Datum: 01-06-2023 - 00:27
12
me
'23
Raadsvoorstel herontwikkeling terrein Viaductweg: bouw nieuwe school en 16 appartementen sociale huur voor jongeren.
Geschreven door Redactie BON
Foto's gemeente Noordwijk

Raadsvoorstel herontwikkeling terrein Viaductweg: bouw nieuwe school en 16 appartementen sociale huur voor jongeren.

De gemeenteraad heeft op 30 november 2021 geld beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van de Viaductweg in Noordwijkerhout om daarmee de nieuwe bestemming voor een onderwijsvoorziening en woningbouw voor te bereiden. Samen met Sophia Scholen en Woningstichting Padua werd een ontwikkelingsvisie uitgewerkt, als uitgangspunt voor de nadere uitwerking van deze herontwikkeling. De gemeenteraad wordt gevraagd...

de ontwikkelingsvisie middels een raadsvoorstel (klik hier) vast te stellen, zodat met de nadere uitwerking kan worden gestart. Verdere procedure en planning van dit raadsvoorstel:
- 11 mei 2023 beeldvormende commissie Ruimte
- 8 juni 2023 meningsvormende commissie Ruimte
- 27 juni 2023 gemeenteraad

Op donderdagavond 11 mei was er een beeldvormende commissie Ruimte en werd er ook meer duidelijk hoe het een en ander, volgens dit raadsvoorstel, eruit gaat zien. In een gehouden presentatie (klik hier) werd onder meer duidelijk dat naast een nieuw schoolgebouw, er ook plaats is voor een woongebouw met 16 appartementen in drie bouwlagen (zie tekening).

Het liefste zou Woningstichting Padua, bij monde van de aanwezige directeur-bestuurder mevrouw Allewijn, zien dat het 16 sociale huurwoningen (appartementen) gaan worden voor jongeren. De commissieleden konden ook verduidelijken vragen stellen aan de projectleider van de gemeente Noordwijk en aan verantwoordelijk wethouder Theo Alkemade.

Op 8 juni volgt er een meningsvormende commissievergadering over dit raadsvoorstel en daarin zal blijken hoe de politiek tegenover de gepresenteerde plannen staat.