Datum: 27-09-2023 - 23:18
06
me
'23
Lezers schrijven: Woningbouw en bouw school op het terrein van de Ireneschool. 
Geschreven door Lezers schrijven
Foto's Redactie BON

Lezers schrijven: Bouw woningen en school op terrein Ireneschool. 

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

gecorrespondeerd. U kunt uw item mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezers schrijven 3-5-2023: Bouw woningen en school op terrein Ireneschool in Noordwijkerhout. 

Naar aanleiding van de berichtgeving 18 april 2023 van de Gemeente Noordwijk met betrekking tot herontwikkeling Viaductweg in Noordwijkerhout, heeft bij mij de volgende vragen doen opkomen.
 
In 2017 is er door een groep enthousiaste Noordwijkerhouters, onder de naam Stichting Fortaleza een plan ingediend voor het bouwen van 24  seniorenappartementen op het terrein van de voormalige Ireneschool. Gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid kon de toen verantwoordelijke wethouder mij melden dat zij (de Gemeente) geen plannen hadden voor deze grond. De focus van die tijd was gericht op het realiseren van de Bavo terrein en het Zilt. 
 
Op 31 oktober 2018 is er groen licht gegeven door de commissie Ruimte en Wonen om ons plan gestalte te geven. Ook is toen een ambtenaar aan ons gekoppeld, van buiten af, die de gemeentelijke visie communiceerde en de vraagbaak was voor de Stichting.

Op de eerste bijeenkomst ging dat al fout toen de Stichting als Collectief Particulier Initiatief het stempel PROJECTONTWIKKELAAR kreeg opgespeld. Uiteraard hebben wij daar op bezwaar aangetekend, maar daarna gingen de gesprekken niet helemaal vlotjes.  

De toon was goed, maar enige positieve bijdrage vanuit de gemeente was minimaal of totaal afwezig. Zo werden wij bij nagenoeg elke vergadering opnieuw geconfronteerd met nieuwe eisen van de gemeente. Zie de vragenlijst, hieronder.

Toen wij ook nog geconfronteerd werden met een ferme rekening, gebaseerd op geen enkele toezegging die uitzicht gaven om daar überhaupt te mogen bouwen, heeft dat slapeloze nachten opgeleverd. Deze eisen waren zo hoog dat ondergetekende, begin 2019 besloot de stekker uit het project te trekken
 
Dan is het zeer wrang en zuur dat 14 dagen later ondergetekende door een insider van het gemeentehuis geïnformeerd ben dat er al vanaf 2006 afspraken lagen tussen de gemeente en de Sophia Stichting over het terrein aan de Viaductweg.

Het was bekend en niemand heeft ons daarover geïnformeerd! Indien wij deze informatie wel zouden hebben gekregen, dan hadden wij andere keuzes gemaakt en inspanningen en verwachtingen van het bestuur anders ingevuld.
 
Conclusie:   
Alle inspanningen om 24 senioren blij te maken met een appartement midden in het dorp, zijn helemaal voor niets geweest. Meer dan vijfhonderd man/vrouw uren en een grote zak particulier geld is hierbij verloren gegaan.
 
En dan komt er in 2023  een nieuw plan, woningbouw en scholen wat gerealiseerd gaat worden door de Woningbouwvereniging Sint Anthonius van Padua en de Sophia Stichting 
 
Ben ik daar op tegen? Nee natuurlijk niet! Met een kleine verwijzing dat de Gemeente met de ontwikkeling van het Bavo terrein, vergeten is om daar een school te plannen!! 
 
Maar wat ik nu wil weten of de Gemeente dezelfde eisen gaat stellen aan deze partijen zoals dat eerder aan de Stichting Fortaleza is gedaan??
 
Te weten:
1. Worden de Sophia Stichting en Woningstichting Padua gezien als projectontwikkelaar?
2. Worden de nieuwe ontwikkelaars ook geacht om 58 parkeerplaatsen te realiseren in de directe omgeving van het terrein Viaductweg?
3. Worden beide partijen ook belast met de kosten van het verplaatsen van de afvalcontainers van de van Iersellaan naar het terrein van de Ireneschool?
4. Draaien deze partijen ook op voor het kopen (toen € 600.000,00) en daarna slopen van het oude Politiebureau en het verwijderen van het asbest? (Al jaren bekend.)
5. Worden de partijen ook geconfronteerd met de kosten van verkeersremmende maatregelen op de Viaductweg?
6. Komt de Gemeente haar afspraken eens na om grond beschikbaar te stellen voor het vergroten van de tuinen van de panden Geversstraat 1-3?
7. Worden alle kosten, die de Gemeente betaald of beschikbaar gaat stellen ook later weer teruggevorderd?
 
Als hier dezelfde eisen, worden gesteld, als destijds aan de Stichting Fortaleza, dan is het prima en heb ik er vrede mee. Maar als hier nu dan wel van wordt afgeweken, en als nu de spelregels worden veranderd, stel ik de volgende vraag. 
 
Hoe moet ik de houding van het bestuur en de ambtelijke organisatie duiden inzake het project van Stichting Fortaleza?
 
Wie wil reageren, kan dat doen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
Met vriendelijke groeten.
 
Jos van den Burg. 
v/h voorzitter Stichting Fortaleza .
 
Noordwijkerhout, 3 mei 2023.

Foto's PR. Plan Fortaleza.