Datum: 30-03-2023 - 15:41
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

16
feb
'23
Toename WW-uitkeringen in Holland Rijnland, veel kansen in techniek en zorg. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door UWV Holland Rijnland
Foto's UWV Holland Rijnland

Toename WW-uitkeringen in Holland Rijnland, veel kansen in techniek en zorg. (WW-cijfers per gemeente)

UWV verstrekte in Holland Rijnland in januari 4.088 WW-uitkeringen. Steeds minder mensen hebben een uitkering. Werkgevers hebben – ook als gevolg daarvan - nog relatief weinig kandidaten voor hun vacatures. Voor zo’n honderd beroepen is er al minstens vier jaar krapte en daarmee zijn dit structureel krappe beroepen. Ruim de helft van deze beroepen is gericht op bouw, industrie of technisch werk. Voor deze beroepen staan zo’n 1.950 vacatures open. Ook zorg- en ICT-beroepen zijn structureel...

krap met op dit moment respectievelijk 850 en 450 vacatures. Deze beroepen zijn kansrijk voor werkzoekenden. Werkgevers kunnen de krapte aanpakken door nieuw talent aan te trekken, het werk anders te organiseren en wat belangrijk is: blijf bestaand personeel binden en boeien.

“De krapte op de arbeidsmarkt hebben we in 2022 helaas niet achter ons gelaten, onze verwachting is zelfs dat deze krapte de komende jaren aanblijft. We zijn in de situatie terecht gekomen waarin eigenlijk ieder beroep kansrijk is. Zorg, onderwijs en ICT zijn sectoren waarvan de krapte al langer bekend is.

Nieuw is eigenlijk de krapte op de korte, midden en langer termijn voor beroepen in ´nieuwe´ werelden. Hierbij kan gedacht worden aan beroepen in het kader van de energie transitie of de robotisering in de zorg.

We ondersteunen mensen met een uitkering - en incidenteel mensen zonder uitkering vanuit de Regionale Mobiliteitsteams - met het vinden van een duurzame baan, bij voorkeur in een kansrijk beroep. We helpen in de vorm van een opleiding, een leerwerktraject of een voorziening. Dat doe we niet alleen.

Daarin werken we steeds intensiever samen met gemeenten, opleiders en sociale partners. Zo bouwen we in onze samenwerking aan een integrale dienstverlening en kunnen we samen álle talenten benutten op de arbeidsmarkt.” : zegt Rob van Hooven, rayonmanager UWV Gouda, Leiden en Zoetermeer

WW-uitkeringen namen toe
UWV verstrekte eind januari 2023 in Holland Rijnland 4.088 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand toe met 3,6%. Dat waren 141 WW-uitkeringen. Beroepsklassen die verhoudingsgewijs een forse toename lieten zien, waren technische en leidinggevende beroepen. We zien elk jaar een stijging omdat eind december tijdelijke contracten vaak eindigen.

In vergelijking met vorig jaar is sprake van een daling met 22,9%, oftewel 1.214 uitkeringen. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aan WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt voor Holland Rijnland 1,3% en is daarbij lager dan de 1,6% voor heel Nederland.

Zes op de tien vacatures moeilijk vervulbaar
Regionaal was eind 2022 sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Het Jaaroverzicht 2022 voor Holland Rijnland laat dat heel duidelijk zien. Werkgevers komen erg moeilijk aan personeel, omdat werkzoekenden bijna niet beschikbaar zijn, laat staan met precies de kwalificaties die een werkgever vraagt. Het werkgeversonderzoek van UWV over ervaringen van werkgevers met het werven en behoud van personeel bevestigt dit.

Volgens werkgevers was in 2022 bijna zes op de tien ontstane vacatures moeilijk vervulbaar (58%). Voor werkgevers met personeelstekorten heeft UWV een notitie met 27 oplossingen opgesteld om dit tegen te gaan. Het draait daarbij om nieuw talent aanboren, werk anders organiseren en het boeien en binden van medewerkers.

Kansen in technische, ICT- en zorgberoepen
Een zeer krappe arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden. Onder meer beroepen in techniek, ICT, onderwijs en zorg, maar ook zeer complexe administratieve beroepen, kregen de afgelopen vier jaar het label ‘kansrijk’ voor werkzoekenden. De verwachting is dat de arbeidsmarkt voor deze beroepen ook in de nabije toekomst krap blijft. We kunnen spreken van ‘structureel kansrijke beroepen’ omdat ze minder last hebben van schommelingen in de economie.

Veel voorkomende structureel kansrijke beroepen zijn in Holland Rijnland zijn onder meer monteur industriële machines & installaties, vrachtwagenchauffeur, woonbegeleider gehandicapten zorg medewerker en klantcontact/klantenservice. Meer veel voorkomende beroepen met deze kwalificatie zijn opgenomen in de tabel hieronder.