Datum: 01-06-2023 - 00:09
30
apr
'23
De Schelft (103): Open brief Kaninefaaten aan de gemeenteraad.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Gemeente Noordwijk

De Schelft (103): Open brief Kaninefaaten aan de gemeenteraad.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. In de middag, na het sein brandmeester, werd direct duidelijk dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand grote schade op...

Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maakten veel of met enige regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Sindsdien houdt BON u met heel veel nieuwsberichten op de hoogte over: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (103): Open brief Kaninefaaten aan de gemeenteraad. Noordwijkerhout, 30 april 2023.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief willen wij, bestuur van Carnavalsvereniging De Kaninefaaten, een aantal punten verduidelijken ten behoeve van uw besluitvorming over de Schelft. Van verschillende kanten horen wij geluiden als zou de carnavalsvereniging ten aanzien van een nieuwe Schelft:
• te hoge eisen stellen,
• niet (meer) mee willen werken aan een flexibele schil,
• geen huur willen betalen voor de sporthal,
• eisen om de horeca zelf doen en
• vanuit de horeca-opbrengst niet willen bijdragen aan de gemeentelijke exploitatie kosten van de Schelft.

Wij vinden het vervelend dat de indruk is ontstaan dat de Carnavalsvereniging voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten.

Plan van eisen (pve)
Wij hebben constructief meegewerkt aan de opstelling van een plan van eisen. Daarin hebben wij onze wensen voor eigen ruimten, net als alle andere verenigingen, aangegeven. Deze wensen zijn ook in het pve opgenomen. De ruimten zouden wij geheel op eigen kosten gaan inrichten (cascooplevering). Toen bleek dat de bouwkosten te hoog zouden uitvallen hebben wij meegewerkt aan bezuinigingen en een deel van onze gewenste ruimten ingeleverd.

Flexibele schil
Uitgedaagd door de toenmalige fractievoorzitter van de VVD hebben wij vanaf 2021 de suggestie voor een flexibele schil verder uitgewerkt. De carnavalsvereniging heeft in gesprekken met de gemeente aangegeven deze flexibele schil te willen bekostigen via een huur op kostprijsbasis. De gemeente heeft in oktober 2022 gemeld dat de huurprijs van de schil vanwege toegenomen bouwkosten is gestegen van € 20.300,- naar ca. € 23.000,-.

Wij zijn bereid om deze huurverplichting langjarig aan te gaan, waarmee wij ons verbinden als vaste gebruiker en huurder van de nieuwe Schelft. Waar mogelijk willen wij op deze manier bijdragen aan een gezonde exploitatie van de Schelft. 

Wij zien de voordelen van een flexibele schil niet alleen voor onszelf qua opslag- en opbouwruimte maar ook voor de overige gebruikers. Er kan dan sneller en makkelijker geschakeld worden tussen culturele- en sportactiviteiten. Het gebruik van de hal voor sportactiviteiten wordt daardoor minder belemmerd.

Horeca-exploitatie
Het is een misverstand, dat de carnavalsvereniging de horeca tijdens de carnaval heeft opgeëist. Dat misverstand willen wij graag wegnemen. Op verzoek van de gemeente doen we de horeca in de tijdelijke hal en de gemeente heeft de carnavalsvereniging verzocht om dat ook voor de nieuwe Schelft te doen. Overigens zouden we het geen probleem vinden als de gemeente op basis van de ramingen van de twee adviesbureaus de horeca-exploitatie uitbesteedt aan een commerciële exploitant. 

Wij horen geluiden als zou de carnavalsvereniging aan die horeca tijdens het afgelopen carnaval flink hebben verdiend. Wij hebben tot in detail de realisatiecijfers van de afgelopen carnaval met de gemeente gedeeld. Uit die cijfers blijkt een negatief resultaat. De gemeente bestrijdt die uitkomst niet.

Volgens de adviesbureaus en de gemeente is de verwachte horeca-exploitatie van de nieuwe Schelft ruim genoeg om daar de huur van de sporthal uit te betalen (zie hierna). Onze doorrekening van de horeca-exploitatie naar een nieuwe Schelft, die volgens scenario 1 groter is dan de tijdelijke Schelft, levert echter een marginaal exploitatieplaatje op.

De gemeente vindt overigens dat bepaalde kosten niet in de horeca-exploitatie thuishoren. Maar die discussie heeft de gemeente niet verder met ons gevoerd. Met als gevolg dat daar geen overeenstemming over bestaat.

Extra voorzieningen
De carnavalsvereniging draait op voor de jaarlijkse kosten van de noodzakelijk extra voorzieningen voor € 65.000,-, alleen al voor het jaarlijkse carnaval. Wij blijven het een gemiste kans vinden dat deze voorzieningen niet structureel worden aangebracht.

Huur- en overige kosten
De gemeente heeft aangegeven dat voor de huur van de sporthal commerciële tarieven in rekening zullen worden gebracht. Voor de carnavalsvereniging betekent dat een jaarlijks huurbedrag van € 70.000,- tot € 76.000,- voor (slechts) 30 dagen gebruik van de sporthal (afmeting van scenario 1). De gemeente gaat hierbij uit van een huurprijs van € 118,50 per uur gedurende 24 uur per dag. Wij vinden het niet terecht om huur te betalen voor uren die normaliter niet verhuurd zouden worden.

