Datum: 01-06-2023 - 00:59
19
apr
'23
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Gemeenteraadsvergadering: 6 raadsvoorstellen, 2 amendementen, 3 moties.

Op dinsdagavond 18 april  vond er een gemeenteraads- vergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 18-04-2023.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn aangenomen.

6.a
Raadvoorstel BP Agrarische percelen Landgoed Klein Leeuwenhorst.

6.b
Raadsvoorstel BP 'Westeinde perceel D961, NWH' 9999.

6.c
Raadsvoorstel BP Part herz ESTEC Noordwijkse bedrijvenparken.

6.d
Raadsvoorstel Preventie- en Handhavingsplan Alcoholwet 2023-2026.

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.a
Raadsvoorstel Bestuurlijke lus aanvullende motivering Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
Stemmen voor: 15
Stemmen tegen: 10
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a.1
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) over motivering bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 16
Amendement: verworpen

7.b
Raadsvoorstel duurzame opvang vluchtelingen Holland Rijnland.
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 9
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b.1
Amendement leden Van Dokkum (PvdA) en Maan (GroenLinks) over duurzame opvang vluchtelingen.
Stemmen voor: 5
Stemmen tegen: 20
Amendement: verworpen

Actuele moties:
8.a
Actuele motie lid Meiland (GL) Versterking toekomstbestendig beheer gemeentegrond.
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 6
Motie: aangenomen

8.b
Actuele motie lid Kruse (PvdI) inzake helder en duidelijk best.wijziging buitengebied.
Stemmen voor: 7
Stemmen tegen: 18
Motie: verworpen

8.c
Actuele motie lid Steenvoorden (PUUR) Residence van Oranje.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 17
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.