Datum: 30-03-2023 - 14:20
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

06
mrt
'23
St. Waarom Weg roept gemeenteraad op 'de handhaving op oneigenlijk gebruik bollengrond' te stoppen.
Geschreven door Stichting Waarom Weg
Foto's Redactie BON

St. Waarom Weg roept gemeenteraad op 'de handhaving op oneigenlijk gebruik bollengrond' te stoppen.

Ingezonden brief 'Stichting Waarom Weg' voor de Noordwijkse gemeenteraadsvergadering d.d. 07-03-2023: Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Noordwijk. Dat de 'Stichting Waarom Weg' juist nu deze ingezonden brief aan u stuurt, komt door de berichtgevingen van de laatste weken rondom het handhavingsbeleid. Waar de 'Stichting Waarom Weg' voor staat, hoeven we u naar alle waarschijnlijkheid niet meer uit te leggen....

Waarom wij nogmaals uw aandacht vragen des te meer. Sinds eind 2022 het Clevin-rapport onverwacht openbaar is gekomen, is er van alles gebeurt; 8 dec. 2022 hebben wij een mail gestuurd aan de gemeenteraad met onze zienswijze op het Clevin-rapport. Wij hebben geen reactie ontvangen en vinden het ook niet terug bij de ingekomen stukken! 02 feb. 2023 hebben wij een mail gestuurd t.a.v. College B&W; geen reactie ontvangen.

08 feb. 2023 stuurde B&W aan de gemeenteraad een brief met als onderwerp ‘vervolg handhaving oneigenlijk gebruik bollengronden’. Dit waarschijnlijk naar aanleiding van de mail die wij op 02 februari hebben gestuurd waarin we het college gevraagd hebben om de handhaving op te schorten en onze zienswijze op het Clevin-rapport eerst met de gemeenteraad te bespreken.

Wij waren zeer verbaasd dat de handhaving weer was gestart, omdat ons was toegezegd dat wij betrokken zouden worden bij de herijking van de ISG waar de moestuintjes en dierenweitjes een onderdeel van zijn. Er was ook toegezegd dat dit in groter verband met de 5 bollenstreekgemeenten in rondetafelgesprekken zou worden opgenomen.

Dat de recente berichten over handhaving wederom grote sociale onrust en enorm veel onbegrip bij de burgers veroorzaakte zal u inmiddels duidelijk zijn. Wij ontvangen verontruste berichten van moestuinders en eigenaren van paarden en andere hobbydieren die zich geen raad weten wat ze nu moeten doen of wat hun te wachten staat. Maar ook vele burgers die niet begrijpen waarom deze tuintjes en weitjes, die van oudsher in de bollenstreek aanwezig zijn, moeten wijken voor bollen of villa's. U heeft het ongetwijfeld gehoord en gelezen in de media.

De gewone burgers zijn niet altijd in staat om zich te uiten en zijn blij met de acties die de 'Stichting Waarom Weg' onderneemt. Wij horen en lezen veel verhalen van mensen die emotioneel diep geraakt worden en geen idee meer hebben wat ze moeten doen. Van mensen met jonge kinderen die genieten van een pony tot een 84-jarige man die al 40 jaar een moestuintje heeft waar hij dagelijks een paar uur bezig is en die zich afvraagt wat straks moet gaan doen.

U als gemeenteraadsleden zijn de vertegenwoordigers van de burgers van de gemeente Noordwijk. Wij doen een dringend beroep op u namens de honderden gedupeerden van ‘de handhaving op oneigenlijk gebruik bollengrond’ om het college te motiveren de handhaving te stoppen. Onze zienswijze op het Clevin-rapport ter harte te nemen en in breed verband met u als gemeenteraad, de belanghebbende partijen en de andere bollenstreek gemeenten in overleg te gaan om tot de juiste, rechtvaardige, sociale en logische oplossing te komen.

Graag vernemen wij van u een reactie. Vertrouwende op uw begrip en wijsheid.

Bestuur van de Stichting Waarom Weg.