Samenvattend zou voor rekening van de carnavalsvereniging komen:
• de huur van de sporthal: € 70.000,- tot € 76.000,-.
• de huur op kostprijsbasis van de flexibele schil en overige ruimten: € 25.000,-,
• kosten voor de extra voorzieningen: € 65.000,-.
In totaal een kostenpost van tussen € 160.000,- en € 166.000,-. Net als de gemeente lopen ook wij hiermee tegen onze financiële kaders aan. In de gesprekken met de gemeente hebben we altijd gezegd dat wij de toekomst van de vereniging financieel niet op het spel willen zetten.

Tot slot
Wij willen graag carnaval organiseren in een nieuwe Schelft. Wij eisen geen flexibele schil, wij eisen geen horeca-exploitatie. Wat wij vragen is ruimten op casco basis voor opbouw en opslag en een trainingsruimte voor de dansmariekes. Daarvoor willen wij een huur op kostprijsbasis betalen.

Wij willen investeren in de inrichting van de flexibele schil en de verenigingsruimten zodat de investerings- en exploitatiebegroting van de gemeente niet extra worden belast. Dan is de carnavalsvereniging qua verenigingsruimten niet slechter af dan in de oude Schelft.

Wij hopen dat we hiermee een aantal punten hebben verduidelijkt.

Carnavalsvereniging De Kaninefaaten,
Richard van den Berg, voorzitter.


Eerdere berichten over de brand en herbouw van De Schelft kunt u hieronder lezen. 

102 > 06-04-2023 > Politiek worstelt enorm over de herbouw van De Schelft. 

101 > 03-04-2023 > Adviezen van Cultuurraad Noordwijk en Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk over scenariostudie herbouw De Schelft.

100 > 29-03-2023 > Ingezonden brief > Advies Sportraad Noordwijk over scenariostudie herbouw De Schelft. 

99 > 28-03-2023 > Ingezonden brief Toneelvereniging ODI met een reactie op de scenariostudie herbouw De Schelft.

98 > 23-03-2023 > Ingezonden brief Kaninefaaten met een reactie op de scenariostudie herbouw De Schelft. 

97 > 17-03-2023 > College presenteert meerdere scenario's voor herbouw van De Schelft.

96 > 03-02-2023 > Besluit herbouw De Schelft opnieuw een maand uitgesteld.

95 > 06-02-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 06-02-2023)

94 > 25-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 25-01-2023)

93 > 17-01-2023 > College beantwoordt 'brandbrief' verenigingen De Schelft.

92 > 03-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft.

91 > 21-12-2022 > NZLokaal onderschrijft oproep 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'

90 > 17-12-2022 > Verenigingen diep teleurgesteld in het college van B&W 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'.

89 > 01-12-2022 > Alle opties voor een nieuwe Schelft door de sterk gestegen kosten weer op tafel.

88 > 16-11-2022 > Bruggetje dicht gedurende sloop restanten De Schelft.

87 > 26-10-2022 > Budget Herbouw De Schelft heeft een tekort van 1,1 miljoen euro door sterk oplopende bouwprijzen.

86 > 26-10-2022 > Medio november 2022 sloop restant De Schelft.

85 > 06-07-2022 > Op zoek naar herbruikbare materialen in oude De Schelft.

84 > 20-06-2022 > Slangen + Koenis Architecten ontwerpt de nieuwe De Schelft.

83 > 13-05-2022 > De Schelft: Exploitatie tijdelijke De Schelft door Sportbedrijf Noordwijk.

82 > 11-05-2022 > Herbouw De Schelft: o.a. initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af, excessieve prijsstijgingen en duurzaamheidsmaatregelen.

81 > 16-03-2022 > Tijdelijke Schelft en aanbesteding, gezondheidscentrum, PvE, planning herbouw De Schelft.

80 > 25-02-2022 > Wethouder Roberto Ter Hark, BKN en Northa nemen tijdelijke Schelft officieel in gebruik. (foto's)

79 > 01-02-2022 > Verenigingen presenteren zich in tijdelijke Schelft. (foto's+filmpje)

78 > 26-12-2022 > Info tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft, vleermuizen en detectietoezicht oude Schelft)

77 > 21-12-2021 > Vorderingen tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft later)

76 > 10-12-2021 > 2500 Kerstboomlichtjes geven goed zicht op een nieuwe Schelft.

75 > 30-11-2021 > Wat houdt een 'basaal zwembad' bij de nieuwe Schelft in?

74 > 24-11-2021 > Overeenstemming tussen Gemeente Noordwijk en verzekeraar over schadevergoeding De Schelft.

73 > 15-11-2021 > Verenigingen en politiek staan even stil bij '1 jaar na de brand' en kijken weer vooruit. 

72 > 13-11-2021 > '1 jaar na de brand' een lichtjesavond ter herdenking en aftrap voor een nieuwe Schelft.

71 > 11-11-2021 > Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

70 > 10-11-2021 > Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

69 > 04-11-2021 > Wethouder Roberto ter Hark laat bouw tijdelijke Schelft van start gaan. 

68 > 04-11-2021 > Politiek positief over nieuwe kostenberekening voor een multifunctionele hal met basaal zwembad.

67 > 02-11-2021 > Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

66 > 29-10-2021 > Bouwstart en geplande opleverdatum tijdelijke Schelft en vergaderdata toekomst nieuwe Schelft.

65 > 21-10-2021 > College beantwoordt raadvragen over financiële dekking voor nieuwe Schelft.

64 > 24-09-2021 > College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)