Datum: 02-06-2023 - 20:11
23
mrt
'23
De Schelft (98): Ingezonden brief Kaninefaaten met een reactie op scenariostudie herbouw De Schelft.
Geschreven door Ingezonden brief Kaninefaaten
Foto's Gemeente Noordwijk

De Schelft (98): Ingezonden brief Kaninefaaten met een reactie op scenariostudie herbouw De Schelft.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. In de middag, na het sein brandmeester, werd gelijk duidelijk dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand grote schade op...

Maar liefst rond de 30 organisaties verenigingen en scholen maakten veel of met enige regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Sindsdien houdt BON u met heel veel nieuwsberichten op de hoogte over: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (98): Ingezonden brief Kaninefaaten met een reactie op de scenariostudie herbouw De Schelft. 
(Deze brief is ter info verzonden aan alle politieke fracties van de gemeente Noordwijk, met het verzoek om deze reactie te betrekken bij de komende beraadslagingen over de nieuwbouw van De Schelft.)

Het afgelopen carnaval heeft laten zien dat Noordwijkerhout een Schelft nodig heeft. Diverse feesten, zoals de seniorenmiddag, boerenbruiloft en zaterdagavond waren vroegtijdig uitverkocht. De kleinere tijdelijke Schelft was daar mede debet aan.

Nieuwe Schelft
De afgelopen twee jaar hebben we heel intensief met de ambtenaren van de gemeente en de andere verenigingen gewerkt aan de wederopbouw van De Schelft. Helaas heeft het college van B&W eind november 2022 alle vorderingen tenietgedaan door het proces weer van voren af aan te beginnen. Wij waren daar over zeer teleurgesteld. Hoewel we niet onverdeeld gelukkig zijn met het voorlopig ontwerp, zien we het ontwerp als een compromis waarop we kunnen voortborduren.

Scenariostudie
Het college heeft een scenariostudie laten uitvoeren. De resultaten voor de 7 scenario’s liggen nu voor. Bij ons roepen de getoonde (exploitatie)cijfers de nodige vragen op. Bijvoorbeeld scenario 4b en 5 apart leiden tot een exploitatie overschot.

Gecombineerd in scenario 6 vertoont de exploitatie een tekort. Enige duiding vanuit het college ontbreekt. Hoe kan de Raad op basis van deze summiere gegevens een verantwoord besluit nemen? Zo langzamerhand bekruipt ons het gevoel dat het college helemaal geen nieuwe Schelft wil. 

Overwegingen ten behoeve van besluitvorming
Dit gevoel wordt nog versterkt door de “overwegingen ten behoeve van besluitvorming“ die het college aan de Raad meegeeft. Deze overwegingen vinden wij uitermate tendentieus en zijn nergens op gebaseerd.

Een aantal voorbeelden:
1. Maatschappelijk is een trend ingezet om minder alcohol te nuttigen. Dat zou een negatief effect hebben op de exploitatie. Datzelfde geldt voor veranderende wetgeving voor alcoholgebruik in overheidsgebouwen

Dit is een niet onderbouwde stelling. Genoemde trend geldt vooralsnog niet voor Noordwijkerhout zo blijkt uit recent onderzoek naar alcoholgebruik. Ook als alcoholgebruik in overheidsgebouwen ooit wordt verboden zal men andere consumpties nuttigen en hoeft de exploitatie daar niet onder te lijden.

2. Een eventuele daling in de populariteit van carnaval kan ook van invloed zijn op de exploitatie. Nu is er een zeer betrokken en actief verenigingsbestuur. Onzeker is in hoeverre dit in de toekomst zo zal blijven. 

Dit is een bewijs uit het ongerijmde. Men kan met evenveel recht beweren dat de populariteit van het carnaval gaat toenemen en dus positief uitwerkt op de exploitatie. De opmerking over het bestuur is uitermate suggestief. De carnavalsvereniging bestaat al meer dan 60 jaar. En in die jaren zijn er altijd actieve en enthousiaste bestuurders geweest. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat zal veranderen. Wij zien nergens eenzelfde opmerking over andere verenigingen. Waarom hier dan wel?

3. De carnavalsvereniging overweegt om de kosten (van de flexibele schil) uit de risicomarge van 12% van de omzet te halen, waarbij er in hun optiek overigens geen ruimte is voor de huur van de multifunctionele hal. In dat kader achten wij (B&W) scenario 2 niet opportuun. 

Dat de vereniging de huur niet kan opbrengen komt doordat het college uitgaat van een commerciële huurprijs van € 118,50 per uur. Dat komt neer op een huurprijs voor de sporthal van € 70.000,— voor de carnavalsdagen. Inclusief de flexibele schil en overige ruimten moet de vereniging ruim € 100.000,- aan huur betalen.

De suggestie van de gemeente dat de vereniging dan maar de inkomsten uit sponsoring, donateurs en kaartverkoop hiervoor moet aanwenden is onmogelijk. Deze inkomsten zijn hard nodig voor de organisatie van de festiviteiten en zijn dus niet beschikbaar om als huur af te dragen aan de gemeente.

4. De carnavalsvereniging dringt er op aan om extra evenementen voorzieningen -zoals extra toiletvoorzieningen- direct mee te nemen in de bouw. Dit zou namelijk schelen in de kosten aan tijdelijke voorzieningen die jaarlijks door hen getroffen moeten worden en positief effect hebben op het horeca resultaat. Op het advies van een horeca adviesbureau zijn deze evenementen voorzieningen juist buiten het ontwerp gehouden. 

