en maakte zich o.a. sterk voor verduurzaming en de energietransitie.
* Charlotte Meiland is toegelaten als raadslid voor GroenLinks, zij was al eerder tijdelijk raadslid en commissielid.
* Wim Hoek is benoemd als nieuw commissielid voor de Partij voor de Inwoners.
* Kevin MacDonald werd benoemd tot lid van de auditcommissie van de gemeenteraad van Noordwijk. Hij vervangt de heer Berg, beide van Lijst Salman. De auditcommissie ondersteunt de raad bij financieel-economische onderwerpen.
Karen Meijers is aangewezen als interim plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Noordwijk.

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.