Datum: 25-09-2023 - 02:21
28
mrt
'23
De Schelft (98): Ingezonden brief Kaninefaaten met een reactie op scenariostudie herbouw De Schelft.
Geschreven door Ingezonden brief Toneelvereniging ODI
Foto's Gemeente Noordwijk

De Schelft (99): Ingezonden brief Toneelvereniging ODI met een reactie op scenariostudie herbouw De Schelft.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. In de middag, na het sein brandmeester, werd gelijk duidelijk dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand grote schade op...

Maar liefst rond de 30 organisaties verenigingen en scholen maakten veel of met enige regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Sindsdien houdt BON u met heel veel nieuwsberichten op de hoogte over: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (99): Ingezonden brief Toneelvereniging ODI met een reactie op de scenariostudie herbouw De Schelft. 
(Deze brief is ter info verzonden aan de gemeenteraad) 

Op 16 maart jl. heeft u een brief en rapport ontvangen betreffende 'Scenariostudie herbouw De Schelft'. In dit rapport staan de verschillende scenario's uitgewerkt met achtergrond en overwegingen tot het komen van een besluit. In deze overwegingen worden punten van Toneelvereniging OD! besproken.

Ook wij hebben het stuk met aandacht bestudeerd en geconstateerd dat hierin punten vermeld staan die niet juist zijn. Met deze brief willen wij dit puntsgewijs rectificeren. Mochten naar aanleiding van deze punten nog vragen zijn, kunt u ons altijd benaderen. Hieronder vindt u onze opmerkingen:

Opmerkingen per pagina
Pagina 25 > eerste punt: Sport is idd van belang voor de gezondheid… 
In dit eerste punt wordt echter alleen over sport gesproken. Wij missen hier een aanvullend punt m.b.t. het belang van cultuur. Zie de cultuurnota van de gemeente Noordwijk waarin dit is opgenomen. Visie cultuur volgens de overheid
.
Pagina 26 > Programmatische afwegingen...
Punt 2: De afwegingen zijn onjuist. Opmerkingen per punt zoals in scenariostudie: 

Punt 2, eerste zin: ODI wenst exclusieve ruimtes te verkrijgen… 
ODI wenst de functionaliteiten die het nodig heeft, uit te kunnen blijven voeren. Binnen onze vereniging hebben wij repetitie-, bouwruimtes en berging nodig om onze hobby uit te kunnen oefenen. Wij hebben nooit uitgesloten om te delen. Echter; hebben wij verteld dat deze benodigdheden essentieel zijn voor het voortbestaan van onze vereniging; 

Punt 2: Huurprijs,
Logisch dat amateurverenigingen dit niet kunnen betalen. Dit is een kostendekkende, commerciële huurprijs en geen sociale prijs die verenigingen in staat zijn om te kunnen dragen;

Punt 2b: Alternatief die aangedragen is schept geen president.
ODI is zijn honk kwijtgeraakt door de brand in De Schelft, dit is ons inziens legitiem om (zoals beloofd) een nieuw onderkomen te zoeken. Door juist verder te kijken naar opties om ons voortbestaan te garanderen en te zoeken naar mogelijkheden die voor zowel de gemeente als ODI kostenverlagend zijn, vinden wij de argumentatie ‘precedent scheppen’ hier haaks op staan;

Punt 3: ODI is nooit negatief geweest over het delen van een vergaderruimte. Vergaderen kunnen we ook bij de bestuursleden thuis; 

Punt 4: ODI staat niet negatief tegenover het gebruik van ‘algemene faciliteiten’ in de Nieuwe Schelft. Dit is meerdere malen met de gemeente besproken. Deze dienen echter wel te voldoen aan bepaalde randvoorwaarden om tenminste onze vereniging draaiende te houden: 

* Zo zou de vergaderruimten te klein zijn om goed te kunnen repeteren (sommige stukken spelen tussen de 10- 15 spelers mee, exclusief attributen zoals deuren, banken etc.) en niet geluidsdicht (roepen, gillen, etc. tijdens repetities);

* Zo zitten er veel ramen (toneelspelen is uiten) die niet afsluitbaar zouden kunnen worden gemaakt. Toneel is een expressieve hobby waarbij mensen zichzelf blootgeven in een repetitie. Wanneer er ramen in een ruimte zitten, is dit niet mogelijk (en soms ook niet wenselijk voor het overige publiek in de nieuwe Schelft);

* ODI ziet in deze ook geen oplossing voor ‘de klus’ waar de decorstukken gemaakt worden (zagen/ boren/ schilderen/ etc.). Het betreffen hier grote panelen en rekwisieten die op een veilige manier gebouwd, gezaagd en geschilderd moeten worden. Dit kan niet in een gemeenschappelijke (vergader) ruimte. Hier is een werkplaats functie nodig;

* In overleg met de gemeente heeft ODI aangegeven om op 1/3 van de multifunctionele hal te repeteren als mogelijke oplossing. Hiervoor levert ODI 1 repetitieruimte in. Dit houdt in dat er op 2/3 van de zaal geen andere activiteiten kan worden gehouden. Is dit (in de toekomst) wenselijk (minder efficiënte exploitatie)? En ook hierbij geldt wat al hierboven bij het eerste ‘sterretje’ uitgelegd is m.b.t. geluid en ‘openbaarheid’;

Algemene opmerkingen en overwegingen
* In alle omschreven scenario’s (1 t/m 6) is de focus op sport. Het enige scenario waar geen sporthal beschreven staat, is 05 wat een zwembad is. Wij vragen ons af waarom er geen scenario opgenomen is waar alleen cultuur
(theater, carnaval, muziek, etc.) benoemd wordt;

* Er wordt gesproken over een sporthal. Dit is naar ons idee niet juist. Het gaat om een multifunctioneel complex waarin cultuur en sport een evenredig plekje krijgt voor eenieder die hierin aan wil bijdragen; ook andere partijen zoals
scholen, lezingen, musical, etc.