De nieuwe Schelft wordt verhuurd als hal waarin grote evenementen kunnen worden georganiseerd. Dan mag je een hal verwachten die gebruiksklaar is voor die evenementen. Maar de hal is zonder extra voorzieningen volstrekt ongeschikt om grote evenementen in te organiseren. De kosten van die extra voorzieningen moeten betaald worden uit de horeca-omzet. 

Daarna blijft er volgens onze berekeningen, die niet door het horeca-adviesbureau zijn bestreden, geen marge over, waaruit de huur van de sporthal kan worden betaald. Overigens is het geen wens van de vereniging om zelf de horeca te exploiteren. Wij vinden het prima als de gemeente daar een commerciële horeca-exploitant voor aantrekt. Maar er zal, ook volgens het ingeschakelde horeca-adviesbureau, geen enkele exploitant te vinden zijn die dat gaat doen.

5. Een investering in de herbouw van de Schelft -in welke vorm dan ook- leidt tot langlopende (40-jarige) structurele lasten. 

Dit is een open deur. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld theater de Muze, zwembad BinnenZee etc. Ook Noordwijkerhout heeft recht op adequate maatschappelijke voorzieningen. En die kosten de gemeenschap nu eenmaal geld.

Wensen
Wij zien graag een Schelft die geschikt is voor carnavalsevenementen, waar de vereniging eigen opslag- en trainingsruimten heeft en waarvan de huur betaalbaar is. Vrijwel alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad hebben in het verkiezingsprogramma staan dat er een nieuwe Schelft in Noordwijkerhout moet komen. Daar houden wij u aan. Wat wij nu willen is duidelijkheid. Houd vast aan uw genomen besluit.

Eerdere berichten over de brand en herbouw van De Schelft kunt u hieronder lezen. 

97 > 17-03-2023 > College presenteert meerdere scenario's voor herbouw van De Schelft.

96 > 03-02-2023 > Besluit herbouw De Schelft opnieuw een maand uitgesteld.

95 > 06-02-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 06-02-2023)

94 > 25-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 25-01-2023)

93 > 17-01-2023 > College beantwoordt 'brandbrief' verenigingen De Schelft.

92 > 03-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft.

91 > 21-12-2022 > NZLokaal onderschrijft oproep 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'

90 > 17-12-2022 > Verenigingen diep teleurgesteld in het college van B&W 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'.

89 > 01-12-2022 > Alle opties voor een nieuwe Schelft door de sterk gestegen kosten weer op tafel.

88 > 16-11-2022 > Bruggetje dicht gedurende sloop restanten De Schelft.

87 > 26-10-2022 > Budget Herbouw De Schelft heeft een tekort van 1,1 miljoen euro door sterk oplopende bouwprijzen.

86 > 26-10-2022 > Medio november 2022 sloop restant De Schelft.

85 > 06-07-2022 > Op zoek naar herbruikbare materialen in oude De Schelft.

84 > 20-06-2022 > Slangen + Koenis Architecten ontwerpt de nieuwe De Schelft.

83 > 13-05-2022 > De Schelft: Exploitatie tijdelijke De Schelft door Sportbedrijf Noordwijk.

82 > 11-05-2022 > Herbouw De Schelft: o.a. initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af, excessieve prijsstijgingen en duurzaamheidsmaatregelen.

81 > 16-03-2022 > Tijdelijke Schelft en aanbesteding, gezondheidscentrum, PvE, planning herbouw De Schelft.

80 > 25-02-2022 > Wethouder Roberto Ter Hark, BKN en Northa nemen tijdelijke Schelft officieel in gebruik. (foto's)

79 > 01-02-2022 > Verenigingen presenteren zich in tijdelijke Schelft. (foto's+filmpje)

78 > 26-12-2022 > Info tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft, vleermuizen en detectietoezicht oude Schelft)

77 > 21-12-2021 > Vorderingen tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft later)

76 > 10-12-2021 > 2500 Kerstboomlichtjes geven goed zicht op een nieuwe Schelft.

75 > 30-11-2021 > Wat houdt een 'basaal zwembad' bij de nieuwe Schelft in?

74 > 24-11-2021 > Overeenstemming tussen Gemeente Noordwijk en verzekeraar over schadevergoeding De Schelft.

73 > 15-11-2021 > Verenigingen en politiek staan even stil bij '1 jaar na de brand' en kijken weer vooruit. 

72 > 13-11-2021 > '1 jaar na de brand' een lichtjesavond ter herdenking en aftrap voor een nieuwe Schelft.

71 > 11-11-2021 > Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

70 > 10-11-2021 > Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

69 > 04-11-2021 > Wethouder Roberto ter Hark laat bouw tijdelijke Schelft van start gaan. 

68 > 04-11-2021 > Politiek positief over nieuwe kostenberekening voor een multifunctionele hal met basaal zwembad.

67 > 02-11-2021 > Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

66 > 29-10-2021 > Bouwstart en geplande opleverdatum tijdelijke Schelft en vergaderdata toekomst nieuwe Schelft.

65 > 21-10-2021 > College beantwoordt raadvragen over financiële dekking voor nieuwe Schelft.

64 > 24-09-2021 > College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)