Datum: 06-06-2023 - 11:43
31
mrt
'23
Karel van Herwaarden neemt D66-raadszetel over van Oscar Kramer.
Geschreven door D66 Noordwijk.
Foto's D66 Noordwijk.

Karel van Herwaarden neemt D66-raadszetel over van Oscar Kramer.

Per 18 april 2023 neemt Karel van Herwaarden namens D66 Noordwijk de functie van raadslid over van Oscar Kramer. Door veranderingen in zijn persoonlijke situatie, heeft Oscar moeten besluiten om te verhuizen naar een andere gemeente. D66 Noordwijk vindt het erg jammer dat Oscar weggaat, maar heeft uiteraard begrip voor zijn keuze. Oscar blijft betrokken bij de fractie van D66 Noordwijk en blijft zich inzetten voor...

inwonersparticipatie en verduurzaming.

Karel van Herwaarden raadslid voor D66 Noordwijk
Karel van Herwaarden is sinds 2017 actief in de fractie van D66 Noordwijk. De afgelopen jaren is hij als commissielid actief geweest in de raadscommissies Ruimte en Bestuur, Middelen & Economie. Hij behoort tot de financiële experts van de gemeenteraad.

Als raadslid wil Karel zich sterk (blijven) maken voor meer duidelijkheid over wat de gemeente feitelijk presteert, en voor effectievere samenwerking tussen partijen. Karel wil dat bereiken door betere informatie vanuit de gemeente voor raadsleden en inwoners te krijgen (“wat krijgen we voor het geld?”). Zijn persoonlijke stijl kenmerkt zich als nuchter en constructief.

In de zomer is hij veel te vinden op en naast het water bij Zeilvereniging Noordwijk (ZVN), waar hij tevens bestuurslid is.