* Vanuit St. Antonius van Padua heeft ODI te horen gekregen dat de panden gesloopt gaan worden en er nieuwbouw gerealiseerd wordt. Dit zal begin 2025 starten. Hiermee is een nieuw onderkomen direct urgent geworden voor ODI;

* Pagina 24 wordt er gesproken over restruimte waarbij de suggestie wordt gewekt dat hier ruimte is voor alternatieve ontwikkeling, zoals huizen. Zoals in de vele gesprekken die zijn gevoerd en wat er in de (sociale) media menig keer is besproken was De Schelft een centrale plek binnen de Noordwijkerhoutse gemeenschap. Wij zien als ODI-mogelijkheden om deze ruimte dan ook te benutten voor onze activiteiten. Zijn daar mogelijkheden/ openingen voor? ODI gaat hierover graag met de Gemeente in gesprek.

Het betreurt ons dat wij bij elk document aanvullingen/een reactie dienen te maken. We nodigen jullie dan ook van harte uit, om naar ons najaarstuk of ‘ODl-anders’ stuk te komen kijken. Hier kunt u met eigen ogen zien dat alle facetten van ODI, als één familie optrekt om voor de gemeenschap een toneelvoorstelling op de planken te brengen; een prestatie van formaat. Dit kan niet zonder repetitieruimtes, een honk, een berging en een werkplaats (genaamd de Klus). Zonder deze faciliteiten heeft ODI geen bestaansrecht meer en daarmee geen plek voor deze familie in de gemeente Noordwijk. 

Wij hopen u via deze brief de standpunten van ODI te hebben verduidelijkt en hopen daarmee dat u een weloverwogen besluit kunt nemen over onder andere de toekomst van onze familie, ODI.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,
Toneelvereniging ODI


Eerdere berichten over de brand en herbouw van De Schelft kunt u hieronder lezen. 

98 > 23-03-2023 > Ingezonden brief Kaninefaaten met een reactie op de scenariostudie herbouw De Schelft. 

97 > 17-03-2023 > College presenteert meerdere scenario's voor herbouw van De Schelft.

96 > 03-02-2023 > Besluit herbouw De Schelft opnieuw een maand uitgesteld.

95 > 06-02-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 06-02-2023)

94 > 25-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 25-01-2023)

93 > 17-01-2023 > College beantwoordt 'brandbrief' verenigingen De Schelft.

92 > 03-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft.

91 > 21-12-2022 > NZLokaal onderschrijft oproep 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'

90 > 17-12-2022 > Verenigingen diep teleurgesteld in het college van B&W 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'.

89 > 01-12-2022 > Alle opties voor een nieuwe Schelft door de sterk gestegen kosten weer op tafel.

88 > 16-11-2022 > Bruggetje dicht gedurende sloop restanten De Schelft.

87 > 26-10-2022 > Budget Herbouw De Schelft heeft een tekort van 1,1 miljoen euro door sterk oplopende bouwprijzen.

86 > 26-10-2022 > Medio november 2022 sloop restant De Schelft.

85 > 06-07-2022 > Op zoek naar herbruikbare materialen in oude De Schelft.

84 > 20-06-2022 > Slangen + Koenis Architecten ontwerpt de nieuwe De Schelft.

83 > 13-05-2022 > De Schelft: Exploitatie tijdelijke De Schelft door Sportbedrijf Noordwijk.

82 > 11-05-2022 > Herbouw De Schelft: o.a. initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af, excessieve prijsstijgingen en duurzaamheidsmaatregelen.

81 > 16-03-2022 > Tijdelijke Schelft en aanbesteding, gezondheidscentrum, PvE, planning herbouw De Schelft.

80 > 25-02-2022 > Wethouder Roberto Ter Hark, BKN en Northa nemen tijdelijke Schelft officieel in gebruik. (foto's)

79 > 01-02-2022 > Verenigingen presenteren zich in tijdelijke Schelft. (foto's+filmpje)

78 > 26-12-2022 > Info tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft, vleermuizen en detectietoezicht oude Schelft)

77 > 21-12-2021 > Vorderingen tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft later)

76 > 10-12-2021 > 2500 Kerstboomlichtjes geven goed zicht op een nieuwe Schelft.

75 > 30-11-2021 > Wat houdt een 'basaal zwembad' bij de nieuwe Schelft in?

74 > 24-11-2021 > Overeenstemming tussen Gemeente Noordwijk en verzekeraar over schadevergoeding De Schelft.

73 > 15-11-2021 > Verenigingen en politiek staan even stil bij '1 jaar na de brand' en kijken weer vooruit. 

72 > 13-11-2021 > '1 jaar na de brand' een lichtjesavond ter herdenking en aftrap voor een nieuwe Schelft.

71 > 11-11-2021 > Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

70 > 10-11-2021 > Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

69 > 04-11-2021 > Wethouder Roberto ter Hark laat bouw tijdelijke Schelft van start gaan. 

68 > 04-11-2021 > Politiek positief over nieuwe kostenberekening voor een multifunctionele hal met basaal zwembad.

67 > 02-11-2021 > Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

66 > 29-10-2021 > Bouwstart en geplande opleverdatum tijdelijke Schelft en vergaderdata toekomst nieuwe Schelft.

65 > 21-10-2021 > College beantwoordt raadvragen over financiële dekking voor nieuwe Schelft.

64 > 24-09-2021 > College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)