Datum: 02-10-2023 - 06:19
12
mrt
'23
GroenLinks Noordwijk: Winnifred Ferro kandidaat voor Provinciale Staten.
Geschreven door Progressieve oppositie Noordwijk
Foto's Progressieve oppositie Noordwijk

Progressieve oppositie: heel Noordwijk verdient kuuroordwaardig beheer groenonderhoud.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft voorgesteld om het groenonderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Noordwijk de komende vier jaar aanzienlijk te beperken. In het nieuwe ‘Beheerplan groen 2023-2027' wordt het kwaliteitsniveau in de wijken niet verhoogd en buiten de bebouwde kom en in de natuurgebieden zelfs verlaagd. Dit betekent dat er meer zwerfafval zal blijven liggen...

er nog minder groenonderhoud plaats zal vinden, er geen rekening wordt gehouden met de zo noodzakelijke klimaatadaptatie en er niets wordt gedaan ter versterking van de afnemende biodiversiteit. Terwijl er de afgelopen jaren al een grote onderhoudsachterstand is ontstaan. Zonder dat de gemeenteraad daar eerder over is geïnformeerd. 

Vijf oppositiepartijen - NZLokaal, GroenLinks, PUUR, PvdA en D66 - vinden dit niet acceptabel en roepen het College op om met betere, meetbare en controleerbare plannen te komen om het onderhoud op een niveau te brengen dat ook voor de eigen inwoners  ‘Kuuroordwaardig’ is.

GroenLinks-fractievoorzitter Cynthia Maan namens de vijf partijen: “Zo goed als iedereen weet inmiddels wel dat een fijne, schone omgeving met bomen, planten en plek voor vogels, egels, vlinders en bijen bijdraagt aan welzijn en gezondheid van de mensen. Dan kun je het toch niet maken om zwerfafval te laten liggen? Het ziet er niet alleen niet uit, het vervuilt en trekt ongedierte aan. Daarnaast eten dieren het plastic afval op of raken erin verstrikt. Verloedering ligt snel op de loer.”

In het ‘Beheerplan groen 2023 –2027' kiest het College ervoor om voor de gebieden buiten de bebouwde kom (inclusief de natuurgebieden) een kwaliteitsniveau ‘C’ te hanteren. Op een schaal van A t/m D is dat het laagste niveau boven ‘D’, dat voor ‘geen onderhoud’ staat. Louter langs hoofdroutes naar het strand en in de dorpscentra wordt in de plannen voor niveau ‘A’ gekozen. De woonwijken komen er beduidend bekaaider vanaf.

NZLokaal fractievoorzitter Karin Meiland: “Vóór de gemeentelijke fusie kozen VVD en CDA in Noordwijkerhout eerder ook voor groenonderhoud op niveau ‘C’. Het kost inmiddels ruim een miljoen om de boel te herstellen. Nu wil de huidige coalitie iets soortgelijks doen in kwetsbaarder gebieden waar het misschien niet zo direct zichtbaar is, maar de gevolgen nog groter zijn.”

Ter verbetering van het 'Beheerplan groen’ komen de vijf partijen met een aantal concrete voorstellen:
- Ook in de natuurgebieden en buiten de bebouwde kom wordt zwerfvuil opgeruimd (minimaal onderhoudsniveau ‘B’)
- Het onderhoud van parken in woonwijken gaat naar het hoogste kwaliteitsniveau (‘A’)
- De biodiversiteit wordt met concrete maatregelen versterkt. Zoals bijvoorbeeld door aanleg en onderhoud van fleurige, bloemrijke en diervriendelijke bermen en perken voor vlinders, vogels en bijen. En door het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor dier en mens.
- Bomen worden beter beschermd door het creëren van voldoende groeiruimte 
- De gemeenteraad wordt direct geïnformeerd over achterstanden, vertraging en/of budgetproblemen bij onderhoud. Zodat er voortaan tijdig kan worden ingegrepen bij eventuele problemen en onnodige herstelkosten achteraf kunnen worden voorkomen.