Datum: 23-03-2023 - 21:48
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

13
mrt
'23
Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde "Eenzijdig verhaal van de progressieve oppositie".
Geschreven door Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde
Foto's BON

Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde "Eenzijdig verhaal van de progressieve oppositie".

Met veel verbazing heb ik (raadslid Sebastiaan Duivenvoorde) zowel bij Blik Op Noordwijkerhout als in De Noordwijker het bericht gelezen van de linkse oppositie over groenonderhoud in de gemeente Noordwijk. Er lijkt hier namelijk sprake te zijn van kapitale denkfouten en selectief geheugenverlies. Op de eerste plaats wil ik stellen dat groen en groenonderhoud natuurlijk erg belangrijk is. Wat dat betreft kan ik hun schrijven volledig ondersteunen....

Ook kan ik het pleidooi voor bloemrijke bermen ondersteunen om zo de biodiversiteit te bevorderen. Toch zijn er een aantal punten waar ik commentaar op wil geven. 

Groenonderhoud is erg kostbaar. De gemeente heeft naast deze taak echter nog een groot aantal andere taken waarvoor geld beschikbaar moet zijn. Denk hierbij aan geld voor sociale zaken of subsidie voor verenigingen. Tja, je kunt het geld maar één keer uitgeven. Ik zou daarom ook graag willen horen waar de linkse oppositie op zou willen bezuinigen om hun megalomane plannen voor groenbeheer te financieren.

Ik zeg bewust megalomaan want als het groenbeheer in de toekomst gaat zoals de oppositie zou willen dan kost dit kapitalen. Het buitengebied is gigantisch en we hebben het dan over gebieden als de Gooweg, het Westeinde en de Oosterduinen. Deze gebieden zijn rijk aan bomen en struiken, maar bestaan niet uit perken met vaste planten die onderhouden moeten worden.

Wil je dit wel dan moet je andere zaken laten. Men zou toch moeten weten dat wanneer je in deze gebieden de natuur iets meer zijn gang laat gaan, dit bevorderlijk is voor de biodiversiteit. Het lijkt mij dat men dit ook heel goed weet en daarom is het bijzonder om met dit schrijven te komen.

Ook spreekt men over het ‘’onderhouden van natuurgebieden’’, hoe moet ik dat voor me zien, gaan we schoffelen in de duinen of in het Leeuwenhorstbos? Dat lijkt mij toch niet de bedoeling. Het is wat mij betreft ook niet zo vreemd om langs de hoofdstructuren kwaliteitsniveau A aan te houden. Dit is belangrijk om onze toeristen een ‘’hartelijk welkom’’ te heten.

Toeristen zorgen immers ook voor inkomsten voor onze gemeente waarvan we, bijvoorbeeld, weer groen kunnen onderhouden en speeltuinen kunnen vernieuwen. Zomaar een ingeving….

Men spreekt ook over het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Graag merk ik op dat er al geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden waardoor onkruid als paddenstoelen uit de grond schiet. Daar moet je dan weer geld en menskracht voor inzetten waardoor je andere zaken moet laten……

In het schrijven haalt men ook de periode voor de gemeentelijke fusie aan waarbij ‘CDA en VVD in Noordwijkerhout voor onderhoud op niveau C hebben gekozen’. Men ‘vergeet’ hier te vermelden dat ook D66 onderdeel was van het toenmalige college. D66 onderschrijft wel dit stuk…..

Tenslotte wil ik nog even ingaan op zwerfafval, een doorn in het oog van heel veel mensen. Zwerfafval moet altijd opgeruimd worden door zowel gemeente als gemeenschap in de kernen en het buitengebied. Als Zwerfafval-Ambassadeur wil ik graag opmerken dat ik uit ervaring weet dat in de kernen veel meer zwerfafval ligt dan ligt het buitengebied.

Zoals aangegeven vind ik het opruimen van zwerfafval erg belangrijk en daarom roep ik de leden van de linkse oppositie op om net als ik ook lid te worden van de Zwerfafval- Ambassadeurs en samen te zorgen voor een Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zonder zwerfafval. Pakt u deze handschoen op?

Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde.