Datum: 30-05-2023 - 20:24
23
me
'23
Werkzaamheden N443 najaar 2023 van start met: nieuwe laag stil asfalt, aanleg botrotonde en nieuwe komgrens (snelheid 50km).
Geschreven door Bron: Provincie ZH / Gemeente Noordwijk
Foto's Google Maps

Werkzaamheden N443 najaar 2023 van start met: nieuwe laag stil asfalt, aanleg botrotonde en nieuwe komgrens (snelheid 50km).

De N443 loopt van Noordwijkerhout naar Sassenheim door de Bollenstreek, lokaal bekend als de ’s-Gravendamseweg, Teylingerlaan en Carolus Clusiuslaan. Wij als provincie Zuid-Holland gaan in het najaar van 2023 als eigenaar en beheerder de N443 opknappen. Alle stukken weg met geluidsreducerend asfalt vervangen we door een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt. Het overige asfalt is van goede kwaliteit en vervangen we niet. Dit komt omdat...

geluidsreducerend asfalt na verloop van de tijd minder geluid dempt en dus vervangen moet worden. Daarnaast leggen we een botrotonde aan. Dit zijn 2 rotondes vlak bij elkaar. De botrotonde komt bij de op- en afritten van de N206. (zie foto) De verkeersveiligheid verbetert hierdoor voor fietsers, vooral bij het oversteken van de weg. Ook kan het wegverkeer beter doorrijden.

Een overzicht van de werkzaamheden:
* Asfalteren stukken met stil asfalt op de N443;
* Aanleggen botrotonde bij de op- en afritten van de N206;
* Kleine aanpassingen, o.a. beter toegankelijk maken bushaltes;
* Na positief besluit gemeenteraden Teylingen en Noordwijk: binnen bebouwde kom brengen van het weggedeelte tussen de rotonde Gieterij in Noordwijkerhout en de rotonde ’t Soldaatje in Voorhout.

Planning
Eind mei en begin juni 2023 - Besluit door gemeenteraden om weggedeelte binnen bebouwde kom te brengen. De definitieve planning van de werkzaamheden volgt. We starten naar verwachting eind september 2023 met de werkzaamheden.

Nieuwe komgrens ’s-Gravendamseweg.
Langs een groot deel van de ’s-Gravendamseweg tussen rotonde de Gieterij en ‘t Soldaatje staat aaneengesloten bebouwing. Tegen de weg aan ligt een fietspad en veel woningen staan hier heel dichtbij. Ook zijn er veel erfaansluitingen en langsparkeervakken.

De weg heeft de uitstraling van een weg binnen de bebouwde kom, maar is dat niet. De provincie heeft een verzoek ingediend bij de gemeenten Noordwijk en Teylingen om dit te kunnen wijzigen. Door deze aanpassing kunnen we de inrichting van de weg iets aanpassen en wordt de maximumsnelheid teruggebracht naar 50 km/u. De weg wordt hierdoor veiliger.

Bron gemeente Noordwijk 22-05-2023:
Versnellingsverzoek wijzigen komgrens ‘s-Gravendamseweg.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft bij de gemeenteraad een versnellingsverzoek ingediend voor het wijzigen van de komgrens ‘s-Gravendamseweg in Noordwijkerhout. Om de voortgang van het werk van de provincie Zuid-Holland niet te stagneren, is het van belang dat de raad van Noordwijk uiterlijk op de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2023 een besluit neemt.