12
me
'23
Stichting Brobos ontvangt flink geldbedrag uit Luchterduinen Fonds voor verduurzamen van clubgebouw.
Geschreven door Eneco Luchterduinen Fonds
Foto's Eneco Luchterduinen Fonds

Stichting Brobos ontvangt flink geldbedrag uit Luchterduinen Fonds voor verduurzamen van clubgebouw.

Op 11 mei werden tijdens een feestelijke bijeenkomst de 22 winnaars bekendgemaakt, die met steun van het Eneco Luchterduinen Fonds hun duurzame initiatief kunnen gaan verwezenlijken. Het zijn allemaal projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de omgeving of aan het versterken van de kustbeleving in Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk. In totaal waren er 43 duurzame initiatieven ingezonden. De jury heeft deze beoordeeld...

aan de hand van de geldende criteria en op basis daarvan kan nu de helft van de initiatieven rekenen op een financiële bijdrage vanuit het fonds. Dit is het grootste aantal winnaars sinds de oprichting van het fonds. Gezien dit ook de laatste ronde was van het Luchterduinen Fonds, wilde de jury zoveel mogelijk projecten nog financieel helpen.

Stichting Brobos uit Noordwijkerhout is één van de 22 winnaars en ontving het mooie bedrag van maar liefst € 11.701,58  voor het verduurzamen van het clubgebouw aan de Van der Weijdenlaan waaronder Scouting Bosgeest is gehuisvest.

Het Eneco Luchterduinen Fonds is opgericht om bewoners, verenigingen en stichtingen van de kustgemeenten in de omgeving van het windpark in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan verduurzaming of aan het versterken van de kustbeleving. Tot eind 2022 konden initiatieven ingestuurd worden.