Datum: 30-03-2023 - 13:03
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

08
mrt
'23
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Gemeenteraadsvergadering: 4 raadsvoorstellen, 3 amendementen, 6 moties. (De raad raakt een beetje de weg kwijt in de paardenweitjes)

Op dinsdagavond 7 maart vond er een gemeenteraads- vergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 07-03-2023.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn aangenomen.

6.b
Raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘Wassenaarseweg tussen 8 en 10, De Zilk'.

6.c
Raadsvoorstel Voortgang project Parallel Boulevard.

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.a
Raadsvoorstel Inspraakreactie concept Regionale Woonagenda en concept Regionale Huisvestingsverordening 2023.
Stemmen voor: 21
Stemmen tegen: 4
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a.1
De Gemeenteraad van Noordwijk heeft het amendement van de PvdA en GroenLinks op de inspraakreactie op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening verworpen met 4 stemmen voor en 21 tegen.

7.a.2
De Gemeenteraad van Noordwijk heeft het amendement van de PvdA en PUUR op de inspraakreactie op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening aangenomen met 20 stemmen voor en 5 tegen.

7.a.3
De Gemeenteraad van Noordwijk heeft het amendement van het CDA met de VVD en NZLokaal bij de inspraakreactie op de Regionale Woonagenda aangenomen met 19 stemmen voor en 6 tegen.

7.b
Raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordwijkerhout, 2e herziening’
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 2
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b.1
Motie leden Van Dokkum (PvdA) en Meiland (NZLokaal) over evaluatie wijzigingsregels Bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening.
Stemmen voor: 18
Stemmen tegen: 7
Raadsvoorstel: aangenomen

Actuele moties:
8.a
Actuele motie leden De Mooij (CDA) en Maan (GroenLinks) over verduurzaming monumentale panden
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: -
Motie: aangenomen

8.b
Actuele motie leden Renkema (PvdI) en Steenvoorden (PUUR) over paardenweitjes.
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 9
Motie: aangenomen

Ook in deze gemeenteraadsvergadering kwam de discussie over de handhaving van de 'paardenweitjes' weer op tafel. De Partij voor de Inwoners en PUUR dienden de bovenstaande motie in, waarin men aan de raad vroeg om de handhaving op paardenweitjes en moestuinen tot 1500m2 per direct op te schorten, tot de uitkomsten van de herziening van het ISG-beleid bekend zijn. 

De discussie die daarop volgde, vloog alle kanten op en waar op een gegeven moment geen touw meer aan vast te knopen was (voor in ieder geval de luisteraar). Er werd ook twee keer geschorst, de eerste keer zodat men toch weer opnieuw een mening kon vormen binnen de partijen.

De tweede keer schorste voorzitter burgemeester Verkleij zelf de vergadering. Zij vroeg aan de gemeenteraad en de indieners van de motie, wat nu uiteindelijk de ingekorte versie van de motie zou gaan worden. De burgemeester vond dat de gemeenteraad nu met dobbelstenen aan het gooien was om er uit te komen.

De redactie van BON raakte halverwege deze discussie 'het spoor al bijster' en kreeg het gevoel dat de raad zelf ook de weg een beetje is kwijtgeraakt in de 'paardenweitjes'. Men stemde uiteindelijk, na meer dan een uur praten, in met de uitgeklede motie.

Voelt u toch nog de behoefte om meer te komen te weten waarom de raad deze motie heeft aangenomen, dan kunt u het debat hierover natuurlijk terugluisteren bij het beginpunt van 1.06.00 uur. Wij wensen u veel succes daarbij....

8.c
Actuele motie lid De Mooij (CDA) over inzicht in sociale woningbouw
Stemmen voor: 14
Stemmen tegen: 11
Motie: aangenomen

8.d
Actuele motie leden Steenvoorden (PUUR) en Maan (GroenLinks) over donatie Giro 555
Stemmen voor: 4
Stemmen tegen: 21
Motie: verworpen

8.e
Actuele motie lid Van Dokkum (PvdA) over Benchmark formatie
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 17
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.