Datum: 01-06-2023 - 00:18
22
apr
'23
WW iets toegenomen in Holland Rijnland, baankansen in techniek en ICT – ook voor vrouwen. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door UWV Holland Rijnland
Foto's UWV Holland Rijnland

WW iets toegenomen in Holland Rijnland, baankansen in techniek en ICT – ook voor vrouwen. (WW-cijfers per gemeente)

UWV verstrekte in Holland Rijnland 4.119 WW-uitkeringen in maart. Dat is een stijging van 1,4% ten opzichte van februari. Een zesde van deze uitkeringen ging naar werkzoekenden met een technisch of ICT-beroep. De arbeidsmarkt voor deze beroepen is zeer krap. Bijna 70 technische of ICT-beroepen typeert UWV voor de regio als structureel kansrijk voor werkzoekenden. Verruimen van het arbeidsaanbod is een manier om de krapte aan te pakken...

Relatief weinig vrouwen hebben nu nog een technisch of ICT-beroep. 
‘Om meer vrouwen te interesseren voor techniek of ICT is het goed als jonge vrouwen er in hun schoolcarrière vaker mee te maken krijgen. En het is hardnekkiger: ook degenen die hen begeleiden en adviseren zullen onbewuste overtuigingen over mannen- en vrouwenberoepen overboord moeten zetten.

VHTO, het expertisecentrum voor genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, adviseert werkgevers onder andere om vacatureteksten aansprekender te maken voor vrouwen. Door te wijzen op de maatschappelijke waarde van het werk en de inzet van sociale vaardigheden. Ook een vrouw in de selectiecommissie helpt’, zegt Joselyn Faber, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Lichte stijging WW-uitkeringen
UWV verstrekte eind maart 2023 in Holland Rijnland 4.119 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam toe met 58 WW-uitkeringen, een stijging van 1,4%. UWV keerde 570 WW-uitkeringen uit aan werkzoekenden met een technisch beroep en 118 met een ICT-beroep. Samen is dat 17% van het totaal aantal uitkeringen.

Drie van de tien werkzoekende ICT’ers combineerde een WW-uitkering met een baan; bij technici was dat bijna vier van de tien. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aan WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor Holland Rijnland met 1,3% lager dan de 1,6% voor heel Nederland.