Datum: 23-03-2023 - 22:05
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

17
mrt
'23
WW iets gedaald in Holland Rijnland, baankansen bij zorgorganisaties. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door UWV Holland Rijnland
Foto's UWV Holland Rijnland

WW iets gedaald in Holland Rijnland, baankansen bij zorgorganisaties. (WW-cijfers per gemeente)

UWV verstrekte in Holland Rijnland in februari 2023 4.061 WW-uitkeringen. Hiervan waren er 360 bestemd voor werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep. Dat is ongeveer 9% van het totaal. Tien zorgfuncties merkt UWV aan als structureel kansrijk. Het gaat dan vooral om groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen. Eind 2022 stonden voor deze functies zo’n 725 vacatures open in Holland Rijnland...

“Ondanks de mooie kansen die de zorg voor gediplomeerde, schoolverlaters en zij-instromers te bieden heeft, blijft de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn ongewijzigd krap. Vooral nu de oudere generatie de werkvloer de komende jaren gaat verlaten, is het echt ‘code rood’ voor de zorg.

Initiatieven als ‘week van de zorg’ en de evenementen die UWV samen met werkgevers en samenwerkingspartners organiseert, dragen bij aan een positief imago van de sector en mooie matches tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast komt er gelukkig steeds meer focus door werkgevers voor het binden en boeien van het huidige personeel. De instroom is al een uitdaging binnen de zorg, dus is het des te belangrijker om er alles aan te doen om het huidige zorgpersoneel te behouden!”, vertelt Rob van Hooven, rayonmanager UWV Gouda, Leiden en Zoetermeer.

WW-uitkeringen nagenoeg onveranderd UWV verstrekte eind februari 2023 in Holland Rijnland 4.061 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam af met 27 WW-uitkeringen, een daling van 0.7%. UWV keerde 507 WW-uitkeringen uit aan werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep. Dat is 12,5% van het totaal. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aan WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor Holland Rijnland met 1,3% iets lager als voor heel Nederland(1.6%).

Gematigder ontwikkeling uitkeringen zorg & welzijn-beroepen De uitkeringen voor zorg & welzijn beroepen namen in februari met 1 uitkering af. In het voorbije jaar daalden ze met 136 uitkeringen. De WW-ontwikkeling voor zorg & welzijn-beroepen is gematigd, omdat zorg & welzijn onderdeel uitmaakt van de collectieve sector en niet direct reageert op negatieve veranderingen in de conjunctuur.

Bovendien zorgde de vraag vanuit de sector er eerder voor dat werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep aan het werk konden. Samen met sector, werkgevers en opleiders leidt UWV-mensen in een leerwerktraject op om aan de slag te gaan in de zorg.